20.12.2016 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på olje-service myggen Badger Explorer (notert på Oslo Axess med ticker: BXPL).

Selskapet er et av selskapene som jubler for den nye normaliseringen av handelsavtalen mellom Norge og Kina.

I DN i dag kunne man lese at normalisering av forholdet til Kina feires av oljegründerne i Badger Explorer, og som har ventet i snart tre år på 60 kinesiske millioner.

Da det kinesiske statsoljeselskapet CNPC sommeren 2014 signaliserte sin interesse for å bidra med opptil 60 millioner kroner, trodde ledelsen i oljeteknologiselskapet Badger Explorer at pengesorgene endelig var over.

Slik gikk det ikke. Det iskalde forholdet mellom Kina og Norge på regjeringsnivå gjorde sitt til at samarbeidet har beveget seg i sakte tempo.

Badger Explorer er et selskapet som prøver å utvikle en teknologi for fjernstyrt boring av brønner uten bruk av svære og dyre oljerigger.

Badger-sjef Roald Valen gleder seg stort over nyheten om en normalisering av handelssamarbeidet mellom Norge og Kina. Badger har fortsatt kontakt med forskningsavdelingen i CNPC om et mulig samarbeid. -Dette er kjekt for oss. Nå ser det lysere ut med tanke på å få det til, uttalte Roald Valen til DN.

Badger Explorer (ticker: BXPL) kunne for øvrig, den 06. desember 2016, melde at selskapet hadde gjennomført en rettet emisjon på 360 millioner nye aksjer til 0,125 kroner per stykk, ifølge en børsmelding fra selskapet da den 06. desember 2016.

Bruttoprovenyet var på 45 millioner kroner, og ABG Sundal Collier var tilrettelegger i emisjonen.

De nye aksjene vil bli utstedt dersom emisjonen blir godkjent på en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes den 9.januar 2017.

Etter emisjonen så vil selskapet ha 378.537.288 aksjer med et pålydende av NOK 0,125 kroner per aksje.

Samme dag som nyheten om emisjonen ble gjort kjent, 06. desember 2016, så svingte aksjen noe voldsomt, og var lavest i 26 øre intradag, og høyest i 1,15 kroner, mens den endte dagen i 56 øre.

Dagen etter emisjonen, den 07. desember 2016, så steg aksjen intradag helt opp til 96 øre, en oppgang på hele 71 prosent fra sluttkurs den 06. desember etter emisjonen. Aksjen falt imidlertid en del tilbake mot slutten av dagen den 07. desember og endte dagen i 76 øre, men som likevel gav en pen oppgang på hele 36 prosent fra dagen før da emisjonen i selskapet ble kjent den 06. desember.

I dag, tirsdag 20. desember, endte Badger Explorer aksjen i 74 øre, og børsverdien for selskapet er med dette, og hensyntatt de nye aksjene i emisjonen, på rundt 280 millioner kroner.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på utviklingen for denne svært så volatile aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover nå.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her…

 

Medsea-Invest

Først litt kort om selskapet Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):

Badger Explorer er et olje-service selskap med fokus på utvikling av produkter for billigere og enklere måter å bore etter olje og gass på.

Badger Explorer ASA er et norsk selskap som utvikler en metode for effektivisering av leting etter, og kartlegging av olje- og gassforekomster. Selskapet er notert på Oslo Axess med tickeren BXPL.

Selskapet utvikler et verktøy med samme navn, «Badger Explorer», som skal bore seg ned og befeste seg i havbunnen. Et stort antall sensorer er festet på verktøyet for å måle og registrere nødvendig informasjon. Metoden skal gi «en betydelig lavere risiko, kostnad og grad av kompleksitet i forhold til å operere en dyr borerigg»

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside her: http://www.bxpl.com/

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

 

Teknisk analyse av Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):

Badger Explorer, og som ble notert på Oslo Axess i desember 2005, har vist en svært svak utvikling helt siden 2007 da aksjen var høyest i 50,00 kroner.

Nå nylig den 06. desember da nevnte emisjon ble gjort kjent så endte aksjen i 56 øre, og etter å ha vært handlet lavest denne dagen ved 26 øre.

Aksjen har beveget seg innenfor en langsiktig fallende trend siden 2007 (jf. diagram nederst i saken her), men nå viser aksjen tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn rundt dagens nivå.

Aksjen finner nå teknisk støtte rundt 60 øre, og fra en tidligere bunn i januar 2016 (jf. diagram nederst i saken her).

Etter den nylige emisjonen, og hvor selskapet har fått hentet inn nødvendig kapital til selskapets pågående utviklingsprogram samt til generelle selskapsformål.

Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at denne børsmyggen av et olje-serviceselskap nå kan være et ‘spennende lodd’ på Oslo Børs.

Risikoen må sies å være svært høy, men skulle selskapet lykkes så vil oppsiden kunne være potensielt svært høy for aksjen.

Etter den nylig gjennomførte emisjonen i selskapet den 06. desember så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen kan være ved et interessant nivå å kjøpe aksjen ved nå rundt dagens kursnivå. Aksjen endte altså i dag i 74 øre.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser en mulig tidobling for aksjen på et par års sikt, men vi må understreke at risikoen er svært høy, og aksjen er svært volatil og lite likvid (lite omsatt på børsen).

Men som et godt alternativ, eller i tillegg til, Lotto og tippelappen, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Badger Explorer-aksjen som en veldig spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Men altså kun for de svært risikovillige, og alle andre bør holde seg langt unna slike svært volatile og lite likvide aksjer som dette.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

MedseaInvest

Diagram over kursutviklingen til Badger Explorer aksjen (BXPL):

bxpl-201216Kilde chart: vikingen.se

Husk også å ha lest vår Disclaimer her…