Kategori: Analyser: Norske aksjer

1024 innlegg

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Bonheur +20% (NO), NEL +103% (NO), Tomra Systems +54% (NO), AAK AB +38% (SE), Fabege AB +28% (SE), Carlsberg +23% (DK), Applied Materials +21%, Cadence Design Systems +35% (US), Cintas Corporation +31% (US), Intuit Inc +19%, Microsoft +24% (US) og Visa Inc.+24% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+42%), BON (+65%), GJF (+19%), HEX (+30%), MOWI (+42%), NEL (+112%), NOR (+20%), SSC (+183%) og TOM (+190%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får via SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: AKSO (-52%), ASC (-44%), ASETEK (-72%), AWDR (-44%), B2H (-53%), GIG (-77%), NAS (-68%), NEXT (-88%), NHY (-49%), PGS (-24%), THIN (-96%) og XXL (-68%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Norske aksjer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har idag sett nærmere igjen på en av vinneraksjene på Oslo Børs de seneste: Tomra Systems (ticker: TOM). Tomra-aksjen har i flere år vært en favorittaksjene til Aksjeanalyser.com på Oslo Børs, og Tomra er en av aksjene i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge, og hvor den har steget med solide 56 prosent siden den ble tatt inn i modellporteføljen den 20/08-2018. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) i samme periode, og siden 20/08-2019, ned 6,14 prosent. Aksjeanalyser.com har nå idag sett nærmere igjen på Tomra-aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer, og som har utviklet seg svært sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +107% (NO), Tomra +54% (NO), Bonheur +21% (NO), AAK AB +40% (SE), Latour Investmentab. Ser. B +27% (SE), Fabege (FABG) +26% (SE), Nibe Industrier +24% (SE), Cadence Design System +36% (US), Cintas Corp. +27% (US), Microsoft +23% (US), Visa Inc +23% (US) og Applied Materials +19% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+44%), BON (+61%), GJF (+22%), HEX (+37%), MOWI (+39%), NEL (+120%), NOR (+33%), SSC (+183%) og TOM (+188%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får via SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASC (-41%), ASETEK (-72%), GIG (-77%), NAS (-67%), NEXT (-88%), NHY (-48%), THIN (-96%) og XXL (-67%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+55%), BON (+62%), FRO (+21%), GJF (+22%), HEX (+27%), MOWI (+38%), NEL (+119%), NOR (+29%), SSC (+196%) og TOM (+191%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignal man får via SignalListen, men også salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASC (-40%), ASETEK (-73%), GIG (-79%), NAS (-63%), NEXT (-87%), NHY (-42%), THIN (-96%) og XXL (-66%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+50%), BON (+63%), FRO (+14%), GJF (+26%), HEX (+26%), MOWI (+39%), NEL (+113%), NOR (+31%), SSC (+189%) og TOM (+198%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignal man får via SignalListen, men også salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASC (-39%), ASETEK (-55%), GIG (-77%), NAS (-62%), NEXT (-87%), NHY (-45%), PLCS (-44%), THIN (-96%) og XXL (-68%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!