Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: NEL (+325%), PHO (+130%), PCIB (+101%), MEDI (+99%), BON (+85%), COV (+59%), BOUVET (+89%), NOD (+59%), BAKKA (+49%), MOWI (+42%), STRONG (+51%), NOFI (+38%), REC (+17%) og ORK (+16%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-90%), GIG (-88%), XXL (-86%), HYARD (-78%), AWDR (-70%), IDEX (-71%), AKSO (-73%), PRS (-86%) og AKA (-43%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Aksjeanalyser.com lanserer på mandag 24/02-2020 «Pessimist porteføljen». Aksjeanalyser.com lanserer altså nå på mandag 24/02-2020 en ny ‘Short’ modellportefølje, og denne nye porteføljen vil få det passende navnet «Pessimist porteføljen». Denne portføljen vil til enhver tid bestå av 10 nøye utvalgte aksjer som Aksjeanalyser.com basert på det samlede tekniske bildet vurderer at kan stå foran betydelig kursnedgang på 1-3 måneders sikt, og således kan være gode short-kandidater. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå per 20/02-2020 opp med solide 55,83 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 5,21 prosent. Så langt i 2020 og per 20/02-2020 så er modellporteføljen opp 19,29 prosent i 2020, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så langt i 2020 er opp med beskjedne 1,17 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Ja nå fra mandag 24. februar 2020 så vil Aksjeanalyser.com starte opp med en til modellportefølje, og denne vil få det passende navnet «Pessimist porteføljen». Denne «Pessimist porteføljen» vil til enhver tid bestå av 10 nøye utvalgte aksjer på de nordiske børsene, og som Aksjeanalyser.com vurderer at…

Beskyttet: Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på en veldig spennende aksje på Oslo Børs innenfor energi-sektoren, og aksjen har utløst flere svært positive tekniske signaler nå. Aksjeanalyser.com tror denne aksjen kan dobles iløpet av gjerne veldig kort tid. Aksjeanalyser.com kommer til å ta denne aksjen inn i sin modellportefølje i uken som kommer. Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå per 20/02-2020 opp med solide 55,83 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 5,21 prosent. Så langt i 2020 og per 20/02-2020 så er modellporteføljen opp 19,29 prosent i 2020, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så langt i 2020 er opp med beskjedne 1,17 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av teknologiaksjene på Oslo Børs, og som nylig har utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal. Aksjeanalyser.com har nylig tatt aksjen inn i sin modellportefølje for Norge. Modellporteføljen for Norge er nå per 20/02-2020 opp med solide 55,83 prosent siden start 20/08-2008, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp beskjedne 5,21 prosent. Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på en av teknologiaksjene på Oslo Børs i dag, og som har utløst et svært kraftig teknisk kjøpssigal. Aksjen vurderes til å være en god doblingskandidat. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå opp solide 50,72 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 3,72 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +299% (NO), Photocure +45% (NO), Kongsberg Gruppen +22% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +52% (SE), Wallenstam AB B +40% (SE), AstraZeneca +35% (SE), Castellum +27% (SE), Lundbergföretagen AB ser. B +22% (SE), ChemoMetec +48% (DK), DSV Panalpina +44% (DK), Genmab +42% (DK), Carlsberg B +29% (DK), Royal Unibrew +28%, Novo Nordisk B +23% (DK), Novozymes B +22% (DK), Elisa Corporation +34% (FI), Huthamäki +30% (FI), Kesko B +22% (FI), UPM-Kymmene +16% (FI), Nordea Bank +16% (FI), Microsoft +68% (US), Applied Materials +64% (US), Cintas Corp. +49% (US), Visa Inc. +46% (US), Apple Inc. +29% (US) og MasterCard Inc. +26% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Aksjeanalyser.com traff innertier igjen, og med sin svært positive analyse av Photocure (PHO) for bare ti dager siden. Aksjen var da den 07/02-2020 rundt NOK 86.00, mens den i dag 17/02-2020 har vært høyest i skrivende stund rundt NOK 123.00. En oppgang på mer enn 40 prosent på bare ti dager. Aksjeanalyser.com skrev i sin svært positive analyse av Photocure (PHO) for bare ti dager siden, blant annet: «- Kanskje en av de mest spennende aksjene på Oslo Børs i 2020. Aksjen vurderes til å ha et svært stort potensiale etter nylig å ha utløst et kraftig teknisk kjøpssignal. Aksjeanalyser.com ser en mulig oppside for aksjen på rundt 65 prosent opp i fra dagens kursnivå, og det gjerne iløpet av kort tid. Det samlede tekniske bildet for aksjen er nå svært positivt og Aksjeanalyser.com har valgt å ta aksjen inn i sin modellportefølje for Norge.» Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge steg med solide 40,57 prosent i 2019, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) var opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er den nå opp 45,93 prosent (per 17/02-2020), mens referanseindeksen OSEBX i samme periode kun er opp 3,89 prosent. I dag har Aksjeanalyser.com sett nærmere på to andre biotek-aksjer, og som Aksjeanalyser.com ser en mulig dobling for begge aksjene og det gjerne i løpet av kort tid. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Bli VIP medlem i dag, og få tilgang til ALT av omfattende uavhengige analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, og for en pris av tilsvarende KUN kr 499,-/mnd. (NOK 5.988,-/år)!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: NEL (+266%), AVANCE (+142%), PHO (+120%), PCIB (+102%), MEDI (+107%), BON (+87%), BWLPG (+81%), COV (+64%), BOUVET (+72%), NOD (+66%), BAKKA (+42%), MOWI (+42%), STRONG (+45%), NOFI (+26%) og ORK (+18%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-91%), GIG (-86%), XXL (-86%), HYARD (-79%), AWDR (-71%), IDEX (-68%), AKSO (-71%), PRS (-86%) og AKA (-42%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.