Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: BW LPG +132% (NO), Avance Gas Holding +130% (NO), Nel +124% (NO), Bonheur +24% (NO), Frontline +21% (NO), Applied Materials +41% (US), Roku Inc +38% (US), Microsoft +34% (US), Cintas Corp. +25% (US) og Visa Inc +25% (US), AstraZeneca +26% (SE), Fastighets AB Balder ser. B +18% (SE), Hennes & Mauritz B +15% (SE), Wallenstam AB Ser. B +13% (SE), Genmab +38% (DK), DSV Panalpina +35% (DK), Carlsberg B +24% (DK), A.P. Møller Mærsk B +24% (DK), ChemoMetec +18% (DK), Huthamäki +21% (FI) og UPM-Kymmene +18% (FI). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode frem til 31/12-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: SSC (+207%), AVANCE (+186%), NEL (+149%), BWLPG (+125%), MEDI (+100%), BON (+68%), COV (+50%), MOWI (+45%), PEN (+20%), NOD (+38%), BOUVET (+46%), FRO (+39%), HUNT (+23%), AFG (+30%), DAT (+62%), STRONG (+26%) og VISTIN (+37%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-93%), SOFF (-84%), GIG (-87%), XXL (-80%), B2H (-55%), HYARD (-82%), AWDR (-59%), IDEX (-71%), AKSO (-58%), ASC (-42%), NANO (-45%), PRS (-79%), KOA (-48%), AKA (-45%), TRVX (-27%) og REC (-55%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode (frem til 31/12-2019) få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Nok en innertier av et aksjetips fra Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av børsvinnerne på Oslo Børs nå de seneste ukene, Photocure (PHO). Aksjeanalyser.com sine VIP medlemmer kan senere i dag lese en rekke nye analyser av mange spennende og interessante selskaper og aksjer på Oslo Børs. For ti dager siden, den 19/11-2019, så kunne Aksjeanalyser.com sine medlemmer lese blant annet følgende i en oppdatert analyse av Photocure (PHO): «Aksjen har det seneste året konsolidert innenfor en stor triangel konsolideringsformasjon (jf. ukediagram), og hvor et eventuelt etablert brudd opp i fra denne, og over NOK 60.00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Nå har aksjen den seneste tiden begynt å bryte opp i fra denne store triangel formasjonen, og ved et eventuelt etablert brudd over NOK 60.00-nivået så utløses det et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Basert på det samlede positive tekniske bildet for Photocure (ticker på Oslo Børs: PHO) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende og interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Potensialet for aksjen vurderes til å være, og ved et eventuelt etablert brudd over NOK 60.00-nivået, opp mot NOK 80.00 – 100.00.» Den gang 19/11-2019 så var aksjekursen til Photocure rundt NOK 59.00, mens den i dag er rundt NOK 81.00, altså en oppgang på hele 37 prosent på bare ti dager. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 31. desember, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 31. desember 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-! Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, For ti dager siden, den 19/11-2019, så kunne Aksjeanalyser.com sine medlemmer blant annet lese…

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Nå etter 1 år og 3 måneder så har Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge, rundt 25 prosentpoeng meravkastning i forhold til referanseindeksen OSEBX. Modellporteføljen Norge er nå opp solide 26,35 prosent siden 20/08-2018, mens Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp beskjedne 1,66 prosent. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: BW LPG +152% (NO), Nel ASA +144% (NO), Avance Gas Holding +139% (NO), Frontline +26% (NO), Bonheur +24% (NO), Roku Inc. +51% (US), Applied Materials +44% (US), Microsoft +36% (US), Cintas Corp. +26% (US), Visa Inc. +26% (US), AstraZeneca +29% (SE), Fastighets AB Balder ser. B +16% (SE), Wallenstam +13% (SE), Hennes & Mauritz B +11% (SE), ChemoMetec +43% (DK), DSV Panalpina +38% (DK), Genmab +36% (DK), Carlsberg B +24% (DK), A.P.Møller Mærsk B +21% (DK), Huthamäki +21% (FI), UPM-Kymmene +19% (FI), Stora Enso R +16% (FI), Elisa Corp. +15% (FI). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode frem til 31/12-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: SSC (+207%), AVANCE (+203%), NEL (+153%), BWLPG (+132%), MEDI (+87%), BON (+61%), COV (+47%), MOWI (+41%), PEN (+27%), NOD (+42%), BOUVET (+41%), FRO (+41%), HUNT (+24%), AFG (+23%), DAT (+60%), STRONG (+24%) og VISTIN (+34%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-91%), SOFF (-82%), GIG (-89%), XXL (-80%), B2H (-53%), HYARD (-81%), AWDR (-58%), IDEX (-79%), AKSO (-57%), ASC (-43%), NANO (-53%), PRS (-78%), KOA (-43%), AKA (-46%), TRVX (-31%) og REC (-52%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode (frem til 31/12-2019) få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Aksjeindeksen ‘Hong Kong Hang Seng Index’ er 50 år siden den offisielle debuten, i dag søndag 24. november 2019. 16.700 prosent avkastning på 50 år gjør aksjeindeksen til verdens beste. Aksjeanalyser.com har sett nærmere på Hang Seng-indeksen i Hong Kong her i dag, og hva det tekniske bildet for indeksen nå indikerer om den videre utviklingen fremover. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 31. desember, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 31. desember 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-! Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske…

Merk dere tallet og nivået 888 for Oslo Børs hovedindeks (OSEBX). Bryter hovedindeksen (OSEBX) ned under dette nå svært viktige tekniske støttenivået, så utløses det et kraftig teknisk salgssignal for Oslo Børs. Børsen kan da stå foran en betydelig korreksjon ned i ukene og månedene som kommer. Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og hva det tekniske bildet nå indikerer om den videre utviklingen fremover. Det kan vise seg å være smart å ha en forsiktig tilnærming til børs- og aksjemarkedet den nærmeste tiden, og spesielt om hovedindeksen (OSEBX) nå skulle bryte ned under dette viktige tekniske støttenivået rundt 888 poeng. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-! Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske…