Aksjeanalyser.com

– Bli en vinner på børsen med Aksjeanalyser.com

Disclaimer

Aksjeanalyser.com er en personlig blogg og uavhengig analysetjeneste levert av Bjørn Inge Pettersen, og som leverer uavhengige tekniske og kvantitative analyser av både aksjer, indekser, råvarer og valuta. Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen.

Aksjeanalyser.com er altså en personlig blogg om børs og aksjer, og levert av Bjørn Inge Pettersen, og som med bloggen Aksjeanalyser.com deler av mine 30 års genuine interesse for og kunnskaper og erfaringer innenfor fagområdet tekniske og kvantitative børs og aksjeanalyser.

Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til investeringsideene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Analysene på Aksjeanalyser.com og SignalListen.com er basert på tekniske og kvantitative analyser, og Aksjeanalyser.com har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Aksjeanalyser.com driver altså ikke med slik investeringsrådgivning, og har heller ikke konsesjon til å drive slik investeringsrådgivning. Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen gir derfor heller aldri personlige råd og anbefalinger til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av finansielle verdipapirer.

Analysene på Aksjeanalyser.com (og SignalListen.com) må derfor aldri sees på som en anbefaling om investeringsstrategi, eller som noen personlig anbefaling om kjøp og salg av verdipapirer, men KUN sees på som investeringsideer, og analysene bygger altså på tekniske og kvantitative analyser.

Analysene presentert på Aksjeanalyser.com er altså basert på tekniske og kvantitative analyser, og de er ikke tilpasset enkeltinvestorer, eller ment som noen personlig anbefaling til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av verdipapirer.

Analysene som leveres hos Aksjeanalyser.com, og som altså baserer seg på tekniske og kvantitative analyser, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det.

Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted og som tilbyr den type personlig investeringsrådgivning før man tar sine egne investeringnsbeslutninger (og som altså IKKE Aksjeanalyser.com verken tilbyr eller har anledning til å tilby av slik type personlig investeringsrådgivning og som er konsesjonsbelagte tjenester i henhold til lov om verdipapirforetak).

Aksjeanalyser.com er altså KUN en personlig blogg levert av undertegnede her, og hvor jeg deler med mine medlemmer på bloggen her av mine 30 års genuine interesse for og kunnskaper og erfaringer innenfor fagområdet teknisk og kvantitativ børs og aksjeanalyse.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt på mail til: post [at] aksjeanalyser.com

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

%d bloggere liker dette: