Disclaimer

Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com mv.) er en personlig blogg og uavhengig analysetjeneste av Bjørn Inge Pettersen, og som leverer tekniske og kvantitative analyser på aksjer, indekser, råvarer og valuta. Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen.

Aksjeanalyser.com er altså en personlig blogg om børs og aksjer, og levert av Bjørn Inge Pettersen og som med bloggen Aksjeanalyser.com og tilhørende blogger til denne, deler av mine mer enn 25 års genuine interesse for og kunnskaper og erfaringer innenfor fagområdet teknisk og kvantitativ børs og aksjeanalyse.

Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til investeringsideene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Analysene på Aksjeanalyser.com og SignalListen.com er basert på tekniske og kvantitative analyser, og Aksjeanalyser.com har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Aksjeanalyser.com driver altså ikke med slik investeringsrådgivning, og har heller ikke konsesjon til å drive slik investeringsrådgivning. Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen gir derfor heller aldri personlige råd og anbefalinger til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av finansielle verdipapirer.

Analysene på Aksjeanalyser.com (og SignalListen.com) må derfor aldri sees på som en anbefaling om investeringsstrategi, eller som noen personlig anbefaling om kjøp og salg av verdipapirer, men KUN sees på som investeringsideer, og analysene bygger altså kun på tekniske og kvantitative analyser.

Analysene er altså basert på tekniske og kvantitative analyser, og de er på ingen som helst måte verken tilpasset enkeltinvestorer, eller ment som noen personlig anbefaling til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av verdipapirer.

Analysene, og som altså baserer seg på tekniske og kvantitative analyser, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det.

Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted og som tilbyr den type personlig investeringsrådgivning før man tar sine egne investeringnsbeslutninger (og som altså IKKE Aksjeanalyser.com verken tilbyr eller har anledning til å tilby av slik type personlig investeringsrådgivning og som er konsesjonsbelagte tjenester i henhold til lov om verdipapirforetak).

Aksjeanalyser.com er altså KUN en personlig blogg levert av undertegnede her, og hvor jeg deler med mine medlemmer på bloggen her av mine mer enn 25 års genuine interesse for og kunnskaper og erfaringer innenfor fagområdet teknisk og kvantitativ børs og aksjeanalyse.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt på mail til: post [at] aksjeanalyser.com

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

%d bloggere like this: