Betsson

Teknisk Analyse: Betsson

10.04.2014 Betsson (Ticker: BETS B) har utløst et sterkt kjøpssignal etter brudd opp fra en stor rektangel konsolideringsformasjon mellom et støttenivå ved SEK 160,00 og et motstandsnivå ved SEK 225,00. Potensialet i henhold til dette kjøpssignal som nå er gitt for aksjen er opp mot SEK 300,00 på 6-12 måneders sikt, og det er nå…

TDC_logo

Teknisk Analyse: TDC

10.04.2014 TDC (Ticker: TDC) ligger i en stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover. Aksjen vender nå oppover igjen etter å ha vært nede og testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trendkanalen. Aksjen finner støtte både ved nedre trendlinje i den stigende trendkanalen som aksjen beveger seg innenfor,…

Genmab A/S

Teknisk Analyse: Genmab

10.04.2014 Genmab (Ticker: GEN) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden som kommer. I det korte bildet så konsoliderer Genmab-aksjen mellom et støttenivå rundt DKK 200,00, og et motstandsnivå rundt DKK 260,00. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med å gi…

OsloBors

Teknisk Analyse: Oslo Børs

09.04.2014 Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres på sikt. Oslo Børs Benchmark Indeks konsoliderer i det korte bildet, og har etablert en rettvinklet stigende triangel formasjon, og hvor et brudd opp gjennom motstandslinje ved 568 poeng vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal…

Hurtigruten

Teknisk Analyse: Hurtigruten

08.04.2014 Hurtigruten (Ticker: HRG) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og etter å ha korrigert noe ned i det korte bildet så ligger aksjen nå ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden. Samtidig så har MACD momentum-indikator nå gitt nytt kjøpssignal for aksjen og signaliserer således at støttenivået ved nedre…

funcom

Teknisk Analyse: Funcom

07.04.2014 Funcom (Ticker: FUNCOM) viser en underliggende positiv tendens, men har falt noe tilbake i det helt korte bildet. Aksjen påtreffer imidlertid nå støtte fra både 50-dagers glidende gjennomsnitt, og nedre trendlinje i den stigende trenden som er etablert for aksjen. Samtidig så gir Stochastics momentum-indikator nå kjøpssignal for aksjen og viser en oversolgt situasjon…

Birdstep_picture

Teknisk Analyse: Birdstep Technology

04.04.2014 Birdstep Technology (Ticker: BIRD) viser en meget sterk utvikling for tiden innenfor en bratt langsiktig stigende trend, og en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på sikt innenfor denne. Aksjen har brutt opp gjennom flere motstandsnivåer den siste tiden, senest rundt NOK 3,65, og det ligger nå begrenset med teknisk motstand for aksjen før…