Sobi-office

Teknisk Analyse: Swedish Orphan Biovitrum

10.04.2014 Swedish Orphan Biovitrum (Ticker: SOBI) viser en positive utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres på sikt. I det korte bildet så har aksjen falt noe tilbake, men påtreffer nå betydelig støtte rundt dagens nivå både ved nedre trendlinje i den stigende trendkanalen, samt ved aksjens 200-dagers Moving…

Betsson

Teknisk Analyse: Betsson

10.04.2014 Betsson (Ticker: BETS B) har utløst et sterkt kjøpssignal etter brudd opp fra en stor rektangel konsolideringsformasjon mellom et støttenivå ved SEK 160,00 og et motstandsnivå ved SEK 225,00. Potensialet i henhold til dette kjøpssignal som nå er gitt for aksjen er opp mot SEK 300,00 på 6-12 måneders sikt, og det er nå…

TDC_logo

Teknisk Analyse: TDC

10.04.2014 TDC (Ticker: TDC) ligger i en stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover. Aksjen vender nå oppover igjen etter å ha vært nede og testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trendkanalen. Aksjen finner støtte både ved nedre trendlinje i den stigende trendkanalen som aksjen beveger seg innenfor,…

Genmab A/S

Teknisk Analyse: Genmab

10.04.2014 Genmab (Ticker: GEN) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden som kommer. I det korte bildet så konsoliderer Genmab-aksjen mellom et støttenivå rundt DKK 200,00, og et motstandsnivå rundt DKK 260,00. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med å gi…

OsloBors

Teknisk Analyse: Oslo Børs

09.04.2014 Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres på sikt. Oslo Børs Benchmark Indeks konsoliderer i det korte bildet, og har etablert en rettvinklet stigende triangel formasjon, og hvor et brudd opp gjennom motstandslinje ved 568 poeng vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal…

Hurtigruten

Teknisk Analyse: Hurtigruten

08.04.2014 Hurtigruten (Ticker: HRG) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og etter å ha korrigert noe ned i det korte bildet så ligger aksjen nå ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden. Samtidig så har MACD momentum-indikator nå gitt nytt kjøpssignal for aksjen og signaliserer således at støttenivået ved nedre…

funcom

Teknisk Analyse: Funcom

07.04.2014 Funcom (Ticker: FUNCOM) viser en underliggende positiv tendens, men har falt noe tilbake i det helt korte bildet. Aksjen påtreffer imidlertid nå støtte fra både 50-dagers glidende gjennomsnitt, og nedre trendlinje i den stigende trenden som er etablert for aksjen. Samtidig så gir Stochastics momentum-indikator nå kjøpssignal for aksjen og viser en oversolgt situasjon…