Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

I mai 2021 så nær doblet Q-Free aksjen seg etter bud på selskapet fra et amerikansk børsnotert selskap, og nå tror Aksjeanalyser.com at aksjen igjen kan dobles og kanskje tredobles i løpet av kort tid. Det samlede tekniske bildet for aksjen og det fundamentale rundt selskapet er svært positivt, og indikerer at aksjen som i dag handles rundt NOK 9.80 kan stige opp mot NOK 20.00 – 30.00 og det gjerne i løpet av kort tid. Les mer om dette i saken her.

Til informasjon så eier Bjørn Inge Pettersen selv 425.000 aksjer i Q-Free ASA (Ticker på Oslo Børs: QFR) og er med dette blant selskapets 20 største aksjonærer per 16/9-2021.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på Q-Free ASA (QFR).

Aksjeanalyser.com har nå sett nærmere på dette veldig spennende selskapet Q-Free ASA (QFR) og som er en litt «glemt» aksje på Oslo Børs.

Q-Free ASA er et selskap jeg har stor tro på at aksjen kan stå foran en ordentlig re-prising om kort tid. Les mer om dette nedenfor i saken her.

Styret i Q-Free mottok tirsdag 5.5.2021 et ikke-bindende forslag rundt et mulig bud på alle aksjene i selskapet fra et “USA-basert selskap” til kurs tilsvarende 14,4 kroner pr aksje med 40 prosent kontantoppgjør og resten i aksjer i et amerikansk børsnotert selskap. Dagen før budet kom så sluttet aksjen i åtte kroner.

Den største aksjonæren, Rieber & Søn AS, som eier 45,27 prosent av aksjene i Q-Free, uttalte ifm budet at de setter pris på og ønsker velkommen interessen for Q-Free, men er ikke villig til å selge aksjene sine på foreslåtte vilkår.

Aksjen har så konsolidert de seneste måneder mellom et betydelig teknisk støttenivå rundt NOK 8.50 og et motstandsnivå rundt NOK 11.50.

Nå indikerer et samlet svært positivt teknisk bilde for aksjen at den gjerne står foran en ny kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt.

Et etablert brudd over NOK 11.50-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som vil indikere et potensiale for aksjen opp mot NOK 20.00 – 30.00 og det gjerne i løpet av kort tid.

Aksjen vurderes altså til å ha et potensiale fra dagens kursnivå rundt NOK 9.80 på solide 100-200 prosent og det gjerne i løpet av kort tid.

Les mer om dette nedenfor i saken her under den tekniske analyse av Q-Free ASA (QFR).

————

Fra kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 den 9/7-2021:

9.7.2021, 07:27 Kilde: TDN Finans

QFR: MÅLSETTER EBITDA-MARGIN PÅ 15-20% I 2025

Q-Free målsetter å levere en ebitda-margin i området 15-20 prosent og ebit-margin på 10-15 prosent i 2025.

Q-Free skrev i rapporten at de tidligere har kommunisert en ambisjon om å generere tosifret organisk omsetningsvekst og ebitda-margin i 2021.

Videre skrev selskapet i Q2 rapporten: “I de første seks månedene av 2021 var den organiske veksten 16 prosent. Ordreboken er solid, mulighetspipelinen for 2021 er attraktiv og Q-Frees vinnrate på målsatte kontrakter de siste 12 måneder har vært på 67 prosent.”

Ellers gjentok Q-Free sin ambisjon om å levere en ebitda-margin på over 10 prosent for 2021. Hittil i år har selskapet levert en margin på 11 prosent, fremgår det. I tillegg gjentok Q-Free de finansielle målene for 2025, hvor selskapet har en ambisjon om omsetning i området 1,3-1,5 milliarder kroner.

“Den forventede omsetningsøkningen programvarer med høy margin kombinert med økt skalerbarhet av Q-Frees løsninger vil muliggjøre marginekspansjon fra nåværende nivåer. Derfor målsetter Q-Free i 2025 å levere en ebitda-margin i området 15-20 prosent og en ebit-margin i området 10-15 prosent”, skrev Q-Free i sin Q2 rapport 2021.

———–

Gode utsikter fremover og mulig EK verdi per aksje på rundt 31 kr pr aksje innen utgangen av 2021

Selskapet jobber med en ny businessmodell og aksjen kan ha en EK verdi per aksje på gjerne rundt 30 kroner ved utgangen av 2021.

Når aksjen i dag handles rundt 10 kroner så vurderer jeg denne aksjen som svært interessant og spennende.

Aksjen vurderes til å ha et potensiale på 100-200 prosent opp fra dagens kursnivå rundt 10 kroner og opp mot 20-30 kroner i løpet av kort tid.

Les mer om dette i den tekniske analysen av Q-Free nedenfor.

Aksjeanalyser.com vurderer ikke bare Q-Free som et veldig interessant og spennende selskap og case basert på teknisk analyse, men naturligvis også fundamentalt.

Parking-delen av selskapet, som har bidratt til mye tap, er solgt, og etter min oppfatning så er Q-Free i ferd med å gjøre svært fornuftige endringer i sin businessmodell, hvor selskapet er på vei til å bli et SaaS-selskap («Software as a Service»).

En vesentlig andel av inntektene til selskapet er recurring, altså repeterende inntekter.

  •     Ant. aksjer: 111,2 mill.
  •     Mcap (aksjekurs 9,80): NOK 1,09 MRD.
  •     EBITDA Q1 2021: NOK 13 mill. mot NOK -8 mill. i Q1 2020
  •     EBITDA Q2 2021: NOK 34,5 mill. mot NOK 26,1 mill. i Q2 2020.

Gode utsikter fremover og mulig EK verdi per aksje på rundt 31 kr pr aksje innen utgangen av 2021

Utsikt 2021: mer enn 10 prosent organisk vekst. Høyere enn 10 prosent ebitda margin.

Utsikt 2025: 1.3-1.5 bn nok inntekter pluss eventuell M&A vekst og 15-20 prosent ebitda margin. Skal være verdensledende teknologisk innen bransjen.

Vil nok ha ARR (altså repeterende inntekter) som utgjør 40-50 prosent av inntektene. Dette vil nok markedet etterhvert verdsette betydelig høyere enn 1xEV/Sales som idag. Andre SaaS-selskaper verdsettes til 7-8xEV/Sales.

Om vi tar et regnestykke for 2025:

Inntekter 1.5 bn nok med 20% Ebitda margin. 40% (bør være høyere) er ARR.

6xSales ARR (altså repeterende inntekter): 6×600= 3,6 bn nok

Rest inntekter: 10x Ebitda: 1,8 bn nok

Neddiskontert med 10% rente til utg 2021: 3,69 bn nok

Justert for netto gjeld gir dette EK verdi ved utgangen av 2021 på 3.5 bn nok som er 31 kr pr aksje.

Her fra årsrapport (kilde: https://www.q-free.com/):

OUTLOOK Revenues declined in 2020 due to reduced product sales and delayed project deliveries caused by Covid-19. However, even if the pandemic continues to negatively impact the industry, Q-Free targets double-digit revenue growth in 2021. Almost 40 percent of revenues are recurring and combined with a strong backlog for 2021 and recent contract wins in the first quarter of 2021 (the 130 MNOK Stockholm contract, the 150 MNOK US ATMS contracts and the 40 MNOK tolling contract in Norway), this is possible. With higher anticipated revenues, a solid gross margin structure, and reduced operational expenses, profitability is expected to remain solid in the coming quarters. An increasing share of revenues is also coming from high-margin software services. Q-Free will continue to shift its business more towards recurring revenues in 2021 and beyond to continue its margin expansion. The goal for 2021 is to achieve an EBITDA margin above 10 percent. Q-Free managed to significantly improve its customer offering in 2020. Several software platforms and hardware products have been upgraded and improved, and several new development efforts were initiated. The recent contract wins are a testament to Q-Free’s improved competitiveness in the market. Moreover, the technology advances also enable Q-Free to scale its solutions more cost-effectively and convert projectbased sales models to recurring sales models. This will improve margins and enable higher revenue growth as more orders can be handled in parallel. Looking further into the future, Q-Free has established a set of financial goals for 2025. An annual growth rate in excess of 10 percent leading to 2025 revenues of 1.3-1.5 billion NOK is considered achievable. Potential growth from bolton acquisitions to strengthen and scale certain market offerings will come in addition to the stated revenue goal. The expected increase in high-margin software revenues combined with improved scalability of Q-Free’s solutions will enable margin expansion from current levels. Hence, in 2025 Q-Free aims to deliver an EBITDA margin in the 15-20 percent range and an EBIT margin in the 10-15 percent range.

————

[Oppdatert analyse den, 16.09.2021]:

Teknisk Analyse av Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR)

Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. chart nedenfor) og videre kraftig kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne trenden.

Aksjen har konsolidert de seneste månedene mellom et teknisk motstandsnivå rundt NOK 11.50 og et betydelig teknisk støttenivå rundt NOK 8.50.

MACD momentum-indikator har nå utløst kjøpssignal for QFR-aksjen og samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer videre oppgang for aksjen.

Dette er med og underbygger det øvrige svært positive tekniske bildet for aksjen som nå signaliserer at aksjen kan stå foran et nytt kraftig løft i tiden fremover.

Et brudd opp fra nevnte konsolidering mellom NOK 8.50 og 11.50 kan nå være nært forestående, og vil i så fall utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for QFR-aksjen.

Potensialet for aksjen vil ved et slikt brudd opp fra nevnte konsolideringsformasjon kunne være opp mot NOK 20.00 – 30.00, og det gjerne i løpet av kort tid (med ‘kort tid’ menes det fra mellom 1-3 mnd til 3-6 mnd tid).

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen er positiv.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for QFR-aksjen.

Det er ellers positiv volumbalanse for aksjen med økende volum ved kursoppgang og lavere volum ved kursnedgang. Dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover for aksjen.

Ellers og med tanke på at det tidligere i år kom et bud på selskapet til kurs tilsvarende NOK 14.40, og et potensiale for aksjen (teknisk og fundamentalt) opp mot NOK 20.00 – 30.00, så fremstår aksjen som en svært interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå rundt dagens kursnivå.

Dette både basert på teknisk og fundamental analyse av selskapet og aksjen, og også sett i lys av at det altså nå nylig ble fremsatt bud på selskapet til en kurs per aksje tilsvarende NOK 14.40.

Aksjeanalyser.com venter en positiv nyhetsstrøm fra Q-Free fremover og ser for seg at melding om nye store kontrakter kan være nært forestående.

Videre så tror Aksjeanalyser.com at et nytt bud på Q-Free også kan være nært forestående, og da enten fra det børsnoterte amerikanske selskapet som sist la inn bud på Q-Free eller fra et annet selskap som f.eks. Siemens og som Aksjeanalyser.com vurderer til å kunne være en veldig aktuell mulig kjøper av Q-Free ASA.

Teknisk Analyse av Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR)

———–

Kort om Q-Free ASA

A prime mover in the world of smart, safe, and sustainable transportation management.

Together, we create sustainable smart cities where people, goods, and data travel safely and efficiently.

We go to work every day hoping to do two things: improve mobility and make the world a little better. Collectively, we channel our energy to influence and develop the global ITS community. We improve traffic flow, road safety, and air quality in communities all over the world.

Our innovation toolbox includes a broad, complementary array of hardware and software solutions for tolling and traffic management applications.

Q-Free at a glance:

FOUNDED IN 1984
HEADQUARTERED IN TRONDHEIM NORWAY
OFFICES IN 14 COUNTRIES
360 EMPLOYEES
35 NATIONALITIES

Kilde: https://www.q-free.com/