Aksjeanalyser.com med fantastisk avkastning i sine modellporteføljer for Norge, Norden og USA. Modellporteføljen for Norge er nå per 30/03-2020 opp med solide 36,80 prosent siden start 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er ned hele 23,37 prosent. Aksjeanalyser.com har dermed klart å levere en meravkastning på hele 60,17 prosent for sine VIP medlemmer med sin modellportefølje for Norge siden start den 20/08-2018. For modellporteføljen for Norden og USA så er det for begge modellporteføljene nå en meravkastning på rundt 33 prosent, og i forhold til sine respektive referanseindekser (OMXN40 og S&P500). Videre så startet Aksjeanalyser.com den 04/03-2020 opp en til ny Short modellportefølje og som fikk det passende navnet ‘Pessimist porteføljen’. Her kan Aksjeanalyser.com vise til en solid avkastning på hele 26,39 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er ned 20,50 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! For å feire fantastisk avkastning med alle sine modellporteføljer så vil Aksjeanalyser.com i dag og i morgen (30/03-31/03-2020) tilby hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap og til nå en pris av KUN kr 3.952,-!

Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Ja nå har det vært svært tøffe tider på børsene verden over den seneste måneden, og Aksjeanalyser.com er veldig glad for at har klart å gi veldig gode aksjetips til alle sine VIP medlemmer, og hvor Aksjeanalyser.com var helt ute av markedet med alle sine modellporteføljer…

Beskyttet: Aksjeanalyser.com har lenge vært veldig positiv til Scatec Solar (SSO), og har truffet svært bra med sine analyser av aksjen de seneste årene. Nå senest ved forrige positive analyse av aksjen den 23.12.2019, og hvor Aksjeanalyser.com i sin analyse av aksjen den gang skrev blant annet: «-Aksjen har med dette utløst et kraftig teknisk kjøpssignal, og etter å ha brutt både ut av en kortsiktig fallende trend, og over et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 114.00 (jf. dagdiagram). Videre oppgang signaliseres nå for aksjen basert på det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen. Potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot NOK 140.00 på 1-3 måneders sikt, og opp mot NOK 180.00 – 200.00 på 12 måneders sikt.» Den gang ved analysen her av Scatec Solar (SSO) den 23.12.2019 så var aksjen i NOK 119.80, mens den nå fredag endte i NOK 157.30.» Aksjen har altså steget med over 30 prosent siden Aksjeanalyser.com sin forrige positive analyse av Scatec Solar (SSO). Aksjen er i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge og Aksjeanalyser.com har sett nærmere igjen i dag på denne børsvinneren på Oslo Børs, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Aksjeanalyser.com med en god start på 2020 for modellporteføljen Norge. Porteføljen er etter årets to første handelsdager på Oslo Børs nå opp 3,14 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er opp 1,21 prosent etter årets to første handelsdager. I 2019 banket modellporteføljen Norge hos Aksjeanalyser.com Oslo Børs, og modellporteføljen hadde en avkastning på solide 40,57 prosent, mens referanseindeks Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) var opp 16,98 prosent i 2019. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Nå kan du få 25 prosent rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com og til nå en pris av NOK 4.491,-. Aksjeanalyser.com ønsker alle sine medlemmer og forbindelser et riktig Godt Nytt År!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge har fått en god start på året og er etter to første handelsdagene på Oslo Børs nå opp med 3,14 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er opp 1,21 prosent. Etter et svært godt år i 2019 for Aksjeanalyser.com og…

Passord

Har ditt medlemskap utløpt? Husk å fornye ditt medlemskap innen 31/12-2019 og få hele 34 prosent rabatt og nå en pris av NOK 3.952,- for 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com! Du kan fornye ditt medlemskap her i dag… Hei kjære alle VIP medlemmer av Aksjeanalyser.com, Det er i dag sendt ut nye passord til…

Aksjeanalyser.com knuser børsen igjen og igjen, og modellporteføljen for Norge, og som Aksjeanalyser.com startet opp den 20. august 2018, og i tillegg til øvrige svært omfattende uavhengige analysetjenester siden 2014. Ja, modellporteføljen Norge hos Aksjeanalyser.com er nå opp solide 22,62 prosent siden oppstart 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp kun beskjedne 1,16 prosent. Modellporteføljen består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljen er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks (OSEBX), og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Nå er altså meravkastningen for modellporteføljen Norge, og i forhold til referanseindeksen (OSEBX), på over 20 prosent og i løpet av første 1 år og 3 måneder. Noen av aksjene som er i dagens modellportefølje for Norge, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i modellporteføljen er: Nel ASA (NEL) +143%, Avance Gas Holding (AVANCE) + 134%, BW LPG ASA (BWLPG) +132% og Frontline (FRO) +23%. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode frem til 31/12-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, I 2018 for vel et år siden (20/08-2018) så startet Aksjeanalyser.com, og i tillegg til øvrige svært omfattende uavhengige analysetjenester, opp tjenesten med modellporteføljer, og hvor modellportføljen for Norge nå etter 1 år og 3 måneder er opp solide 22,62 prosent. I samme periode siden 20/08-2018 så…

Bånn gass og ellevilt Ferrari rally på børsen, og aksjen er opp 374 prosent! Aksjeanalyser.com skrev om Ferrari-aksjen allerede i slutten av januar 2016, og skrev den gang blant annet om aksjen: «»Dersom Ferrari-aksjen skulle bryte opp av den fallende trenden, og etablere seg over det tekniske motstandsnivået rundt 46 dollar. Ja så vil det utløses et mer langsiktig positivt teknisk signal for aksjen». Nå har Ferrari-aksjen siden den gang, og i løpet av de seneste cirka fire år, steget med over 300 prosent! Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-! Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på Ferrari-aksjen (ticker på NYSE: RACE), og…

Skal bitcoin nå til himmels igjen? Aksjeanalyser.com har truffet svært bra med sine tidligere analyser av verdens ledende kryptovaluta bitcoin, og siden 2014 da kursen var rundt 340 dollar for så å nær 60-doble seg til rundt 20.000 dollar i slutten av 2017. Aksjeanalyser.com har nå i dag sett nærmere igjen på bitcoin. Aksjeanalyser.com vil videre fremover nå komme med ukentlige oppdaterte analyser av denne verdens største og mest populære kryptovaluta for sine medlemmer, og følge utviklingen tett og gi sine medlemmer ukentlige oppdaterte analyser av bitcoin. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november, og med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av kun NOK 3.952,-!

NB! Pass på å benytte deg av supertilbudet nå frem til 30. november 2019, og få hele 34% Rabatt på 12 måneder VIP medlemskap, og til NÅ en pris av KUN kr 3.952,-! Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com, Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på bitcoin, og slik som Aksjeanalyser.com også…