Denne saken er annonsørinnhold:

Norges anerkjente Petter Smart¹ vil revolusjonere all boreteknologi – Nå kan du bli med! (Siste frist for emisjon er 31.05.2018)

Markedet for Hammergy’s boreteknologi er bare begrenset av fantasien. 

De markedssegmentene vi har fokusert på er hver og ett et milliardmarked. Hammergy representerer en helt ny løsning for store etablerte markeder.

Hammergy utvikler, patenterer og vil nå kommersialisere en radikalt ny løsning for boring av lange hullbaner i harde fjellformasjoner. Vår boremetode vil bli en ‘game changer’ i industrien.

Flere faktorer vil bidra til at Hammergy`s teknologi gir en dramatisk endring i “brønnboringsindustrien”.

Dype brønner for tett olje og skifergass kan ha en potensiell kostnadsbesparelse på mer enn 40%, (Hammergy estimat). For offshore basalt-applikasjoner beløper sparepotensialene seg til flere millioner USD for hver brønn.

Alle løsninger som Hammergy lager blir patenterte “world-wide”. Pr 01.03.2018 er to patenter søkt og akseptert for selve borhammeren i Kina, Russland og EU, med USA pending. Det er flere patenter i forbindelse med borhammeren som etter hvert vil bli patentsøkt.

Hammergy representerer en helt ny løsning for store etablerte markeder

Med muligheten til å ekspandere i flere markeder hvor dagens konvensjonelle teknologi mangler både lønnsomhet og funksjonell rekkevidde

Geotermisk kraftverk

Små energibrønner (400-1000m)
Geotermiske brønner for el. kraftverk

– Geotermiske brønner med Hammergy’s Perkusjons hammer kan koste 40% mindre enn konvensjonelle brønner

Gruvedrift og anleggsvirksomhet

Mineral årer for gull og kobber
Mini tuneller for vannkraft
Kraftkabler og rør i bakken

– Hammergy kan bore i alle retninger etter mineralårene i fjell
– Legge vannbaner, rørganger og kraftkabler i fjell
– Ved å benytte Hammergy’s teknologi og følge mineralårene i grunnen, vil mineralene komme til overflaten i <2mm partikler, klar til videre prosessering. Denne metoden vil gjøre tradisjonell gruvedrift fullstendig overflødig.

Offshore olje & gass

Harde formasjoner (basalt)

– Et verktøy som femdobler borehastigheten i harde formasjoner som Basalt vil gi enorme kostnadsbesparelser for oljeselskapene

Skifer olje & gass

Produksjonsbrønner for skifergass
Harde formasjoner (skifer olje)

– Boring med kun rent vann ved bruk av forningsrør hele veien gjennom grunnvannsområdet gjør Hammergy veldig miljøvennlig

Hvorfor investere i Hammergy?

Markedet er “overmodent” for Hammergy’s teknologi.

Dette er blant annet hvorfor:

  • 4 ganger raskere penetrering av harde formasjoner for olje og gass. Stillestående borestreng.
  • U-brønner for Geotermisk energi vil gjøre slike kraftverk lønnsomme hvor som helst i verden.
  • Sjeldne mineraler vil bli utvunnet enkelt ved at Hammergy følger mineralårene og borer ut kun det lønnsomme mineralet.
  • Alle bolig- og hyttefelt kan være selvforsynt med elektrisitet og varme rett fra bakken under dem.
  • Teknologien til Hammergy er nå kalkulert / simulert og godkjent av Teknova AS.
  • Ny borehammer vil bli utprøvet i løpet juni 2018. Når teknologien er bevist forventer vi at aksjeverdien vil stige dramatisk da vi har flere interessenter.
  • Etter det vil Pareto starte med å finne partnere til ett eller flere av de fem segmentene selskapet mener hammeren kan benyttes til.

For mer informasjon om Hammergy AS og muligheten nå (siste frist for å delta i emisjonen er 31.05.2018) for å delta i dette spennende selskapet så ta kontakt med Daglig Leder, Erik Risdal på telefon: +(47) 90 10 50 76 eller e-post: erik@hammergy.no

¹) Per A. Vatne har 23 internasjonale oppfinnelser til sitt navn før Hammergy. At han er en ekte oppfinner er det ingen tvil om. Hans patenterte oppfinnelser har skaffet selskaper som Aker Solutions, MHWirth, Viking Holding, Cameron Sense AS, og Sembawang Corporation Ltd. million inntekter i mange år. Per’s løsninger har til nå gitt inntekter på mer enn 5 milliarder NOK i disse selskapene.

PS! Selskapet MHWirth har nå solgt sin første komplette bore-pakke på 4 år. Det er en Ram-Rig hydraulisk bore-pakke. Ram-Rig er oppfunnet og designet av Hammergy oppfinner Per A. Vatne.

Les gjerne også artikkel i TU.no fra 16.02.2017 her: «Den norske oppfinneren har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygges om til geotermiske kraftverk – Vil flytte boremaskinen ned i hullet, og gjøre energiformen lønnsom.»