Aksjeanalyser.com

– Bli en vinner på børsen med Aksjeanalyser.com

‘Ukens Case – uke 43 2023’: Nel ASA (NEL)

Hei kjære VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com,

Ja ‘Ukens Case – uke 43 2023’ er altså Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL).

NEL-aksjen har som kjent fått svært hard medfart på børsen over lang tid, og nå den seneste tiden har mange analytikere vært ute og nærmest ropt i kor SELG!

Det mange av dem har felles er et kursmål for aksjen rundt NOK 5.00 – 6.00 eller deromkring.

Aksjeanalyser.com har mange ganger opp gjennom årene erfart at når analytikerne nærmest skriker SELG i kor, da er ofte bunnen nådd eller veldig nærme.

Ser vi på det tekniske bildet for NEL-aksjen så indikerer dette nå at bunnen kan være nådd, eller at bunnen nå er veldig nærme, og her hvor aksjen nå befinner seg rundt NOK 7.00.

Aksjeanalyser.com valgte altså nå sist fredag å ta inn NEL-aksjen i modellporteføljen, og med der 20 prosent vekting.

Aksjeanalyser.com ser en betydelig oppside for NEL-aksjen på kort og mellomlang sikt.

Så får tiden vise om dette blir den endelige bunn for NEL-aksjen og om det nå fremover etableres en langsiktig stigende trend for aksjen.

I første omgang så ser Aksjeanalyser.com muligheter for en kraftig rekyl opp for NEL-aksjen, og da gjerne opp mot NOK 10.00 nivået i første omgang.

Mulig shortskvis i NEL-aksjen, og som kan føre til kraftig rekyl opp for aksjen på kort sikt:

NEL-aksjen er blant de mest shortede aksjer på Oslo Børs, med rundt 6,4 prosent av aksjene, eller cirka 108 millioner aksjer shortet. Kilde: https://ssr.finanstilsynet.no/

Ved en shortskvis hvor mange som er short skal dekke inn sine shortposisjoner i NEL så kan det fort komme til å føre til en kraftig rekyl opp for aksjen.

Aksjeanalyser.com tror mange som har vært short i NEL kan komme til å si seg fornøyde nå, og så dekke inn sine short-posisjoner. Dette kan naturligvis ikke Aksjeanalyser.com vite noe sikkert om, og dette er altså hva Aksjeanalyser.com tror.

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller må kvitte seg med posisjonen. Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som ofte fører til en betydelig kursoppgang.

Et godt eksempel på shortskvis på Oslo Børs nå nylig er PGS, og hvor det var betydelig med aksjer shortet i selskapet.

Kort om Nel ASA (NEL):

NEL er et selskap innenfor energisektoren. Selskapet har et hovedfokus på hydrogen, og selskapet leverer løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi. Kundene er fra energi-, gass- og industrisektoren. Majoriteten av løsningene kommer fra en egenutviklet brenselcelleteknologi. NEL står for “Norwegian Elektrolys”. Selskapet ble etablert i 1927, og har sitt hovedkontor i Oslo.

Les mer om selskapet på deres hjemmesider her: https://nelhydrogen.com/investor-relations/

Resultat 3. kvartal 2023 for Nel ASA (NEL):

NEL: EBITDA -109M I 3.KV 2023 (VENTET -141)

25.10.2023 07:24 • TDN Finans •

Oslo (Infront TDN Direkt): Nel fikk en ebitda på -109 millioner kroner i tredje kvartal 2023, sammenlignet med -214 millioner i tilsvarende periode året før.

Det opplyses i selskapets kvartalsrapport onsdag 25.10.2023.

Det var ventet en ebitda på -141 millioner kroner i kvartalet, ifølge konsensus basert blant 19 analytikere på selskapets nettside.

Selskapet hadde en omsetning på 405 millioner kroner i kvartalet (183), mot ventede 440 millioner kroner, mens driftsresultatet i perioden ble -165 millioner kroner (-260), mot ventet -198 millioner.

Teknisk Analyse av Nel ASA (NEL):

Det samlede tekniske bildet for NEL-aksjen indikerer nå at bunnen kan være nådd rundt dagens kursnivå.

Aksjen har vært i en langsiktig fallende trend de seneste årene, og nå er aksjen ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i denne langsiktige fallende trenden.

Det er betydelig med teknisk støtte rundt NOK 7.00, og samtidig signaliserer nå ulike momentum-indikatorer at aksjen kan stå foran oppgang på kort sikt.

I RSI momentum-indikator så er det etablert en positiv divergens mot daily chartet for aksjen, og dette er et kraftig signal om at en positiv vending for aksjen kan være nært forestående.

Videre så har Stochastics momentum-indikator utløst kjøpssignal for NEL-aksjen.

MACD momentum-indikator har også gitt kjøpssignal for NEL-aksjen.

Så alle disse tre viktige momentum-indikatorer signaliserer nå at NEL-aksjen gjerne står foran oppgang på kort sikt.

Det er lite teknisk motstand for aksjen før rundt NOK 10.00-nivået.

Det samlede tekniske bildet for NEL-aksjen indikerer altså at aksjen gjerne står foran en kraftig rekyl opp på kort sikt.

Aksjeanalyser.com ser i første omgang aksjen opp mot NOK 10.00-nivået på kort sikt.

Dersom aksjen bryter over og etablerer seg over NOK 10.00-nivået, så utløses nye positive tekniske signaler, og da skal aksjen trolig opp for å teste motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden.

Basert på dette samlede tekniske bildet for NEL så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som svært interessant nå rundt dagens kursnivå omkring NOK 7.00.

Aksjen ble altså tatt inn i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje nå sist fredag, og da med 20 prosent vekting.

Minner til slutt om at alle har lest og forstått: Disclaimer.

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com

%d