Aksjeanalyser.com

– Bli en vinner på børsen med Aksjeanalyser.com

Ukens Case – uke 36 2023

Hei kjære aller VIP medlemmer og følgere hos Aksjeanalyser.com,

Fra og med denne uken (uke 36 – 2023) så starter Aksjeanalyser.com opp en ny tjeneste som heter ‘Ukens Case’.

‘Ukens Case’ vil bli publisert hver mandag morgen i god tid før børsen åpner for VIP medlemmer, og dette vil være nøye utvalgte selskaper og aksjer som Aksjeanalyser.com vurderer som svært interessante og med et stort potensiale for aksjene på kort og mellomlang sikt. ‘Ukens Case’ vil fra tirsdag formiddag bli åpent for alle følgere av Aksjeanalyser.com å lese her.

Aksjene vil typisk finne sin plass i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje og med der vanligvis et sted mellom 5 og 20 prosent vekting.

Inngangs- og utgangskurser for aksjer settes som alltid lik gjennomsnittlig kurs den dagen endringer blir gjort i modellporteføljen.

Hvilke aksjer som er i modellporteføljen og med hvilken vekting blir som alltid vurdert fortløpende, og Aksjeanalyser.com prøver hele tiden og etter beste evner, å skape så god avkastning som mulig med sin modellportefølje for sine VIP medlemmer.

Aksjeanalyser.com har levert en solid avkastning med sin modellportefølje og som per 08.09.2023 er opp hele 76,82 prosent siden 31.12.2021, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 5,40 prosent.

Det vil alltid være i Aksjeanalyser.com sin største interesse å prøve å klare å levere så god avkastning som mulig for sine VIP medlemmer, og det er selve grunnlaget for Aksjeanalyser.com og å ha fornøyde VIP medlemmer.

Aksjeanalyser.com kan love at vil fortsette å bestrebe seg på å finne mange gode aksjecase og prøve å levere best mulig avkastning videre med sin modellportefølje for sine VIP medlemmer.

Så fra og med denne uken, uke 36 – 2023, så starter altså Aksjeanalyser.com opp med tjenesten ‘Ukens Case’, og hvor det hver mandag morgen vil bli tilgjengelig for dere VIP medlemmer å lese ‘Ukens Case’.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

—————

Første selskap ut som ‘Ukens Case’ hos Aksjeanalyser.com er:

Bergen Carbon Solutions AS (ticker på Euronext Growth Oslo: BCS)

Aksjeanalyser.com ser et veldig stort potensiale for denne aksjen på kort og mellomlang sikt, aksjen får plass i modellporteføljen i dag og med der 20 prosent vekting.

Selskapet har med fredagens sluttkurs ved NOK 10.00 en børsverdi på ca. NOK 420 millioner, mens selskapet ved utgangen av Q2 2023 hadde en kontantbeholdning på NOK 260 millioner og null rentebærende gjeld. Dere finner linker til Q2 2023 rapporten og selskapets videopresentasjon om Q2 2023 nedenfor her.

Videre så har selskapet svært spennende teknologi og som det stod å lese i en artikkel i BT.no (Bergens Tidende) fredag 01. september så uttaler selskapet at: «det foreligger sterke signaler som tilsier at BCS kan bli utsatt for oppkjøp».

For å gi plass til denne svært spennende aksjen, og som Aksjeanalyser.com nå ser et veldig stort potensiale for på kort og mellomlang sikt, så går i dag ut 20 prosent vekting i Magnora (MGN).

Inngangs- og utgangskurser blir som alltid satt lik gjennomsnittlig kurs den dagen endringer gjøres i modellporteføljen.

Aksjeanalyser.com vil få understreke at har fortsatt stor tro på Magnora (MGN), og ser fortsatt et bra potensiale for denne aksjen, men ser nå et større potensiale for Bergen Carbon Solutions AS (BCS) på kort og mellomlang sikt.

—————

About Bergen Carbon Solutions

Bergen Carbon Solutions is the world’s clean carbon technology and materials company. The company is making CO2 a valuable resource, using renewable energy to turn the excessive greenhouse gas into solid carbon. With its groundbreaking,

proven process for carbon capture and utilization (CCU), Bergen Carbon Solutions is enabling clean carbon for green manufacturing. The technology is ensuring stable delivery of carbon nanotubes and graphite, helping manufacturers to be less exposed to the raw material risks of geopolitical rivalry. Established in 2016, based in Norway and listed on Euronext Growth, Bergen Carbon Solutions is targeting the fast-growing battery industry globally, and other carbon intensive industries looking to replace conventional, fossil based solutions to stay relevant in their markets.

Les mer om selskapet på deres hjemmesider her:

https://bergencarbonsolutions.com/

https://bergencarbonsolutions.com/investors

Videre så anbefales det å lese Q2 2023 presentasjonen fra Bergen Carbon Solutions AS og som dere finner her…

Se gjerne også selskapets Q2 presentasjon her:

—————

Ellers så kan nevnes en sak i Bergens Tidende fredag 01. september 2023 (BT.no) og som dere kan lese et utdrag fra her:

“Bergen Carbon Solutions ber staten ta kontroll med selskapet – Gründerbedriften i Bergen advarer om fare for kinesisk oppkjøp av viktig batteriteknologi.”

Kilde: BT.no – Publisert: 1. september

Et lite utdrag av artikkelen:

– Dette er ikke sutring og bønn om statlige penger fra vår side, sier styremedlem og investor i Bergen Carbon Solutions (BCS), Dag Skansen, til BT.

Den tidligere høyrepolitikeren har laget et notat om BCS på oppdrag fra selskapets styre. Det er sendt til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og flere andre departementer.

I notatet uttrykker selskapet sterk bekymring for at unik teknologi, utviklet i Bergen, kan bli kjøpt opp av kinesere.

Satser på batteri

BCS satser nå på å produsere råstoff, nanokarbon og grafitt, til batteriproduksjon. Ifølge Skansen blir rundt 90 prosent av dette nå produsert i Kina. Dette skjer med et stort klimaavtrykk. BCS’ teknologi bruker derimot klimagassen CO₂ i produksjonen, og er dermed CO₂ negativ.

– Vi ønsker primært på kort sikt helst å bygge industri og skape arbeidsplasser i Norge. Samtidig møter vi mye større forståelse for det vi driver med i Asia, sier Skansen.

Interesse fra Kina

I notatet skriver han: «Vår vurdering er at det er overveiende sannsynlig at selskaper i land som allerede har høy kompetanse på, og som kontrollerer store deler av den globale verdikjeden/markedet, vil se det som svært interessant å erverve BCS-teknologien.»

Videre pekes det direkte mot Kina:

«Dette har BCS allerede fått signaler om, blant annet gjennom kinesiske, statlige industriaktører med betydelige kapitalressurser.»

I notatet står det også at «det foreligger sterke signaler som tilsier at BCS kan bli utsatt for oppkjøp».

—————

Teknisk Analyse av Bergen Carbon Solutions AS (ticker på Euronext Growth Oslo: BCS)

Bergen Carbon Solutions (BCS) viser nå klare positive tekniske signaler og mye tyder på at aksjen nå har etablert en bunn.

Aksjen vil ved et etablert brudd over NOK 10.00 utløse et kraftig teknisk kjøpssignal, og det vil da være begrenset med teknisk motstand videre oppover for aksjen før rundt NOK 15.00 og deretter rundt NOK 30.00.

Aksjen har brutt over både 50-dager og 200-dager glidende gjennomsnitt, og 50-dager glidende gjennomsnitt bryter nå over 200-dager glidende gjennomsnitt (Golden Cross signal).

Dette gir svært positive tekniske signaler for BCS-aksjen og indikerer at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen nå vender fra negativ til positiv.

Videre så ha RSI momentum-indikator etablert en stigende trend og brutt over 50-nivået og MACD momentum-indikator har utløst kjøpssignal for aksjen.

Disse momentum-indikatorer er altså med og underbygger det øvrige positive tekniske bildet som BCS-aksjen nå viser og et etablert brudd over NOK 10.00-nivået virker sannsynlig og vil altså utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det samlede tekniske bildet for BCS-aksjen er nå svært positivt og signaliserer at aksjen kan stå foran kraftig oppgang både på kort og mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for BCS-aksjen rundt NOK 15.00 på kort sikt og rundt NOK 30.00 på mellomlang sikt.

—————

First half and Q2 2023 financial results: Significant steps towards improving efficiency and reducing production costs

30.8.2023 07:00 (Kilde: Oslo Børs)

(Bergen, 30 August 2023) Bergen Carbon Solutions AS (BCS), the pure-play carbon capture and utilization (CCU) material company, today provides an operational update and financial results for the second quarter of 2023. The quarter was marked by significant steps towards improving efficiency and reducing production costs. Adjusted operating loss in Q2 was NOK 15,1 million, showing a steady burn-rate according to the company’s planned optimalization of its technology. Bergen Carbon Solutions is fully funded to deliver on key priorities with a solid cash balance of NOK 260 million and no interest-bearing debt.

In the second quarter, Bergen Carbon Solutions took significant steps towards improving efficiency and reducing production costs. The implementation of a new process of electrolyte filtration and recycling has yielded positive results.

The previously announced proof-of-concept for the electrolyte filtration unit was further validated through a Factory Acceptance Test (FAT) this summer and the unit is now commissioned and in operation. To accelerate the speed of testing and characterisation even further, a new laboratory reactor was also installed earlier this month and is now in operation. Both units will be critical to continue the critical cost reduction road map.

The summer period has had high productional activity and continuous production mode with the sole aim to progress product quality for multi-walled carbon nano tubes (MWCNT). By systematically adjusting critical parameters such as composition of electrolyte, run time, temperature and current density, salt chemistry and other parameters, the particle size distribution has been reduced consistently. This has revitalised interest from potential customers, and next the steps will be shipments of more material samples and initiating further commercial discussions.

“Our commercial focus centers on delivering MWCNT of the highest quality demanded by the market. Positive feedback from several end users worldwide affirms our progress. Our concentration is currently focused on Huchems, where material testing and commercial discussions take center stage. Additionally, we’re facilitating discussions with approximately 15 other potential clients and partners across our product groups, including MWCNT, graphite, and hard carbon,” says Odd Strømsnes, CEO of Bergen Carbon Solutions.

Bergen Carbon Solutions have further extended the battery expertise and welcomed several new colleagues during the summer and are actively working with further strengthening of the organisation. “We recognise the importance of technical competence in our commercial discussions with customers and it’s our belief that technical progress and competence will be crucial for our expected growth. I am therefore pleased to note a positive response in our efforts to strengthen the organisation. Our commitment to further build a sound company culture, maintaining key competencies, and securing new talent remains steadfast,” says Strømsnes.

Bergen Carbon Solutions will be scaling up sales and business development activities, actively engaging the global market and working towards securing partnerships, joint ventures, and off-take contracts as the next strategic milestones. The company’s key priorities remain clear. The main focus is on delivering on Huchems’ MWCNT specification and progressing commercial discussions. With the new lab reactor implementation showing promising progress, the attention now also turns to graphite production, while continuing to deliver results from the cost reduction initiatives.

For further information please contact:

Odd Strømsnes, CEO, os@bergencarbonsolutions.com, +47 480 88 571

Karina Brudeseth, CFO, karbru@bergencarbonsolutions.com, +47 413 43 381

%d