Aksjeanalyser.com

– Bli en vinner på børsen med Aksjeanalyser.com

Månedens Case

MERK: Månedens Case er IKKE på noe vis noe sponset innlegg, og dersom Aksjeanalyser.com ved Bjørn Inge Pettersen selv eier aksjer i selskaper som omtales i analyser så vil dette alltid opplyses om i analysene.

Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Det vil nå videre bli et ‘Månedens Case’ åpent og tilgjengelig for alle å lese her hos Aksjeanalyser.com

Først ut nå for Mars 2023 er selskapet CO2 Capsol (CAPSL) og som Aksjeanalyser.com ser et veldig stort potensiale for, og mener aksjen har potensiale for en tidobling i løpet av et par år.

På kortere sikt ser Aksjeanalyser.com et potensiale for aksjen rundt 30-50 kroner. Aksjen er i dag rundt 14-15 kroner.

Månedens Case – Mars 2023: CO2 Capsol (CAPSL)

[28.02.2023] Første selskap ut som ‘Månedens Case’ hos Aksjeanalyser.com er altså CO2 Capsol (ticker på Euronext Growth Oslo: CAPSL).

CO2 Capsol (CAPSL) holder to presentasjoner, og som følger tirsdag 28. februar 2023 og onsdag 01. mars 2023:

  • CO2 Capsol – Presentation at Sparebank 1 Markets Energy Conference on 1 March 2023 at 15:10 CET.
  • CO2 Capsol – Presentation at Pareto Securities’ Power & Renewable Energy Conference 28 February 2023 at 11:20-12.45 CET.

Se her i PDF format presentasjonen hos Sparebank 1 Markets Energy Conference 1. March 2023…

CO2 Capsol er aktiv i industrisektoren. Selskapet utvikler tekniske løsninger som brukes til å fange karbondioksid fra kraftverk og industrianlegg. Kundene finnes på globalt nivå med størst konsentrasjon i Norden og Europa. Produktene retter seg først og fremst mot bedriftskunder og større institutter. Selskapet har hovedkontor i Norge.

Aksjeanalyser.com tror denne aksjen kan stå foran kraftig oppgang både på kort og lengre sikt, og mener tiden nå kan være veldig riktig å investere i denne aksjen.

Les mer lenger ned i saken her om hvorfor Aksjeanalyser.com mener denne aksjen kan stige betydelig både på kort og lengre sikt.

Aksjen har vært lite omsatt, og har ‘gått under radaren’ for mange. Dette tror Aksjeanalyser.com at snart kan komme til å endre seg og at flere vil få interesse for dette selskapet og aksjen CAPSL.

—————–

The history behind Capsol’s proprietary technologies

Capsol’s carbon capture technologies are based on a chemical process using the safe solvent Hot Potassium Carbonate (HPC).

HPC as a solvent has been used to capture carbon dioxide for many decades (pre-combustion), with hundreds of HPC plants in commercial operation in the chemical process industry.

The technology was initially invented and developed by the U.S. Bureau of Mines in the 1940s and 50s, with further developments made in the 1970s. It is a robust, non-degradable (in the presence of oxygen), easily accessible absorbent, and is field proven for medium to large scale processes.

The development of Capsol’s proprietary HPC technology for post-combustion CO2 capture started in 2003.

The first successful tests of the technology were performed at the Värtan combined heat and power (CHP) plant in Stockholm, Sweden, in 2008. The tests performed at Värtaverket showed a high CO2 capture efficiency of >98%.

In 2016, Stockholm Exergi commissioned a new CHP plant KVV8, at Värtaverket, which is run on wood chips based on forestry residues such as tree branches and tops as the main fuel (i.e. the plant utilizes secondary biomass).

In July 2022, Stockholm Exergi signed a Patent License agreement for the use of Capsol’s HPC technology for carbon dioxide capture at their plant KVV8. The facility has the potential of capturing 800,000 tons of CO2 per year, making it Europe’s first large-scale plant with negative CO2-emissions when operational 2026.

https://www.co2capsol.com/home
https://www.co2capsol.com/investors

—————–

Teknisk Analyse av CO2 Capsol (ticker på Euronext Growth Oslo: CAPSL)

Capsol har utløst flere positive tekniske signaler den senere tiden, og aksjen har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal ved brudd opp fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Aksjen har brutt over et viktig teknisk motstandsnivå rundt 13-14 kroner, og har også brutt over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, det som heter ‘Golden Cross signal’.

Det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer et potensiale rundt NOK 25.00 – 30.00 i første omgang.

Det bør nå være betydelig teknisk støtte for aksjen rundt NOK 13.00 – 14.00, og Aksjeanalyser.com tror aksjen kan stå foran en sterk utvikling på kort og lengre sikt.

Så, hvorfor kjøpe CO2 Capsol (CAPSL)?

Selskapet har globalt ledende teknologi for karbon fangst. Teknologien er allerede lisensiert til Stockholm Exergi for 800k tonn per år karbon fangst anlegg. (3-4x så stort som ACC sitt første anlegg i Breivik). 

CAPSL har en lisensmodell og selger via partnere og direkte til kunder. De tar ikke konstruksjon og prosjektrisiko.

Teknologien har vært utviklet siste 20 år og sunk kost er rundt 400 mill NOK (hovedsakelig i andre selskap, før CAPSL kjøpte ut teknolgien)

Teknologien til CAPSL har en technology readiness level (TRL) på 8/9 der 9 er høyest og 1 er lavest. 1-6 er i fase basic research, R&D, Technology development og demonstrasjon. CAPSL er ikke i denne fasen, og som er sentral grunn til å være bull til CAPSL. CAPSL er i kommersiell rollout fase. 

CAPSL sin teknologi er den som har lavest fangstkost av de som er relevant å sammenligne med. Deres kost ligger 40% lavere enn sammenlignbare løsninger. Ligger altså betydelig under på kostnader sammenlignet med konkurrenter. Bl.a fordi teknologien deres ikke baserer seg på bruk av kostbare aminer (som og har HSE risiko). CAPSL har patentert hot potassium carbonate (HPC) teknologien for bruk i post combustion. Dvs avgasser. Innen karbon rensing av naturgass eksvis innen gjødselindustrien så er HPC brukt til å redusere CO2 innholdet i naturgass i mange tiår. I industrielle avgasser er det en annen prosess, og det verden skriker etter for å nå klimamålene. 

Capsl sin teknologi er en end-of-pipe løsning som gjør at man kan plugge modulene rett på «pipen» og ikke gjøre noen modifikasjoner på anleggene. Det er en veldig sentral value proposition. 

I en verden man er avhengig av olje og gass mye lengre frem i tid enn miljøfanatikere skjønner, er karbonfangst en av nøkkelfaktorene for å nå målene (sammen med sol, vind i selekterte områder, og kjernekraft)

Globalt finnes det idag andre teknologier, men alle som er TRL 8/9, er amin-baserte. Dette er ulike amin baserte teknologier eid av Mitsubishi, Technip Energies/Shell, Aker Carbon Capture og Fluor. I tillegg har kanadiske Svante Inc kommet frem med amin-fastform løsning. Det tar lang tid å få en TRL på 8/9, og som gjør at industrielle aktører kjøper teknologien av åpenbare grunner, og det er derfor høye inngangsbarrierer for nye teknologier. Det ligger veldig mye sunk kost i de andre selskapenes teknologier også. 

Total adressable market er svimlende og det er behov for tusenvis av slike anlegg. Dette er ikke et marked der winner-takes-it-all fordi de ulike aktørene ikke klarer å møte potensiell etterspørsel alene, og fordi de store engineering selskapene vil ha industrielle relasjoner som gjør at deres løsninger også blir valgt.

Capsl sin strategi er basert på å selge via partnere og gå direkte mot kunder i selektive tilfeller. Antall henvendelser er så høyt at de ikke klarer å serve det alene uansett. Til nå er de mest vesentlige samarbeidsavtalene med den japanske giganten Sumitomo innen waste to energi (de er blant verdens 5 største leverandører av waste to energy boilere) og Petrofac som de jobber med mot Stockholm Exergi. De har i tillegg inngått en partner avtale med amerikanske Eickmeyer (lang track record inne HPC for co2 rensing av gass).  CAPSL har flere andre partner diskusjoner gående da dette er deres strategi for vekst, og de har som mål å inngå partnerskap inne olje og gass, sement og enkelte andre vertikaler. 

Industrielle drivere foruten global drive mot å redusere CO2, er Europas kvotemarked som nå priser CO2 kvoter til 95 Euro per tonn. Dette gir et sterkt økonomisk incitament til å sette igang karbon fangst investeringer siden en rekke prosjekter er lønnsomme med den kvoteprisen. I USA har inflation reduction act gitt alle amerikanske bedrifter en rett til utbetalinger på 85 USD per tonn for fangst av CO2. Også dette gjør en rekke prosjekter lønnsomme. 

Rundt verdsettelse

ACC NO verdsettes til 9.6 mrd NOK. Røkke-effekt? Nei! Dette er internasjonal institusjonelle investorer som søker eksponering mot karbon fangst teknologi. 

Svante Inc. Hentet nylig inn 318 millUSD i sin Serie E med assistanse av JP Morgan og RBC. Verdsettelsen er nå over 1 mrd USD post emisjonen. Chevron var største investor. En annen som deltok var OGCI som var eksisterende eier. OGCI er et felles eid selskap av (Aramco, BP, Chevron, CNPC, ENI, Equinor, Exxon, Oxy, Petrobras, Repsol, Shell og Total) OGCI skal investere 1 mrd USD i tilsvarende case. Andre investorer er Temasek, Delek US, Hesta AG, og 3M Ventures, GE (Vernova), Japan Energy Fund, og Samsung Ventures for nevne noen. 

CO2 Capsol verdsettes til 776 mill NOK på 14.40 NOK per aksje. (54 mill aksjer)

Det finnes ikke en eneste grunn til at selskapet skal ha en lavere verdsettelse enn de to nevnt over. Gitt at deres fangst teknologi har lavere fangst kost burde alt annet like, verdsettelsen være høyere enn de to andre. 

Merk at kanadiske Wayne Thomson som var styreleder i Svante fra 2015-2021 og i perioder arbeidende styreleder, gikk inn i styret i CO2 Capsol i begynnelsen av 2022, etter å ha gjort sine egne due diligence vurderinger. Han er nå et aktivt og sentralt styremedlem i selskapet. CO2 Capsol har høyere TRL enn Svante og er mer modne enn Svante i fht å sikre innsalg av teknolgien til store prosjekter. Capsol sin største win er også mye større enn ACC sitt første store prosjekt i Breivik (sement)

CO2 Capsol har ingen funding behov med eksisterende størrelse på organisasjon fordi de allerede har inntekter fra sine test units. De skal selge teknologien primært via partnere og trenger ikke å skalere opp veldig for å fortsette å rulle ut teknologien. Det betyr ikke at de ikke kan komme til å ta inn penger fra store investorer av den type som nevnt over, men det vil i så fall etter all sannsynlighet skje på langt høyere kurser som ligger nærmere valuation av disse selskapene.

Hvorfor er CAPSL sin verdsettelse lav sammenlignet med de? Capsl kjøpte ut teknologien fra et nå avviklet selskap og hentet penger i en «angel-runde» med norske privatinvestorer. En del av disse har tatt gevinst og selskapet gikk «stille» inn på Euronext Growth uten marketing og en funding runde i årsskiftet 2021/2022. Og har ligget der rimelig usynlig mens tech og grønne selskaper har vært inne i en stor korreksjon i 2022. Attention rundt selskapet har derfor vært lav. Det endres trolig nå fordi selskapet planlegger langt mer omfattende investor Relations arbeid nå som ledelsen har blitt utvidet og man er mer klar for den type aktiviteter i inn og utland. Gitt partner strategien så er det naturlig at de inngår flere partnerskap og melder aktiviteter rundt nye prosjekter. Basert på Q&A med selskapet så har de hatt langt høyere terskel for å melde aktiviteter enn det ACC har lagt seg på. De har nok vært for konservative i fht sine pressemeldinger.

Bottom Line: CAPSL er en multibagger opportunity som kan gå mye i 2023. Gitt ACC og Svante skulle aksjen ligget på 185 NOK per aksje. Ok – den går ikke direkte dit. Det ville krevd at samme type investorer kjøper aksjen. Men 30-50 NOK per aksje er helt realistiske mål for denne aksjen. Nå nylig ble en selger (1 mill aksjer) som har ligget i på selgeren i aksjen noe måneder tatt ut, og interessen for aksjen bør stige fremover. Industrien er red hot og internasjonale investorer verdsetter slike selskap sky high sammenlignet med CAPSL. Tenk internett infrastruktur boomen på 1990 tallet eller utbygging av kloakk systemer i vestlige verden etter industrielle revolusjon….

Ellers så kan nevnes at SpareBank 1 Markets nå i går mandag 27/02-2023 kom med en oppdatering rundt CO2 Capsol (CAPSL). SpareBank 1 Markets har for øvrig en target price for CAPSL ved NOK 22.00 for øyeblikket.

SpareBank 1 Markets has conducted investment banking services for CO2 Capsol

Sumitomo FW extends CCS cooperation with Woima

Last week, Woima announced that it has signed an agreement with Sumitomo Foster Wheeler, extending their cooperation in the area of carbon capture. As a reminder, both companies have partnership agreements with CAPSL, aimed at developing standardized carbon capture plants for waste-to-energy facilities. In the case of Sumitomo, the agreement with CAPSL also covers biomass-fueled combined heat and power plants. According to the agreement between Woima and Sumitomo, Sumitomo has acquired Woima’s modular plant design (based on CAPSL’s HPC technology), and Woima will support Sumitomo in extending the capacity range of the plant to 200+ kt/y.

In simple terms, this means that Sumitomo becomes CAPSL’s main counterpart in the development of standardized CCS-solutions for waste-to-energy plants. We view it as positive for CAPSL that Sumitomo continues to demonstrate its forward-leaning attitude towards CCS. The company has installed and maintains over 500 boiler projects worldwide, many of which are for waste-to-energy and biomass feedstocks. CAPSL’s technology is commercially proven in this area, and it seems natural that if the owner of any of these boilers decides to install carbon capture, they would turn to Sumitomo, and that Sumitomo would employ CAPSL’s technology.

We also find comments from Tomas Harju-Jeanty, CEO of Sumitomo FW, encouraging: “This modular plant complements our recently announced partnership with CO2 Capsol, combining it with the flexible Capsol EoP™ process to provide a safe, environmentally friendly and cost competitive Carbon Capture solution.”

Link to press release: https://woimacorporation.com/press-release-decarbonizing-the-energy-sector-sumitomo-shi-fw-extends-cooperation-with-woima-finland-to-carbon-capture/?utm_source=WoLi10&utm_medium=po&utm_campaign=woimasumitomoshifw

%d bloggere liker dette: