Eksempel på tekniske analyser. Her teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL) og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX.

Hei kjære alle følgere av Aksjeanalyser.com,

Nedenfor her (se nederst på siden her) følger eksempel på analyser, og som viser hvordan alle analyser av øvrige aksjer heretter vil være, og som vil leveres hver dag og uke her hos Aksjeanalyser.com.

Aksjeanalyser.com vil slik hver dag og uke videre nå levere svært omfattende tekniske analysetjenester for investorer i hele Norden, og på følgende aksjer, indekser, valutaer, råvarer:

Norge

Her vil Aksjeanalyser.com hver uke (mandager + tirsdag) levere svært omfattende analysetjenester med oppdaterte tekniske analyser av alle de 70 mest omsatte selskapene og aksjene på Oslo Børs.

Norden

Her vil Aksjeanalyser.com hver uke på onsdager levere svært omfattende analysetjenester med oppdaterte tekniske analyser av alle de 40 selskapene og aksjene som inngår i den nordiske børsindeksen OMXN40, og som er 40 av de største selskapene og mest omsatte aksjene ved de nordiske børsene.

Indekser, Valuta og Råvarer

Her vil Aksjeanalyser.com hver uke på torsdager levere svært omfattende analysetjenester med oppdaterte tekniske analyser av alle de mest aktuelle og populære Børsindekser (i Norge, Norden og internasjonalt), Valuta og Råvarer.

USA

Her vil Aksjeanalyser.com hver uke på fredager levere svært omfattende analysetjenester med oppdaterte tekniske analyser av alle de 50 største og mest omsatte selskapene på USA-børsene NYSE og Nasdaq.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Bestill (eller fornye) her ditt 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og få frem til fredag 20/09-2019 hele 50% rabatt, og så du da for 12 måneder VIP medlemskap kun betaler en pris av nå KUN kr 2.994,-!

Nedenfor her følger eksempel på analyser, og her av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) og av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 78 tørrbulkskip. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene, Panama eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.7 millioner dødvekttonn.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Oslo Børs   Nordnet   Morningstar

[Oppdatert analyse den, 16.09.2019]:

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL)

Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) viser en positiv utvikling på kort sikt innenfor en stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

I det lengre bildet så beveger aksjen seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon (jf. ukediagram), og mellom et teknisk støttenivå rundt NOK 40.00 og et motstandsnivå rundt NOK 78.00 (jf. ukediagram.

Aksjen tester nå et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 60.00.

Et eventuelt etablert brudd over NOK 60.00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Neste viktige tekniske motstandsnivå for aksjen vil da være rundt NOK 78.00.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer en noe overkjøpt situasjon for aksjen på helt kort sikt, men ellers signaliserer disse momentum-indikatorer videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen er over både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette indikerer at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen er positiv.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så vil første tekniske støttenivå av betydning være rundt NOK 53.00 (jf. dagdiagram).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Golden Ocean Group (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Golden Ocean Group (GOGL) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på kort og mellomlang sikt.

Potensialet for aksjen vurderes til å være NOK 78.00 på 3-6 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX)

Oslo Børs Hovedindeks skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. OSEBX revideres på halvårlig basis og endringene implementeres 1 desember og 1 juni. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OSEBX er justert for utbytte.

Du finner mer informasjon om hvilke aksjer som inngår i OSEBX, og annen informasjon om de ulike selskapene her hos Oslo Børs…

Teknisk Analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX)

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt (jf. dag og uke diagram nedenfor).

OSEBX er i en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram), og hvor videre oppgang signaliseres på både mellomlang og lang sikt.

I det korte bildet så viser også Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) en positiv utvikling, og i dag (mandag 16/-09-2019) så bryter også OSEBX over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 895 poeng (jf. dagdiagram nedenfor).

Et etablert brudd nå over 895-nivået vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og vil signalisere videre oppgang for OSEBX på kort og mellomlang sikt.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og dette indikerer at OSEBX er i både en kortsiktig og mellomlangsiktig positiv trend.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer videre oppgang for OSEBX i tiden fremover, men RSI og Stochastics momentum-indikatorer viser en noe overkjøpt situasjon for OSEBX på helt kort sikt nå. Dette indikerer at OSEBX kanskje kan få en konsolidering i det helt korte bildet, men videre oppgang signaliseres altså videre fremover her for OSEBX.

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har i mye av 2019 konsolidert innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, og mellom et teknisk støttenivå rundt 850 poeng og et motstandsnivå rundt 895 poeng (jf. dagdiagram nedenfor).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal nå for Oslo Børs Benchmark indeks (se diagram ‘SignalListen nedenfor).

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) så signaliseres videre oppgang for OSEBX på både kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com vurderer potensialet for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) til å være opp mot 1.050 – 1.100 poeng på 12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):Charts hentet i fra analyseprogrammet Vikingen som du nå kan få kjøpt med hele 30% rabatt som medlem via Aksjeanalyser.com. Les mer her…

Husk også å ha lest Aksjeanalyser.com sin disclaimer her…