Aksjeanalyser.com

– Bli en vinner på børsen med Aksjeanalyser.com

Charts

 

Teknisk Analyse

Her kan man finne charts og ferdig oppsett med noen av de mest populære indikatorer og modeller på aksjer ved Oslo Børs. Tilsvarende er nå også klart for aksjer i Sverige og Danmark (følg linkene nedenfor her) og kommer snart også for aksjer i USA.


Kort om Teknisk Analyse:

Teknisk analyse er prognoser for fremtidige finansielle kursbevegelser basert på undersøkelser av tidligere kursbevegelser. Som med værvarsling, så gir ikke teknisk analyse absolutte spådommer om fremtiden. I stedet, kan teknisk analyse hjelpe investorer å forutse hva som er “sannsynlig” at kommer til å skje med kurser over tid. Teknisk analyse anvender en rekke diagrammer som viser kursen over tid. Teknisk analyse er aktuelt for aksjer, indekser, råvarer, futures eller andre omsettelige instrumenter der prisen er påvirket av styrkeforholdet mellom tilbud og etterspørsel. Kursen refererer til en hvilken som helst kombinasjon av åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs eller sluttkurs for en gitt objekt (aksje, indeks, valuta m.m.) over en bestemt tidsperiode. Tidsrammen kan være basert på intradag (1-minutt, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter eller time), daglig, ukentlig eller månedlige prisdata og vare noen få timer eller mange år. I tillegg bruker man ved tekniske analyse ofte å inkludere tall for volum eller åpen interesse i studiene av kurs bevegelser.


For å se charts på aksjer i Norge følg linken her…

For å se charts på aksjer i Sverige følg linken her…

For å se charts for aksjer i Danmark følg linken her…


 

%d