Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå opp solide 50,72 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 3,72 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +299% (NO), Photocure +45% (NO), Kongsberg Gruppen +22% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +52% (SE), Wallenstam AB B +40% (SE), AstraZeneca +35% (SE), Castellum +27% (SE), Lundbergföretagen AB ser. B +22% (SE), ChemoMetec +48% (DK), DSV Panalpina +44% (DK), Genmab +42% (DK), Carlsberg B +29% (DK), Royal Unibrew +28%, Novo Nordisk B +23% (DK), Novozymes B +22% (DK), Elisa Corporation +34% (FI), Huthamäki +30% (FI), Kesko B +22% (FI), UPM-Kymmene +16% (FI), Nordea Bank +16% (FI), Microsoft +68% (US), Applied Materials +64% (US), Cintas Corp. +49% (US), Visa Inc. +46% (US), Apple Inc. +29% (US) og MasterCard Inc. +26% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå opp solide 39,85 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 3,83 prosent. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge har altså gjort det hele ti ganger bedre enn referanseindeksen OSEBX siden start 20/08-2018. Aksjeanalyser.com gjør i dag tre endringer blant de 10 aksjene i modellporteføljen for Norge, og har funnet frem til tre nye favorittaksjer som får plass i modellporteføljen. For bare vel to uker siden den 27/01-2020 så tok Aksjeanalyser.com inn følgende tre nye aksjer i modellporteføljen og som alle har vist en svært sterk utvikling på bare få uker nå. Disse tre aksjene var Photocure (PHO) +20%, Kongsberg Gruppen (KOG) +16% og Itera (ITE) +13%. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel ASA +240% (NO), Photocure +20% (NO), Kongsberg Gruppen +16% (NO), Itera +13% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +40% (SE), AstraZeneca +31% (SE), Wallenstam AB B +28% (SE), Castellum +20% (SE), Lundbergföretagen AB Ser. B +19% (SE), DSV Panalpina +40% (DK), Genmab +39% (DK), ChemoMetec +32% (DK), Carlsberg B +27% (DK), Royal Unibrew +24% (DK), Novo Nordisk B +19% (DK), Novozymes B +19% (DK), Elisa Corporation +30% (FI), Huthamäki +23% (FI), Kesko B +20% (FI), UPM-Kymmene +18% (FI), Nordea Bank +17% (FI), Stora Enso R +15% (FI), Microsoft +65% (US), Applied Materials +64% (US), Cintas Corporation +46% (US), Visa Inc. +44% (US), Apple Inc. +32% (US), Roku Inc. +27% (US) og Mastercard Inc. +23% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå (per 04/02-2020) opp med solide 37,01 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 2,64 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Aksjeanalyser.com gjør denne uken flere endringer i sin modellportefølje for Norge. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 30,49 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 4,86 prosent. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge har altså gjort det hele seks ganger bedre enn referanseindeksen OSEBX. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Aksjeanalyser.com gjør denne uken mange endringer i sin modellportefølje for Norge. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +190% (NO), Avance Gas Holding +140% (NO), BW LPG +130% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +32% (SE), AstraZeneca +32% (SE), Wallenstam AB B +27% (SE), Castellum +18% (SE), Lundbergföretagen AB, L E ser. B +17% (SE), DSV Panalpina +38% (DK), ChemoMetec +34% (DK), Carlsberg B +30% (DK), Genmab +30% (DK), Pandora +21% (DK), Royal Unibrew +20% (DK), Elisa Corporation +24% (FI), Huthamäki +21% (FI), Applied Materials +56% (US), Microsoft +48% (US), Visa Inc. +42% (US), Cintas Corporation +39% (US), Apple Inc. +28% (US), Roku Inc. +20% (US) og Mastercard Inc. +19%. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 35,58 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 5,52 prosent. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge har altså gjort det ikke mindre enn hele syv ganger bedre enn referanseindeksen OSEBX. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +203% (NO), Avance Gas Holding +144% (NO), BW LPG +127% (NO), Frontline +39% (NO), Hunter Group +20% (NO), AstraZeneca +34% (SE), Balder Ser. B +32% (SE), Wallenstam B +25% (SE), Lundbergföretagen Ser. B +16% (SE), Castellum +15% (SE), DSV Panalpina +40% (DK), Carlsberg B +32% (DK), Genmab +29% (DK), Royal Unibrew +19% (DK), ChemoMetec +18% (DK), Pandora +17% (DK), Applied Materials +58% (US), Microsoft +50% (US), Visa Inc +42% (US), Cintas Corp. +40% (US), Apple Inc. +29% (US), Roku Inc. +20% og Mastercard +19% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 35,02 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 4,93 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel ASA +172% (NO), Avance Gas Holding +161% (NO), BW LPG +135% (NO), Frontline +35% (NO), Hunter Group +23% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +31% (SE), AstraZeneca +29% (SE), Wallenstam AB Ser. B +21%, Lundbergföretagen AB, L E ser. B +15% (SE), DSV Panalpina A/S +37% (DK), Genmab A/S +28% (DK), Carlsberg B +26% (DK), ChemoMetec A/S +22% (DK), Applied Materials +55% (US), Microsoft +46% (US), Cintas Corp. +39% (US), Visa Inc. +35% (US), Apple Inc. +28% (US) og Roku Inc. +23% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Avance Gas Holding +165,28% (NO), Nel ASA +156,06% (NO), BW LPG +152,17% (NO), Frontline +39,95% (NO), Hunter Group +15,75% (NO), AstraZeneca +29,43% (SE), Fastighets AB Balder Ser. B +28,15% (SE), Wallenstam AB Ser. B +18,31% (SE), Hennes & Mauritz B +14,59% (SE), Lundbergföretagen AB Ser. B +13,36% (SE), DSV Panalpina +36,47% (DK), Carlsberg B +24,33% (DK), Genmab +22,44% (DK), A.P.Møller Mærsk B +22,02% (DK), Huthamäki +22,25% (FI), UPM-Kymmene +19,08% (FI), Stora Enso R +18,15% (FI), Elisa Corporation +15,73%, Kesko B +11,26% (FI), Applied Materials +53,60% (US), Microsoft +41,98% (US), Cintas Corp. +32,57% (US), Visa Inc. +31,26% (US) og Roku Inc. +26,46% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode frem til 31/01-2020 få hele 25% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 4.491,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.