Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra StockTrendSignals og med de seneste signaler slik som hver uke på alle aksjene som inngår i hhv. Dow30-indeksen, Nasdaq100-indeksen og S&P100-indeksen, og på de viktige amerikanske børsindeksene S&P500 og Nasdaq Composite. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra StockTrendSignals og med de seneste signaler slik som hver uke på alle aksjene som inngår i hhv. Dow30-indeksen, Nasdaq100-indeksen og S&P100-indeksen, og på de viktige amerikanske børsindeksene S&P500 og Nasdaq Composite. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Viktig melding til alle VIP medlemmer vedrørende ‘Pessimist porteføljen’ (short portefølje) hos Aksjeanalyser.com. Det gjøres store endringer i ‘Pessimist porteføljen’ i dag. ‘Pessimist porteføljen’ og som Aksjeanalyser.com startet opp den 04/03-2020 er nå opp solide 26,39 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode siden 04/03-2020 er ned 16,80 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Viktig melding til alle VIP medlemmer vedrørende modellporteføljene hos Aksjeanalyser.com. Det gjøres store endringer i modellporteføljene i dag. Aksjeanalyser.com var 100 prosent i kontanter i sine modellporteføljer i perioden mellom 03/03-2020 til 23/03-2020, og gikk så den 23/03-2020 inn 100 prosent i aksjer igjen i sine modellporteføljer i påvente av en forventet kraftig rekyl opp på børsene de kommende 1-3 ukene. Etter at børsene nå har fått en kraftig rekyl opp den seneste halvannen uken så gjør Aksjeanalyser.com nå store endringer igjen i sine modellporteføljer for hhv. Norge, Norden og USA. Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 39,93 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 nå er ned med 21,12 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Aksjeanalyser.com med fantastisk avkastning på sine modellporteføljer for Norge, Norden og USA. Modellporteføljen for Norge er nå opp solide 36,80 prosent siden start 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er ned hele 23,37 prosent. Aksjeanalyser.com har dermed klart å levere en meravkastning på hele 60,17 prosent for sine VIP medlemmer med sin modellportefølje for Norge siden start den 20/08-2018. For modellporteføljen for Norden og USA så er det for begge modellporteføljene nå en meravkastning på rundt 33 prosent for begge modellporteføljene og i forhold til sine respektive referanseindekser (OMXN40 og S&P500). Videre så startet Aksjeanalyser.com den 04/03-2020 opp en til ny Short modellportefølje og som fikk det passende navnet ‘Pessimist porteføljen’. Her kan Aksjeanalyser.com vise til en solid avkastning på hele 26,39 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er ned 20,50 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! For å feire fantastisk avkastning med alle sine modellporteføljer så vil Aksjeanalyser.com i dag og i morgen (30/03-31/03-2020) tilby hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap og til nå en pris av KUN kr 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.