Aksjeanalyser.com presenterte for sine VIP medlemmer den 27/02-2019 sine fem favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs, og med bakgrunn i forventninger om en videre sterk utviklingen for sektoren og oljeprisen. Disse fem favorittaksjene er nå etter to måneder opp syv prosent mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp to prosent. Aksjeanalyser.com vil i dag komme med en ny og oppdatert større analysesak, og presentere sine nå fem favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren. Det var altså på bakgrunn av forventninger om en videre sterk oljepris Aksjeanalyser.com studerte nærmere alle aksjer innenfor olje- og offshoresektoren og så presenterte sine fem favorittaksjer for nå to måneder siden. Aksjeanalyser.com skrev i en analyse av oljeprisen den 21/02-2019 blant annet følgende: «Oljeprisen (Brent Spot) viser en positiv utvikling, og har utløst flere positive tekniske signaler den seneste tiden. Det er blant annet utløst et kraftig positivt teknisk signal for oljeprisen i fra en stor omvendt hode-skulder formasjon». Den gang for to måneder siden var oljeprisen (Brent Spot) i USD 65.00, mens den nå to måneder senere er i USD 74.00. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Pass på å benytte deg av det svært gode tilbudet nå frem til 30/04-2019 med hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com og få tilgang til alt av omfattende analysetjenester!

24.04.2019 – Aksjeanalyser.com sine VIP medlemmer kunne den 27/02-2019 lese en større analysesak, og hvor det ble presentert Aksjeanalyser.com sine fem favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs. Aksjeanalyser.com har nå sett nærmere igjen på alle aksjer innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs, og funnet frem til sine i dag fem favorittaksjer for…

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot) og hva det tekniske bildet nå indikerer for den videre utviklingen fremover for oljeprisen. Fredag endte oljeprisen over 70 dollar, og er nå opp over 30 prosent siden nyttår. Aksjeanalyser.com sine VIP medlemmer kunne den 27/02-2019 lese i en større analysesak om Aksjeanalyser.com sine fem favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs. Disse fem aksjene er så langt opp fem prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er opp to prosent. Nå iløpet av helgen så vil VIP medlemmer kunne lese en ny større analysesak med de idag fem favorittaksjene til Aksjeanalyser.com innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs videre fremover. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Nå kan du frem til 30/04-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen (brent spot) og hva det tekniske bildet nå indikerer for den videre utviklingen fremover for oljeprisen. Aksjeanalyser.com jobber med en større analysesak som VIP medlemmer vil kunne lese iløpet av helgen, og hvor det vil bli presentert utvalgte favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren på Oslo Børs. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Nå kan du frem til 28/02-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen (brent spot) og hva det tekniske bildet nå indikerer for den videre utviklingen fremover for oljeprisen. Er bunnen nådd, eller ser vi nå bare en kortsiktig rekyl opp før videre nedgang for oljeprisen? Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen og som har fått en korreksjon ned den seneste måneden nå. Hva indikerer det tekniske bildet for oljeprisen nå for den videre utviklingen på kort og mellomlang sikt? Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på oljeprisen (brent spot) her i dag, og vil i løpet av helgen til sine VIP medlemmer komme med en ny og større analysesak med sine fem favorittaksjer innenfor olje- og offshoresektoren. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Husk å benytte deg av aller siste frist 30/11-2018 og få hele 50% rabatt på 1-års VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på oljeprisen og som har fått en korreksjon ned i oktober. Hva indikerer det tekniske bildet for oljeprisen nå for den videre utviklingen på kort og mellomlang sikt? Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på oljeprisen (brent spot) her i dag. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! Husk å benytte deg av aller siste frist 31/10-2018 og få hele 50% rabatt på 1-års VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.