Kategori: Analyser: Norske aksjer

1027 innlegg

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Norske aksjer

Nyhet! Nå kan alle og helt gratis fra mandag 01. juli 2019 følge Aksjeanalyser.com sine egne investeringer på Shareville hos Nordnet, og hvor det fra mandag 01. juli 2019, vil være mulig å følge Aksjeanalyser.com sin egen aksjeportefølje. Dette blir en Long/Short portefølje med inntil fem aksjer på Oslo Børs, og maks investering i hver posisjon på 25 prosent av totalkapital. Avkastningsmål for porteføljen er 25 prosent eller mer per år uavhengig av børsens utvikling. Dette er en Long/Short portefølje (tilsvarende som et hedgefond), og hvor Aksjeanalyser.com vil gjøre sine investeringer etter sitt til enhver tid gjeldende markedssyn. Det skal understrekes at med typisk 4-5 aksjer i porteføljen, og 20-25 prosent investert i hver aksje, så vil porteføljen ha en høy grad av risiko.

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. To av aksjene i modellporteføljen for Norge som har utviklet seg svært sterkt siden de ble tatt inn i modellporteføljen er Nel (+73%) og Tomra (+66%). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+41%), BON (+36%), FRO (+15%), GJF (+23%), HEX (+36%), MOWI (+30%), NEL (+81%), NOR (+24%), SOLON (+22%), SSC (+139%) og TOM (+201%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignal man får via SignalListen, men også salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASC (-40%), ASETEK (-58%), GIG (-75%), GOGL (-36%), NAS (-72%), NEXT (-84%), NHY (-44%), PLCS (-46%), THIN (-97%) og XXL (-72%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Tre av aksjene i modellporteføljen for Norge som har utviklet seg svært sterkt siden de ble tatt inn i modellporteføljen er Nel (+83%), Tomra (+62%) og BW Offshore (+26%). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+34%), BON (+38%), FRO (+17%), GJF (+23%), HEX (+53%), MOWI (+32%), NEL (+121%), NOR (+20%), SOLON (+19%), SSC (+147%) og TOM (+197%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignal man får via SignalListen, men også salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASC (-42%), ASETEK (-54%), GIG (-77%), GOGL (-36%), NAS (-73%), NEXT (-83%), NHY (-43%), PLCS (-48%), THIN (-96%) og XXL (-72%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Tre av aksjene i modellporteføljen for Norge som har utviklet seg svært sterkt siden de ble tatt inn i modellporteføljen er Nel (+150%), Tomra (+53%) og Hexagon Composites (+28%). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: AVANCE (+25%), BON (+38%), FRO (+19%), GJF (+20%), HEX (+54%), MOWI (+29%), NEL (+150%), NOR (+20%), SOLON (+24%), SSC (+138%) og TOM (+186%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignal man får via SignalListen, men også salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASC (-44%), ASETEK (-53%), DDASA (-97%), GIG (-78%), GOGL (-37%), NAS (-73%), NEXT (-82%), NHY (-45%), PLCS (-48%), THIN (-97%) og XXL (-74%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!