Kategori: Analyser: Norske aksjer

950 Posts

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Amerikanske aksjer, Analyser: Indekser, Analyser: Norske aksjer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på Oslo Børs (OSEBX) og på den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500. Aksjeanalyser.com har under de senere måneders turbulens på børsene hatt en større andel av sine modellporteføljer i kontanter (modellporteføljen Norge har i dag en andel på 50 prosent i kontanter). Modellporteføljen for Norge er siden start 20/08-2018 ned 2.37 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i samme periode er ned 6.75 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Indekser, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, SignalListen.com

Beskyttet: Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden signal på SignalListene: GSF (+44%), LINK (+79%), LSG (+39%), NEL (+78%), SALM (+71%), SOLON (+17%), SSC (+74%), SSO (+29%) og TOM (+130%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignal man får via SignalListen, men også salgssignaler som flere eksempler på her og utvikling etter salgssignal i.h.t. SignalListen: ASETEK (-41%), BIOTEC (-32%), ELE (-82%), DDASA (-90%), GIG (-64%), KOG (-21%), NHY (-28%), NOD (-38%), PGS (-48%), PCIB (-28%), PROTCT (-44%), QEC (-53%), TRVX (-32%), THIN (-82%), WWI (-36%) og XXL (-65%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Norske aksjer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på igjen på en av sine i lang tid favorittaksjer på Oslo Børs. Aksjen har vært med i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge siden 20/08-2018, og har nå steget med solide 68 prosent på bare rundt fem måneder. Aksjeanalyser.com tror aksjen kan bli en av børsvinnerne på Oslo Børs også de neste 6-12 måneder, og ser muligheter for mer enn en dobling for aksjen de neste 12 måneder. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Norske aksjer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på en av sine favorittaksjer innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs, og som også er med i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge. Her har aksjen nå steget solide 23 prosent siden den ble tatt inn i porteføljen den 20/08-2018. Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på denne aksjen, og hva det tekniske bildet nå signaliserer for den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Alle analyser (VIP + Ordinær), Analyser VIP medlem, Analyser: Danske aksjer, Analyser: Finske aksjer, Analyser: Nordiske aksjer, Analyser: Norske aksjer, Analyser: Svenske aksjer, Porteføljer

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!