Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: BW LPG +132% (NO), Avance Gas Holding +130% (NO), Nel +124% (NO), Bonheur +24% (NO), Frontline +21% (NO), Applied Materials +41% (US), Roku Inc +38% (US), Microsoft +34% (US), Cintas Corp. +25% (US) og Visa Inc +25% (US), AstraZeneca +26% (SE), Fastighets AB Balder ser. B +18% (SE), Hennes & Mauritz B +15% (SE), Wallenstam AB Ser. B +13% (SE), Genmab +38% (DK), DSV Panalpina +35% (DK), Carlsberg B +24% (DK), A.P. Møller Mærsk B +24% (DK), ChemoMetec +18% (DK), Huthamäki +21% (FI) og UPM-Kymmene +18% (FI). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode frem til 31/12-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: SSC (+207%), AVANCE (+186%), NEL (+149%), BWLPG (+125%), MEDI (+100%), BON (+68%), COV (+50%), MOWI (+45%), PEN (+20%), NOD (+38%), BOUVET (+46%), FRO (+39%), HUNT (+23%), AFG (+30%), DAT (+62%), STRONG (+26%) og VISTIN (+37%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-93%), SOFF (-84%), GIG (-87%), XXL (-80%), B2H (-55%), HYARD (-82%), AWDR (-59%), IDEX (-71%), AKSO (-58%), ASC (-42%), NANO (-45%), PRS (-79%), KOA (-48%), AKA (-45%), TRVX (-27%) og REC (-55%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode (frem til 31/12-2019) få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Nå etter 1 år og 3 måneder så har Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge, rundt 25 prosentpoeng meravkastning i forhold til referanseindeksen OSEBX. Modellporteføljen Norge er nå opp solide 26,35 prosent siden 20/08-2018, mens Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp beskjedne 1,66 prosent. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer hos Aksjeanalyser.com, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: BW LPG +152% (NO), Nel ASA +144% (NO), Avance Gas Holding +139% (NO), Frontline +26% (NO), Bonheur +24% (NO), Roku Inc. +51% (US), Applied Materials +44% (US), Microsoft +36% (US), Cintas Corp. +26% (US), Visa Inc. +26% (US), AstraZeneca +29% (SE), Fastighets AB Balder ser. B +16% (SE), Wallenstam +13% (SE), Hennes & Mauritz B +11% (SE), ChemoMetec +43% (DK), DSV Panalpina +38% (DK), Genmab +36% (DK), Carlsberg B +24% (DK), A.P.Møller Mærsk B +21% (DK), Huthamäki +21% (FI), UPM-Kymmene +19% (FI), Stora Enso R +16% (FI), Elisa Corp. +15% (FI). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode frem til 31/12-2019 få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: SSC (+207%), AVANCE (+203%), NEL (+153%), BWLPG (+132%), MEDI (+87%), BON (+61%), COV (+47%), MOWI (+41%), PEN (+27%), NOD (+42%), BOUVET (+41%), FRO (+41%), HUNT (+24%), AFG (+23%), DAT (+60%), STRONG (+24%) og VISTIN (+34%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-91%), SOFF (-82%), GIG (-89%), XXL (-80%), B2H (-53%), HYARD (-81%), AWDR (-58%), IDEX (-79%), AKSO (-57%), ASC (-43%), NANO (-53%), PRS (-78%), KOA (-43%), AKA (-46%), TRVX (-31%) og REC (-52%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode (frem til 31/12-2019) få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +157% (NO), Avance Gas Holding +100% (NO), BW LPG +94% (NO), Bonheur +21% (NO), Frontline +17% (NO), AstraZeneca +27% (SE), ChemoMetec A/S +37% (DK), DSV Panalpina A/S +35% (DK), Genmab A/S +30% (DK), A.P. Møller Mærsk B +25% (DK), Carlsberg B +22% (DK), Huthamäki +22% (FI), UPM-Kymmene +20% (FI), Stora Enso R +19% (FI), Kemira +16% (FI), Elisa Corp. +14% (FI), Applied Materials +56% (US), Roku Inc. +45% (US), Microsoft +34% (US), Cintas Corp. +26% (US) og Visa Inc. +24% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Ukens oppdaterte signaler fra SignalListen.com og med de seneste signaler slik som hver uke på alle de rundt 265 mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og på de nordiske børsindeksene. Her noen eksempler på kjøpssignaler og endring siden kjøpsssignal iht. SignalListen: SSC (+208%), NEL (+166%), AVANCE (+144%), MEDI (+82%), BON (+61%), COV (+47%), BWLPG (+90%), MOWI (+40%), PEN (+27%), NOD (+42%), FRO (+30%), AFG (+25%), HUNT (+15%), BOUVET (+41%), DAT (+59%), STRONG (+27%) og VISTIN (+26%). Det er imidlertid ikke bare gode kjøpssignaler man får med SignalListen, men også gode salgssignaler som flere eksempler på her, og utvikling etter salgssignal iht. SignalListen: NEXT (-92%), SOFF (-78%), GIG (-90%), XXL (-79%), B2H (-51%), HYARD (-72%), AWDR (-56%), IDEX (-79%), AKSO (-58%), ASC (-44%), NANO (-55%), PRS (-76%), KOA (-44%), AKA (-47%), TRVX (-30%) og REC (-47%). Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode (frem til 30/11-2019) få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Her er denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Målet med modellporteføljene er å klare en betydelig meravkastning i forhold til referanseindeks, og da er målet en meravkastning på 10 prosentpoeng eller mer per år. Noen av aksjene som er i dagens modellporteføljer, og som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Avance Gas Holding +81% (NO), BW LPG +65% (NO), Nel ASA +153% (NO), Bonheur +26% (NO), AstraZenea +25% (SE), Hennes & Mauritz +17% (SE), Carlsberg B +20% (DK), Genmab +27% (DK), A.P. Møller Mærsk B +18% (DK), ChemoMetec +26% (DK), DSV A/S +32% (DK), Visa Inc +24% (US), Microsoft +31% (US), Cintas Corp. +28% (US) og Applied Materials +41% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com! PS! Nå kan du i en begrenset periode få hele 34% rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og til en pris av NÅ kun NOK 3.952,-!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.