Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com starter i dag opp en til modellportefølje, og som har fått det passende navnet ‘Pessimist porteføljen’. Pessimist porteføljen vil til enhver tid bestå av 10 nøye utvalgte aksjer å shorte, og som Aksjeanalyser.com tror kan stå foran betydelig kursnedgang på 1-3 måneders sikt. Dette vil være 10 utvalgte aksjer blant de mest likvide aksjene på Oslo Børs (OBX-aksjene + andre veldig likvide aksjer på Oslo Børs). Hver av de 10 aksjene som shortes i ‘Pessimist porteføljen’ vil vekte 10 prosent i porteføljen. Aksjeanalyser.com håper å kunne vise til tilsvarende svært god avkastning på denne ‘Pessimist porteføljen’ som med sine øvrige modellporteføljer på sikt. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: Viktig melding til alle VIP medlemmer vedrørende modellporteføljene hos Aksjeanalyser.com. Det gjøres store endringer i modellporteføljene i dag, og etter den svært turbulente siste tiden på børsene. Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 29,07 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 nå er ned med 4,52 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 29,07 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 nå er ned med 4,52 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå opp solide 50,72 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 3,72 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +299% (NO), Photocure +45% (NO), Kongsberg Gruppen +22% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +52% (SE), Wallenstam AB B +40% (SE), AstraZeneca +35% (SE), Castellum +27% (SE), Lundbergföretagen AB ser. B +22% (SE), ChemoMetec +48% (DK), DSV Panalpina +44% (DK), Genmab +42% (DK), Carlsberg B +29% (DK), Royal Unibrew +28%, Novo Nordisk B +23% (DK), Novozymes B +22% (DK), Elisa Corporation +34% (FI), Huthamäki +30% (FI), Kesko B +22% (FI), UPM-Kymmene +16% (FI), Nordea Bank +16% (FI), Microsoft +68% (US), Applied Materials +64% (US), Cintas Corp. +49% (US), Visa Inc. +46% (US), Apple Inc. +29% (US) og MasterCard Inc. +26% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og med en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå opp solide 39,85 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 3,83 prosent. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge har altså gjort det hele ti ganger bedre enn referanseindeksen OSEBX siden start 20/08-2018. Aksjeanalyser.com gjør i dag tre endringer blant de 10 aksjene i modellporteføljen for Norge, og har funnet frem til tre nye favorittaksjer som får plass i modellporteføljen. For bare vel to uker siden den 27/01-2020 så tok Aksjeanalyser.com inn følgende tre nye aksjer i modellporteføljen og som alle har vist en svært sterk utvikling på bare få uker nå. Disse tre aksjene var Photocure (PHO) +20%, Kongsberg Gruppen (KOG) +16% og Itera (ITE) +13%. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel ASA +240% (NO), Photocure +20% (NO), Kongsberg Gruppen +16% (NO), Itera +13% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +40% (SE), AstraZeneca +31% (SE), Wallenstam AB B +28% (SE), Castellum +20% (SE), Lundbergföretagen AB Ser. B +19% (SE), DSV Panalpina +40% (DK), Genmab +39% (DK), ChemoMetec +32% (DK), Carlsberg B +27% (DK), Royal Unibrew +24% (DK), Novo Nordisk B +19% (DK), Novozymes B +19% (DK), Elisa Corporation +30% (FI), Huthamäki +23% (FI), Kesko B +20% (FI), UPM-Kymmene +18% (FI), Nordea Bank +17% (FI), Stora Enso R +15% (FI), Microsoft +65% (US), Applied Materials +64% (US), Cintas Corporation +46% (US), Visa Inc. +44% (US), Apple Inc. +32% (US), Roku Inc. +27% (US) og Mastercard Inc. +23% (US). Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen nå (per 04/02-2020) opp med solide 37,01 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 2,64 prosent. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Aksjeanalyser.com gjør denne uken flere endringer i sin modellportefølje for Norge. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Beskyttet: (for VIP medlemmer) Aksjeanalyser.com banket børsen i 2019, og kan vise til en avkastning for modellporteføljen for Norge på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) endte opp 16,98 prosent i 2019. Siden start av modellporteføljen Norge den 20/08-2018 så er porteføljen opp solide 30,49 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode siden 20/08-2018 er opp med beskjedne 4,86 prosent. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge har altså gjort det hele seks ganger bedre enn referanseindeksen OSEBX. Her følger denne ukens seks oppdaterte modellporteføljer a 10 aksjer for hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Norden og USA. Hver av modellporteføljene består av inntil 10 nøye utvalgte aksjer og som Aksjeanalyser.com har spesielt stor tro på fremover og på 1-3 måneders sikt eller lengre. Aksjeanalyser.com gjør denne uken mange endringer i sin modellportefølje for Norge. Noen av aksjene i modellporteføljene som har utviklet seg sterkt siden de ble tatt inn i de respektive modellporteføljer er: Nel +190% (NO), Avance Gas Holding +140% (NO), BW LPG +130% (NO), Fastighets AB Balder ser. B +32% (SE), AstraZeneca +32% (SE), Wallenstam AB B +27% (SE), Castellum +18% (SE), Lundbergföretagen AB, L E ser. B +17% (SE), DSV Panalpina +38% (DK), ChemoMetec +34% (DK), Carlsberg B +30% (DK), Genmab +30% (DK), Pandora +21% (DK), Royal Unibrew +20% (DK), Elisa Corporation +24% (FI), Huthamäki +21% (FI), Applied Materials +56% (US), Microsoft +48% (US), Visa Inc. +42% (US), Cintas Corporation +39% (US), Apple Inc. +28% (US), Roku Inc. +20% (US) og Mastercard Inc. +19%. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.