[ANGRIPER KREFT: Molekylet LTX-315 dreper alle slags kreftceller Foto: Lytix Biopharma.]

Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Denne ‘Ukens Case’ er Lytix Biopharma (LYTIX) hos Aksjeanalyser.com, og nå nærmer det seg neste mulige store trigger for aksjen.

Neste viktige milestone nå blir i oktober 2023, og hvor det vil komme de første viktige resultater fra ATLAS-IT-05. Da vil de første foreløpige resultatene fra ATLAS-IT-05 bli presentert av den fremste rekrutteringsetterforskeren, professor Stéphane Dalle (Centre Hospitalier Universitaire de Lyon, Frankrike), i en postersesjon på ESMO, og som finner sted i Madrid, Spania, 20.–24. oktober 2023.

Les mer om dette hos Redeye.se sin sak her den 01. september 2023:

https://www.redeye.se/research/941122/lytix-q2-2023-atlas-it-05-fully-recruited?utm_source=MFN&utm_medium=pm

Her et utdrag fra Redeye.se sin sak den 01. september 2023:

ATLAS-IT-05 has now recruited 20 patients and results from all patients should be available soon.

An interim readout from a smaller number of patients will be presented at ESMO in October.

Since our initiating coverage, Verrica presented promising results in BCC. Lytix has recruited the first planned 20 patients in its phase II study in melanoma, while an additional 20 may be added after an interim analysis.

Furthermore, a new investigator sponsored trial, ATLAS-IT-06, in neoadjuvant melanoma is planned to start in H1 2024.

——————-

Kort om Lytix Biopharma (Ticker på Euronext Growth Oslo: LYTIX)

Lytix Biopharma er et bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler nye kreftimmunterapier. Selskapets teknologi er basert på forskning innen antimikrobielle peptider, et forsvar rettet mot patogener. Lytix Biopharma sitt hovedprodukt, LTX-315, er et onkolytisk peptid med det formål å tilpasse immunterapi. Selskapet driver sin forskning og virksomhet i Oslo.

Les mer om selskapet på deres hjemmesider: https://www.lytixbiopharma.com/investors/overview.html

——————-

Artikkel på TV2.no 14.08.2023: “Norsk kreftmedisin vekker oppsikt. Sensasjonelt kreft-gjennombrudd. Fase 2-studie har så gode resultater at prosessen framskyndes”.

Utdrag (Les mer om dette her på tv2.no…):

– Gjennombrudd

De innledende kliniske studiene som Lytix har gjennomført viste lovende resultater, og hittil har fase 2-studien, gjennomført av amerikanske Varrica Pharmaceuticals, gitt grunn til enda mer optimisme.

– Fire av seks pasienter med hudkreft har fått full uttelling av behandlingen. Etter behandling med LTX-315 og etterfølgende kirurgi, ble det ikke funnet noen kreftceller hos fire av pasientene. Hos den femte var 95 prosent av kreftcellene borte, mens hos den siste var det 30 prosent færre kreftceller.

Dette er veldig positive resultater i en slik type studie, sier Rekdal til TV 2 mandag.

Resultatene ble offentliggjort i forrige uke (https://newsweb.oslobors.no/message/596578).

– Det opplevdes som et gjennombrudd. Det var veldig inspirerende å få dokumentasjonen på at behandlingen har effekt, sier Rekdal.

Dreper alle kreftvarianter

Behandlingen faller inn under det som kalles immunterapi. Men det som gjør dette molekylet unikt er at den kan være med å løse det som ofte er det største problemet ved kreftbehandling:

– En svulst består ofte av mange ulike kreftceller og mutasjoner. Det som er vanskelig, er å behandle alle disse variantene samtidig. Noen kreftceller kan være motstandsdyktige mot vanlig behandling, og kan gi tilbakefall av sykdommen. Ofte er den da av mer alvorlig art, forklarer Rekdal.

– Vår teknologi kan potensielt ta knekken på alle kreftvarianter, sier forskeren. For de som responderer dårlig på vanlig behandling, kan dette ha potensial og gi nytt håp. Også når kreften har spredd seg til andre steder i kroppen.

– Molekylet dreper kreftcellene, og immunsystemet blir eksponert og aktivert for alle kreftcellene, inkludert mutasjonene, sier Rekdal.

Potensiell vaksine

Denne immunresponsen kan potensielt løse et av hovedproblemene i kreftbehandling. Det gjenstår å bevise dette gjennom studier, men skulle den virke som man både håper og forventer, er det å anse som en vaksine mot kreft.

Det kjøres i dag to parallelle fase 2-studier. Begge på hudkreft, der Lytix tar for seg 20 pasienter med føflekkreft i Norge, og ett går på pasienter med basalcellekarsinom i USA i regi av Verrica. Testresultatene i USA er så gode at de kutter ned på tiden på studien.

Krefttypen Basalcellekarsinom rammer anslagsvis 30.000 nordmenn hvert år, og hudkreft er den kreftformen som øker mest her i landet. En behandling med dette molekylet gir mindre smerte enn kirurgi, forårsaker ikke arr, og har en mulig vaksineeffekt for fremtiden. Per i dag er det imidlertid snakk om en kombinasjonsbehandling når det gjelder krefttyper med spredning som blant annet føflekkkreft.

——————–

[10.08.2023] Analyse av Lytix Biopharma (LYTIX) hos Redeye.se – Bull case target price: NOK 26.00.

Les denne analysen fra 10. august 2023 hos svenske Redeye.se her…

——————-

Her en kort Teknisk Analyse av Lytix Biopharma (LYTIX):

LYTIX-aksjen har brutt ut av en langsiktig fallende trend og konsoliderer for tiden innenfor en stor rektangel formasjon.

Aksjen finner nå betydelig teknisk støtte ved dagens kursnivå og en ny vending opp fra disse nivåene ventes.

Volumet har tatt seg betydelig opp under de to seneste kraftige oppganger for aksjen i 2023, og det er altså positiv volumbalanse i aksjen, med økende volum ved kursoppgang og fallende volum ved korreksjoner ned.

Det kan også nevnes at 65% av aksjene i Lytix eies av topp 20 største aksjonærer.

Videre så er 50-dager glidende gjennomsnitt over 200-dager glidende gjennomsnitt.

Dette gir positive tekniske signaler og bekrefter også nevnte brudd på den langsiktige fallende trenden. Videre så bekrefter dette at den mellomlangsiktige trenden trolig er i ferd med å vende til positiv.

Potensialet for aksjen vurderes til å være NOK 14.00 på kort sikt (1-3 måneder) og NOK 20-30 på mellomlang sikt (6-12 måneder).

I Redeye.se sin omfattende fundamentale analyse av selskapet så konkluderer de med en Bull case target price for LYTIX-aksjen ved NOK 26.00, og som da befinner seg mellom Aksjeanalyser.com sitt kursmål på mellomlang sikt (6-12 måneder) ved NOK 20.00 – 30.00.

Redeye.se sin Base case target price for LYTIX-aksjen er ved NOK 14.00, og som da tilsvarer et potensiale for aksjen på opp rundt 100 prosent fra dagens kursnivå.

Aksjen fremstår samlet sett svært interessant teknisk og Redeye sin omfattende fundamentale analyse av Lytix Biopharma (LYTIX) den 10.08.2023 gir god fundamental støtte til det positive tekniske bildet aksjen nå viser.

Et brudd over NOK 15.00 vil altså utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, mens aksjen finner betydelig teknisk støtte rundt dagens kursnivå.

Risk-reward, altså risiko og nedside kontra potensiale og oppside, virker svært attraktivt for LYTIX-aksjen rundt dagens kursnivå slik Aksjeanalyser.com vurderer det her i dag.

Husk å ha lest og forstått: Disclaimer