Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Denne ‘Ukens Case’ hos Aksjeanalyser.com er Eidesvik Offshore ASA (ticker på Oslo Børs: EIOF).

EIOF-aksjen har i dag, mandag 11.09.2023, fått sin naturlige plass i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje, og med der 20 prosent vekting i porteføljen.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det så er Eidesvik Offshore ASA (EIOF) kanskje den billigste aksjen på Oslo Børs innenfor offshore sektoren.

Med en sterk oljepris på rundt 90 dollar fatet så ser det svært lovende ut for offshore sektoren fremover, og Aksjeanalyser.com sin vurdering er at Eidesvik Offshore ASA (EIOF) kanskje er den beste og billigste av alle aksjer innenfor denne sektoren på Oslo Børs.

Bakgrunnen for den kraftige underprisingen (slik Aksjeanalyser.com vurderer det) for EIOF-aksjen er at den er veldig underanalysert og har fått lite oppmerksomhet fra analytikere og investorer. Dette tror Aksjeanalyser.com nå er i ferd med å endre seg og som vil kunne gi en langt mer riktig prising av selskapet.

Ja det er ikke lett å finne noe billigere selskap på Oslo Børs innenfor offshore-sektoren, eller for øvrig innenfor hvilken som helst sektor enn Eidesvik Offshore (EIOF). Dette altså slik Aksjeanalyser.com vurderer det.

Dette selskapet har slik Aksjeanalyser.com ser det fått ufortjent lite oppmerksomhet blant analytikere og investorer, og Aksjeanalyser.com ser aksjen som en klar doblingskandidat.

Med en børsverdi i dag på rundt 930 millioner kroner og med den inntjening og resultater som nå kan forventes fremover (selvfølgelig med som alltid en del x og y faktorer) så prises Eidesvik Offshore ASA (EIOF) i dag til en forventet P/E for 2024 på lave 4-5.

Så slik Aksjeanalyser.com vurderer det så fremstår EIOF-aksjen som kraftig underpriset, og vurderes til å være en veldig god doblingskandidat.

Både det tekniske og fundamentale ser svært lovende ut nå for Eidesvik Offshore (EIOF).

—————

Eidesvik Offshore ASA (ticker på Oslo Børs: EIOF)

Eidesvik Offshore ASA owns and operates a world-wide fleet of purpose-built vessels, providing services to the offshore supply, subsea and offshore wind market.

Our dedicated crews at sea and on land take great pride in delivering efficient high-quality seamanship, services, and operations to our clients. For decades Eidesvik has also had a clear vision of using as little fossil fuel as possible to minimise our emissions – resulting in a strong reputation as a pioneer in implementing new environmental technologies in both newbuilds and existing fleet.

Eidesvik’s headquarters is located at Bømlo, between the cities of Haugesund and Bergen on the Norwegian west coast.

Main activities

Offshore supply and transport
Our fleet of platform support vessels (PSVs) provide cargo supply and transportation of pipes between onshore bases and offshore oilfields. Several vessels also meet the requirements for standby/rescue vessels and oil recovery, in accordance with the rules of The Norwegian Clean Seas Association for Operating Companies (NOFO).

Subsea/Offshore Wind
Eidesvik owns and operates a fleet of subsea construction vessels, with full capabilities for ROV operations, construction and module handling, inspections, and maintenance and repair of subsea installations. Some of these vessels are dedicated to offshore wind operations and are outfitted for both the commissioning and service phases of offshore wind farm farms.

Les gjerne mer om selskapet her på deres hjemmesider:

https://eidesvik.no/
https://eidesvik.no/investor-relations/
https://eidesvik.no/vessels/

—————

Teknisk Analyse av Eidesvik Offshore ASA (ticker på Oslo Børs: EIOF)

Eidesvik Offshore (EIOF) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre oppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne positive trenden.

Aksjen fremstår svært positiv teknisk både på kort og mellomlang sikt, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det så må dette være en av de aller beste doblingskandidater på Oslo Børs, og trolig kanskje den billigste offshore-aksjen på hele børsen med dagens prising.

Med dagens aksjekurs så prises Eidesvik Offshore (EIOF) til rundt 930 millioner kroner, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det og basert på dagens markedsforhold og inntjening så prises aksjen i EIOF i dag til en P/E på rundt 5-6 for 2023(E) og en P/E på kun 4-5 for 2024(E).

Så slik Aksjeanalyser.com vurderer det så bør EIOF-aksjen lett kunne ha potensiale for å dobles på mellomlang sikt (6-12 måneder).

Aksjen har nylig tatt i mot ved støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige positive trenden, og har også brutt over et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 12.00.

Det er nå solid teknisk støtte for aksjen rundt NOK 12.00, og hvor det også er støtte rundt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter den positive trenden for aksjen på kort og mellomlang sikt.

Aksjen møter begrenset med motstand videre oppover, foruten noe rundt NOK 15.00.

Et brudd over NOK 15.00 vil utløse nye svært positive tekniske signaler for aksjen, og som da bør kunne ha potensiale for kraftig oppgang opp mot NOK 30.00 – 40.00 på mellomlang sikt (6-12 måneder).

Så det samlede tekniske bildet for Eidesvik Offshore (EIOF) er altså svært positivt nå både på kort sikt og på mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com vurderer aksjen også som svært billig fundamentalt, og ser aksjen som en soleklar doblingskandidat fra dagens kursnivå.

Aksjen har naturligvis fått sin plass i dag (11/09-2023) i modellporteføljen hos Aksjeanalyser.com, og med der 20 prosent vekting.

—————

EIOF: DRIFTSRESULTAT 418M I 2.KV 2023 (39), REVERSERER NEDSKRIVNINGER PÅ 322M

30.8.2023 07:24 • TDN Finans •

Oslo (Infront TDN Direkt): Eidesvik Offshore fikk et driftsresultat på 418,1 millioner kroner i andre kvartal 2023, mot 38,8 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

På grunn av forbedrede rater og markedsfundamenter reverserte Eidesvik 322,2 millioner kroner av tidligere nedskrivninger i kvartalet.

Omsetningen var 240,5 millioner kroner i kvartalet (185,1). Ebitda-marginen ble 54 prosent, en oppgang på 71 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 1.977 millioner kroner.

“På norsk sokkel har det vært mangel på store PSV-er gjennom andre kvartal 2023, mens den britiske sektoren opplevde et lite fall i skipsutnyttelse og -rater mot slutten av kvartalet. Driverne for PSV-markedet er robust og vi spår et sterkt marked inn i 2024 og utover”, skriver selskapet i rapporten.

Videre skriver Eidesvik Offshore at det økte aktivitetsnivået i både subsea og havvind er ventet å drive fartøysetterspørsel og rater fremover.

“Vi gjentar våre positive markedsutsikter for fartøyseiere”, heter det.

EIOF – Report for Q2 2023

Eidesvik Offshore ASA (“Eidesvik” or the “Company”) is pleased to report a strong Q2 2023 result. The report and the corresponding presentation are attached to this notification and available for download from the Company’s website https://eidesvik.no/investor-relations/

In Q2 2023 Eidesvik delivered an operational and financially solid quarter with revenue of NOK 240.5 million (185.1 in Q2 2022) and high fleet utilization of 96%. EBITDA was NOK 128.7 million (75.1). This corresponds to a 30% revenue increase compared to same quarter last year and an EBITDA margin for the quarter of 54%.

Due to improved rates and market fundamentals Eidesvik reversed NOK 332.2 million of previously impaired asset values in the quarter. Operating result (EBIT) was NOK 418.1 million (38.8) and result after tax was NOK 407.5 million (-100.9).

Bømlo, August 30, 2023

—————

Husk ellers å ha lest Aksjeanalyser.com sin Disclaimer.

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com