Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com

Ja Zenith Energy (ZENA) er altså en av de største favorittaksjene til Aksjeanalyser.com og vil få nevne følgende melding fra selskapet:

https://newsweb.oslobors.no/message/566941  

Så Zenith Energy starter altså opp på St.Andrea med produksjon fra en brønn på ca. 1300 kubikkmeter naturgass per dag. Så Zenith er enormt godt posisjonert for førstkommende vinter mtp energikrisen i Europa.

Aksjeanalyser.com øker som nevnt i annen melding i dag beholdingen igjen i Zenith Energy fra 25 til 50 prosent vekting i modellporteføljen.

Aksjeanalyser.com og undertegnede har svært stor tro på Zenith Energy (ZENA) både på kort og lengre sikt.

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com