Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det så prises Zenith Energy (ZENA) i dag til en P/E på kun litt over 1 (EN) på forventet resultat for 2023.

Regnestykket og tankene rundt dette er som følger:

Zenith tjener med dagens strømpriser i Italia som er seneste to kvartaler i snitt rundt EUR 450 per MWh, mens analysebyrå som nevnt i tidligere artikkel for noen dager siden her på Aksjeanalyser.com ser for seg en strømpris i 2023 i Italia som vil trende i et område rundt EUR 1284 per MWh i 2023 og rundt EUR 1640 per MWh i 2024. Les gjerne artikkelen her fra noen dager siden om strømpriser etc i Italia fremover…

I tillegg til store inntekter fra salg av elektrisitet i Italia så venter Zenith Energy å innen kort tid (innen begynnelsen av 2023) å nå rundt 1000 bopd, og hvor de har en lav kostpris av kun rundt 20 dollar per fat.

Hvis vi tar et ‘forsiktig’ anslag på oljepris for 2023 på si 70 dollar per fat i snitt, og med en kostpris for Zenith per fat på under 20 dollar per fat, så gir det cirka 50 dollar per fat i overskudd. Med en produksjon på si rundt 1000 bopd og si 20 dager i måneden og si 10 måneder i 2023 (tar høyde for at det blir som det ofte blir litt nedetid og litt reperasjoner og vedlikehold etc i løpet av året).

Ja så vil de med 1000 bopd per dag og si produksjon 20 dager i måneden og si 10 måneder med produksjon i 2023 og hvis vi tenker oss en oljepris i snitt rundt 70 dollar og en kostnad for Zenith per bopd på 20 dollar, ja så gir det et overskudd i 2023 fra denne produksjonen (og som altså kommer i tillegg til betydelige strøminntekter i Italia, ja så blir overskuddet da kanskje rundt 100 millioner NOK i 2023. I tillegg kommer så gjerne rundt 100 millioner NOK i strøminntekter i Italia.

Med snitt strømpris seneste måneder på rundt EUR 500 per MWh så har Zenith med en lav fast kostnad for produksjon av strømmen på rundt EUR 35.000 per måned, et overskudd per måned på i dag rundt fem millioner norske kroner. Skulle strømprisene mer enn dobles gjennom 2023 slik det kjente analysebyrået med link til her mener så kan altså Zenith fort ende med et overskudd bare på strømsalg i Italia på rundt eller over 100 millioner kroner i 2023.

Altså totalt så kan Zenith Energy (ZENA) ha et veldig mulig og godt potensiale for å kunne ha et overskudd på rundt 200 millioner kroner i 2023 og kanskje betydelig mer i 2024.

Børsverdien på Zenith Energy (ZENA) er ved kurs i dag NOK 0.12 på Oslo Børs på bare litt over 200 millioner kroner.

Naturligvis avhenger regnestykkene her av av flere x og y faktorer, og som hvordan gass og strømpriser og oljepris og produksjon osv, og hvordan verden og børsene osv utvikler seg.

Når det er sagt så har Aksjeanalyser.com i sine regnestykker her tatt høyde for en ‘lav’ oljepris på ‘bare’ 70 dollar i snitt gjennom 2023, og den kan jo fort vise seg å bli f.eks. 90 dollar i snitt i 2023, og videre så har Aksjeanalyser.com lagt til grunnlag dagens strømproduksjon og strømsalg, mens selskapet har uttalt at de jobber for å øke strømproduksjonen fremover. Så Aksjeanalyser.com mener å ha lagt svært realistiske og gode tall som grunnlag for sine beregninger av potensiale og mulige inntekter og overskudd for Zenith Energy (ZENA) fremover og i 2023 og videre.

Aksjeanalyser.com mener i hvert fall at Zenith Energy (ZENA) og nå med dagens prising litt over 200 millioner norske kroner som børsverdien er per i dag og med kurs rundt NOK 0.12, kan være en veldig god flerdoblingskandidat de neste 6-12 måneder.

Så slik Aksjeanalyser.com vurderer det så kan Zenith Energy (ZENA) bli en skikkelig pengemaskin fremover og Aksjeanalyser.com tror denne aksjen lett kan dobles og gjerne flerdobles de neste 6-12 måneder.

På bakgrunn av dette så har Aksjeanalyser.com i dag valgt å øke betydelig vektingen i Zenith Energy (ZENA) i sin modellportefølje.

Til slutt vil Aksjeanalyser.com få gjenta at tror på positive nyheter fra Zenith Energy (ZENA) fremover og ser veldig frem til selskapets nært forestående investorpresentasjon den 28. september.

Til informasjon så eier undertegnede selv aksjer i Zenith Energy (ZENA).

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com