Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Ja Aksjeanalyser.com har altså svært stor tro på det svenske gaming selskapet Jumpgate AB (GATE) og ser en flerdobling for aksjen i løpet av kort tid nå, og tror aksjen kan stige til rundt SEK 3.50 – 4.00 i løpet av uker/måneder nå.

På litt lengre sikt (1-2 år) så ser Aksjeanalyser.com gode muligheter for at aksjen kan stige opp mot SEK 10.00 – 15.00.

Jumpgate-aksjen har utløst flere svært positive tekniske signaler den seneste tiden, og det er utløst kraftige tekniske kjøpssignal som indikerer at aksjen kan stå foran en svært kraftig oppgang fremover både på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har brutt over et viktig motstandsnivå rundt SEK 0.70 – 0.90 og finner nå betydelig teknisk støtte ned mot SEK 0.90 nivået.

Aksjen har også utløst kjøpssignal fra en større dobbel-bunn formasjon, og har videre også brutt over både 50 og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Så er 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte over 200-dagers glidende gjennomsnitt og som utløser nye kraftige positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen. Det som kalles ‘Golden Cross signal’.

Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover og et brudd over SEK 1.25-nivået ventes i løpet av den aller nærmeste tiden, og da kan veien bli kort videre opp mot SEK 3.50 – 4.00 nivået, slik Aksjeanalyser.com vurderer det.

Ser vi litt lenger frem og på 1-2 års sikt så tror Aksjeanalyser.com at det er veldig godt mulig at GATE-aksjen kan stige opp mot SEK 10.00 – 15.00, men på kort sikt (1-3 måneder) så ser i første omgang Aksjeanalyser.com GATE-aksjen opp mot SEK 3.50 – 4.00.

—————–

Verksamheten

Jumpgate AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Tableflip Entertainment samt Hamburgbaserade Tivola Games och gameXcite. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

NETTO OMSÄTNNING 2021: 20 MKR

ANTAL ANSTÄLLDA: 59

TOTALT ANTAL NEDLADNINGAR: ÖVER 133 M

NYA NEDLADDNINGAR PER ÅR: ÖVER 16 M

SPEL I PORTFÖLJEN: ÖVER 30

KOMMANDE LANSERINGAR 2022: 4


TIVOLA

Tivola är en internationell förläggare och utvecklare av mobilspel baserad i Hamburg. Bolaget fokuserar på spel med djur. I spelen tar spelaren hand om katter, tränar hundar och rider hästar. Tivola har varit en favorit bland spelarna inom husdjursoch djurspelsgenren i över ett decennium. Med över 125 miljoner nedladdningar totalt och över 15 miljoner organiska nedladdningar per år har Tivolas förlagsverksamhet en unik position att lansera spel mot en stor publik inom en etablerad målgrupp. Tivola har ett flertal egenutvecklade titlar under utveckling liksom flera externt utvecklade spel som kommer att förläggas av Tivola

Etablerad utvecklare & förläggare

 • Petventures: Lanserades Sep 2021
 • Buster’s Journey: Lanserades Oct 2021
 • Wildshade: Lanserades Nov 25, 2021

Her noen av spillene i Jumpgate sin Tivola portefølje:

Wordie: guess the word – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…
Horse Hotel – care for horses – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…
Horse World – Show Jumping – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…
Pet World – My animal shelter – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…

gameXcite

gameXcite är en Hamburg-baserad studio som har tre Asterix-märkta spel i produktion. Studion tilldelades nyligen över 300 000 euro i offentligt stöd för ett nytt Asterix-spel som släpps 2022.

Teamet har mycket erfarenhet av att hantera licensierade multiplayer-spel och undersöker för närvarande möjligheterna att expandera inom detta område.

Etablerad spelutvecklare gameXcite har nu säkrat ytterligare en Asterix speltitel. Idle Asterix, ett nytt Asterix Idle-spel som kommer att mjuklanseras under Q1, 2022. Asterix Heroes, Asterix kortstridsspel är planerat att släppas under andra halvåret 2022. Det gör att gameXcite har totalt tre Asterixspel.

————

TableFlip

Tableflip utvecklar spel i egen regi samt i samarbete med externa partners. Genom sin närhet till Uppsala Universitets spelutvecklingsprogram på Campus Visby, har Tableflip goda möjligheter att engagera personal och studenter och att finna nya talanger genom praktikantplatser.

Buster’s Journey

 • Rädda djur i nöd
 • Hitta spännande dolda föremål
 • Ta hand om söta djur
 • Spela spännande minispel
 • Samla dagliga mynt och belöningar
 • Träna dina husdjur

————–

Kommande lanseringar under 2022

Lanseringsprogram 2022:

 • Asterix & Friends relansering / gameXcite
 • Idle Asterix mjuklansering / gameXcite
 • My Cat Rescue / Tivola Games
 • Asterix Heroes / gameXcite

Tivola Games framgångsrika lansering av Wildshade stod i centrum för det fjärde kvartalet. Trots att
Q4 endast omfattade fem veckors intäkter från spelet, bidrog Wildshade starkt till en omsättningsökning på hela 96 % jämfört med Q4 föregående år och det är glädjande att vi kunnat följa upp den positiva utvecklingen i Q3 med en ännu kraftigare ökning av intäkterna.
Vi har valt att skriva ner en del äldre spelprojekt och städa upp i balansräkningen, vilket tynger resultatet.

Wildshade är fortsatt det bäst presterande spelet i portföljen och visar som förväntat starka tidiga
indikatorer (Key Performance Indicators, KPI) för spelarretention, vilket bekräftar att spelet är bra och
uppskattas av spelarna. Ett team från Tableflip bistår sedan en tid tillbaka Tivola för att öka takten i
lanseringen. Nytt spelinnehåll rullas ut i månatliga uppdateringar, som fördjupar spelupplevelsen och
motiverar spelarna att fortsätta spela spelet över tid. Inledande test av användarförvärv (User Acquisition,
UA) i mindre skala har genomförts med lovande resultat och vi har nu en bra bild av vilka KPI:er vi behöver uppnå för att kunna genomföra UA i stor skala, vilket är en hög prioritet för Wildshade.

Vid sidan av Tivolas Wildshade genomför nu gameXcite de slutliga förberedelserna för relanseringen av
Asterix & Friends, där den exakta tidpunkten kommer att fastställas inom kort. Uppdateringen av spelet är
omfattande och ambitionen är att på nytt engagera spelarbasen som länge har väntat på nytt innehåll
till detta högkvalitativa och historiskt mycket lönsamma spel.

Sedan följer mjuklanseringen av Idle Asterix senare under första kvartalet, med planerad global lansering under Q2. Spelet ser mycket lovande ut och de interna förväntningarna är högt ställda. Efter ett 2021 med begränsade intäkter från gameXcite förväntar vi oss att dessa bägge titlar ska kunna bidra till ett stort lyft för studion. Vi kommer även att försöka skapa synergier i marknadsföringen av de Asterix-baserade titlarna.

Under andra halvåret 2022 kommer Tivolas efterlängtade spel Cat Rescue och sedan följer gameXcites
tredje lansering 2022, Asterix Heroes.

Trots en del förseningar har vi uppnått viktiga milstolpar under 2021 och vi fortsätter nu att exekvera den
offensiva lanseringsplanen. Vi fortsätter att utveckla duktiga utvecklingsteam med bra processer och
god styrning för att löpande kunna leverera högkvalitativa spel och uppdateringar som skapar värde för
aktieägarna.

Harald Riegler
VD, Jumpgate AB

———–

Utdrag fra Q3 2021 rapporten:

Våra portföljbolag Tivola och gameXcite har substantiell organisk tillväxtpotential och är förvärvade till ett attraktivt pris. I Tivolas fall ligger potentialen i den stora räckvidd som företaget har med 15 miljoner årliga organiska nedladdningar, utan behov av investeringar i användarförvärv (User Acquisition, UA). Omsättningen från spelportföljen har dock historiskt legat klart under branschsnittet per användare. Fokus för Tivola ligger nu på att utveckla företaget från en riktig bra förlagsverksamhet till ett bolag som både förlägger, utvecklar (och sedan live-opererar) framgångsrika spel.

Att fullt ut omvandla Tivolas spelportfölj kommer att ta två, tre år, men vi är redan nu stolta över de nya spelen i portföljen. Vi har stora förväntningarn på Wildshade, ett fantasy horse racing-spel som officiellt lanseras den 25 november. Återkopplingen från beta-testare och den community som växt fram kring spelet har varit mycket positiv. Vi tror därför att vi kommer att kunna lansera ett spel som visar starka tidiga indikatorer (Key Performance Indicators, KPI). Redan från start kommer vi att ha ett starkt fokus på att vidareutveckla Wildshade för att öka nyttan och glädjen för spelarna så att vi kan behålla dem i spelet och förbättra även de sena indikatorerna.

Det övergripande målet för Tivola är att kunna nå bolagets stora användarbas med spel som har en intjäning per spelare som är i paritet med branschsnittet eller högre. Därmed skulle vi nå en helt annan intäktsnivå än den vi ser idag.

För gameXcite ligger tillväxtpotentialen i erfarenheten av att jobba med licensbaserade spel (som till exempel Asterix). Till det kommer en betydande erfarenhet av och kunskap om monetarisering och games-as-a-service. Vi har nu säkrat ett avtal för ännu ett Asterix-baserat spel för lansering under 2022, vilket ger totalt tre Asterixspel för gameXcite 2021/20

Med den finansiering på ca 12 mkr som precis presenterats kan vi fortsätta att strategiskt utveckla företaget. Vi tillför ett nytt Asterixspel och hoppas inom kort att kunna presentera ytterligare två nya spel för 2022. Detta är viktiga pusselbitar när vi bygger upp en bred lanseringspipeline för 2022, vilket ger oss fler skott på mål och ökar chansen att få en riktig hit.

Vi ser även stor potential när det gäller integrering av blockchain-teknik med så kallade non fungible tokens (NFTs) i Tivolas spel på ett sätt som ökar nyttan för användarna på ett påtagligt sätt. Med spel som låter spelarna föda upp, avla fram och samla på djur har vi perfekta förutsättningar att skapa en helt ny intäktsström. Detta sker genom att vi erbjuder en marknadsplats för spelare att handla/byta sina unika djur. Exempelvis erbjuder Wildshade över 40 miljoner möjliga kombinationer av utseende och egenskaper för hästarna som avlas fram. Vi kommer att investera i den här möjligheten under 2022.

Viktigt för oss under den kommande perioden är att ta vara på den stora entusiasm vi ser kring Wildshade. Vi kommer att utveckla och integrera realtids-multi player, vilket är ett starkt önskemål från våra beta-testare och även en stark driver för monetariseringen av spelet. Nästa steg är att ta spelet till populära konsoler. Wildshade har tillräckligt hög kvalitet för att kunna prestera på Nintendo och
Playstation samtidigt som det är liten konkurrens i spelgenren.

VD har ordet
Vi fortsätter att utforska möjligheterna att förvärva lönsamma företag som vi kan förvärva till
attraktiv värdering, med ett fokus på affärer som verkligen är transformativa och som kan hjälpa
oss att ta ta större steg framåt med Jumpgate. Jag ser fram emot att jobba med teamet och
fortsätta på den inslagna vägen då jag är övertygad om att det här är den riktning företaget
behöver ta för att bli framgångsrikt. Nästa anhalt på resan är hästspelet Wildshade

Harald Riegler
VD, Jumpgate AB


Aksjeanalyser.com tror GATE-aksjen kan veldig snart bryte opp gjennom SEK 1.25-nivået og ut av en to år lang konsolideringsperiode, og da tror Aksjeanalyser.com at veien kan bli veldig kort opp til SEK 3.50 – 4.00 nivået.

En av de svært spennende tingene nå rundt Jumpgate er deres satsning fremover på NFTs (les mer nedenfor her rund dette).

Jumpgate AB kjøpte opp Tivola i mai 2021 og som har en lang rekke spill og blant dem:

Pet World – My animal shelter

Antall nedlastninger hos Google Play: 10.000.000+ (Ti millioner pluss!)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tivola.animals.home&hl=no&gl=US

Dette er altså bare ETT av flere svært populære spill rundt dyr og som Tivola (som ble kjøpt opp av Jumpgate) har, og med kommende NFT satsning og både nylig lanserte Wildshade og flere andre svært populære spill her som Jumpgate har i ‘stallen’ så kan dette bli hvor stort som helst mener Aksjeanalyser.com

Jumpgate har i seneste resultatrapporter uttalt at de jobber med å tjene mer penger på spill i porteføljen til Tivola som Jumpgate kjøpte opp i mai 2021. Dette tror Aksjeanalyser.com kan fremover øke inntektene til Jumpgate betydelig.

Wildshade som ble lansert i slutten av november 2021 bidro etter bare fem uker betydelig til inntektene i Q4, og selskapet har uttalt at de kommer til å satse stort på dette spillet og har svært store forventninger til dette, og de har sagt de vil lansere ca månedlig nye oppdateringer av spillet, og nå for en måneds tid siden lanserte de liga system i spillet som det er knyttet store forventninger til at kan øke interessen for spillet enda mer.

Det skal bli SVÆRT spennende å følge med på Jumpgate fremover og når de lanserer sin NFT satsning som de nå jobber med, f.eks. rundt Wildshade spillet men også andre spill i Tivola spill porteføljen slik selskapet uttalte i fjor høst da de hadde emisjon og hentet penger til satsning fremover.

Dette kan bli SVÆRT spennende og en fantastisk reise med Jumpgate og GATE-aksjen fremover tror Aksjeanalyser.com.

Det ventes som nevnt en positiv nyhetsstrøm fra selskapet fremover nå.

Et annet spill av Tivola (som altså Jumpgate kjøpte opp dette selskapet i mai 2021 og med hele deres spillportefølje og som Jumpgate nå jobber med å tjene mer penger på ved blant annet kommende NFT satsning) er Petventures og som ble lansert 30. september 2021 og som allerede i slutten av november 2021 ble nominert i kategorien beste mobilspill for Deutsche Entwicklerpreis 2021:

Jumpgate AB: Tivola Games Petventures nominerat i kategorin bästa mobilspel för Deutsche Entwicklerpreis 2021

24.11.2021 10:30 · Cision

Petventures, som lanserades 30 september av Jumpgates dotterbolag Tivolas Games, har nominerats i kategorin bästa mobilspel av juryn för Deutsche Entwicklerpreis 2021. Priset delas ut vid Cologne Game Lab i Köln och vinnarna kommer att offentliggöras den 9 december.

Jumpgates VD Harald Riegler kommenterar: «Det tyska spelutvecklarpriset är en prestigefylld utmärkelse i den tyska spelbranschen och vi är glada och tacksamma för att Tivola har nominerats för Petventures. Spelet har fått ett bra mottagande av spelarna med förhållandevis många dagliga nedladdningar, trots en del tekniska problem som teamet arbetar med att lösa. Vi ser att spelet har potential och fortsätter utvecklingen, med målet att Petventures ska bli ett topp-spel i Tivolaportföljen baserat på intäkter».

https://www.gameswirtschaft.de/events/deutscher-entwicklerpreis-2021-nominierungen/


18.11.2021, 07:59 · Cision

Jumpgate AB: Jumpgate satsar på nya spel för 2022, förbereder NFT-projekt för Tivola-portföljen och genomför finansiering på totalt ca 12 mkr

Jumpgate genomför finansiering på ca 12 mkr som möjliggör tre nya spel för lansering 2022, varav det första blir Idle Asterix, satsning på ny blockkedjebaserad teknologi med non-fungible tokens (NFTs) för Tivola-portföljen samt tillför resurser för vidareutveckling av Wildshade efter lansering.

Jumpgates VD Harald Riegler kommenterar: «Vi är tacksamma för stödet från investerarna, som gör att vi kan bygga upp lanseringspipelinen ytterligare inför 2022. Vi ser även stor potential i att utveckla möjligheten för spelarna att ta med sig sitt favoritdjur mellan spelen i Tivolas universum och att byta och handla djur med varandra, med hjälp av blockkedjeteknologi. Vidare vill vi ha förutsättningarna att satsa ordentligt på Wildshade efter lanseringen om spelet får det mottagande som vi hoppas på.»

Les gjerne om NFTs i en annen sak hos Nettavisen her, og hvor det nevnes hvilken stor suksess dette med NFTs har hatt i forbindelse med spill hos andre…. https://www.nettavisen.no/tjeneste/kryptovaluta/non-fungible-tokens-nfts-kort-forklart/

Her et lite utdrag av den artikkelen:

«I 2015 kom Spells of Genesis ut som det første blokkjedebaserte spillet. Spillet brukte også NFTs som bygget på Bitcoin. Dette ble etterfulgt etter flere bitcoin-baserte spill, men når Ethereum kom på banen skiftet fokusen til Ethereum sine ERC-721 tokens.

NFTs var en del av Ethereum-blokkjeden som som hadde fått lite oppmerksomhet fra størsteparten av kryptomiljøet før introduksjonen av CryptoKitties fra Dapper Labs i 2017. Det var med dette spillet folk for første gang begynte å se verdien potensialet til Ethereum sine NFT-tokens. CryptoKitties, som lar spillerne kjøpe, samle, avle og selge virtuelle katter, ble så populært at det resulterte i kapasitetsproblemer på Ethereum-nettverket allerede kort tid etter lanseringen i 2017.»

MERK: I denne sammenheng at det snart kommer et nytt spill fra Tivola, My Cat Rescue / Tivola Games, og som selskapet har uttalt at det er store forventninger til.

Videre så har Jumpgate i sin Tivola spill-portefølje allerede flere spill som vil kunne bidra til og som selskapet uttaler selv ‘en helt ny inntektsstrøm’ når selskapet nå jobber med NFT satsning rundt Tivola spillporteføljen.

Her noen av andre svært populære spill i Tivola spillporteføljen:

Horse Hotel – care for horses – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…
Horse World – Show Jumping – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…
Pet World – My animal shelter – 10.000.000+ nedlastninger hos Google Play Link til Google Play…

og så har vi ikke minst nylig lanserte (slutten av nov. 2021) Wildshade som har allerede bidratt betydelig til inntektsøkning for selskapet selv om spillet ble lansert bare 5 uker før utgangen av Q4. Selskapet trekker frem i sin resultatrapport Wildshade som et av spillene som kan gi betydelige inntekter med NFT satsning:

Blockkedjebaserat NFT-projekt för Tivola

Tivola förbereder en satsning på ny blockkedjebaserad teknologi med NFTs i Tivolas spel. Med spel som låter spelarna föda upp, avla fram och samla på djur finns goda förutsättningar att skapa en helt ny intäktsström genom en marknadsplats för spelare att handla/byta sina unika djur. Exempelvis erbjuder Wildshade över 40 miljoner möjliga kombinationer av utseende och egenskaper för hästarna som avlas fram.”

—————-

Nytt Asterix-baserat spel för mjuklansering i Q1 2022

gameXcite har säkrat rättigheterna till ett nytt och tredje Asterixspel med arbetsnamnet Idle Asterix, som planeras för mjuklansering redan under första kvartalet 2022. Jumpgate väntas inom kort säkra rättigheterna till ytterligare två spel som kommer att förläggas av portföljbolaget Tivola Games.

Blockkedjebaserat NFT-projekt för Tivola

Tivola förbereder en satsning på ny blockkedjebaserad teknologi med NFTs i Tivolas spel. Med spel som låter spelarna föda upp, avla fram och samla på djur finns goda förutsättningar att skapa en helt ny intäktsström genom en marknadsplats för spelare att handla/byta sina unika djur. Exempelvis erbjuder Wildshade över 40 miljoner möjliga kombinationer av utseende och egenskaper för hästarna som avlas fram.

Satsning på Wildshade

Tivola planerar utveckling och integration av realtids-multiplayer baserat på återkoppling från beta-testet, vilket väntas bidra till monetariseringen av spelet, samt utveckling av en konsolversion av spelet.


Til informasjon så eier undertegnede selv et betydelig antall aksjer i Jumpgate AB (GATE).

Mvh
Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com