[13.01.2022] – Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har nå sett nærmere på Awilco LNG (ALNG) og som er en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer fremover og for 2022. Aksjen har derfor nå nylig fått sin naturlige plass i modellporteføljen og med der 20 prosent vekting.

Det samlede tekniske bildet for ALNG-aksjen er svært positivt og aksjen finner nå betydelig teknisk støtte rundt dagens nivå ved NOK 5.00-nivået. Aksjen er også oversolgt på kort sikt og en vending opp for aksjen vil gjerne kunne komme i løpet av den nærmeste tiden. Potensialet for aksjen vurderes til å være rundt NOK 8.00 – 10.00 på 1-3 måneders sikt og rundt NOK 10.00 – 15.00 på 3-6 måneders sikt. Les mer under den tekniske analysen av aksjen nedenfor i saken her.


Aksjeanalyser.com er ikke alene om å se et solid potensiale for Awilco LNG og den 29/11-2021 kom Pareto med en oppdatert analyse av aksjen med kursmål 7 kroner:

29.11.2021, 09:07 – TDN Finans

ALNG: PARETO SECURITIES OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 7 FRA 5, GJENTAR KJØPSANBEFALING

Oslo (Infront TDN Direkt): Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på Awilco LNG til 7 fra 5 kroner, og opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

Pareto hever sine estimater med bakgrunn i at selskapet skal fornye kontrakter for sine to skip i det som beskrives som glohett marked. Med ingen gjeldsforfall før 2030 trekker Pareto også frem at selskapet vurderer å betale sitt første utbytte noensinne.

“Antar man 3-års TC-kontrakter ved nåværende nivåer, vil selskapet generere om lag 60 prosent av sin selskapsverdi i ebitda i 2022-2024. En utbetalingsgrad på 50 prosent vil bety om lag 25 prosent i årlig yield og betydelig redusering av gjelden”, skriver Pareto.

Pareto bemerker at selv om selskapet fortsatt er avhengig av disse kontraktene, begynner dette å føles ut som Awilco Drilling tilbake i 2011, dog med nyere og mer belånte eiendeler.


ALNG kan komme til å treffe optimalt tror Aksjeanalyser når de rundt månedsskiftet mars/april skal fornye sine kontrakter.

ALNG-aksjer har falt en del siste tiden og som henger sammen med fallende spot rater helt kortsiktig, men det underliggende LNG markedet er svært positivt og Aksjeanalyser har vært i dialog med analytikere som kjenner shipping og LNG markedet godt og som mener at ratene vil trolig få en betydelig oppgang igjen i de neste månedene. Man ser for seg et sterkt LNG marked i de neste årene.

Timingen kan således kanskje bli perfekt hvis ALNG får nye kontrakter en gang rundt månedsskiftet mars/april.

Kontrakter inngås gjerne for rundt 12 måneder og således kan ALNG ha gode muligheter for en kraftig økning i inntekter og resultat i 2022 i forhold til et allerede solid og bra 2021 og hvor ALNG-aksjen i dag prises til en P/E på under fire på forventet resultat for 2021. Awilco LNG kommer for øvrig med 4. kvartalsrapporten sin den 18. februar 2022.

For Awilco LNG (ALNG) så er 10.000 dollar økning fra dagens nivå på raten ca 0.5 delta på EPS. Det vil si at øker raten fra dagens nivå med 10.000 dollar så gir det en økning på 50 øre i EPS.

Hvis ALNG sine snittrater oppnådd i 2022 for eksempel blir rundt 120.000 dollar dagen (mot rundt 78.000 dollar dagen i 2021), ja så trenger man ikke være et matematisk geni for å skjønne at ALNG-aksjen fort kan dobles og kanskje tredobles fra dagens kursnivå.

Nå kan naturligvis hverken Aksjeanalyser.com eller noen shippinganalytiker si med sikkerhet hvilke rater ALNG vil oppnå ved sine nye kontrakter fra rundt mars/april 2022 og fremover, men shippinganalytikere tror på sterke rater fremover og de neste par årene så timingen kan således kanskje bli svært god her for ALNG.

ALNG-aksjen prises med dagens aksjekurs til en P/E på under fire på forventet 2021-resultat, og oppsiden kan altså være stor for 2022 hvis ALNG er som Aksjeanalyser.com tror svært heldig med timingen i forhold til rater når de skal fornye kontrakter i mars/april. Så her er oppsiden fortsatt svært stor slik Aksjeanalyser.com vurderer det for ALNG-aksjen, og det både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for ALNG-aksjen opp mot 10-15 kroner i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder, og ser aksjen opp mot 8-10 kroner i løpet av 1-3 måneder.


Kort om Awilco LNG ASA (Ticker på Euronext Expand Oslo: ALNG)

Awilco LNG is a Norwegian based fully integrated pure play LNG transportation provider, owning and operating LNG vessels intended for international trade.

The Company owns two 156,000 cbm TFDE membrane LNG vessels; WilForce and WilPride.

We have an industrial approach and a long-term commitment to the sector. The Company is listed on Euronext Expand Oslo with the ticker c


Teknisk Analyse av Awilco LNG (ticker på Euronext Expand Oslo: ALNG)

Awilco LNG ASA (ALNG) viser en sterk utvikling og en videre sterk utvikling signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Aksjen brøt i 2021 ut av den langsiktige fallende trenden og signaliserte med det at en ny og positiv trend var under etablering for aksjen.

Aksjen har også brutt over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 5.00 og har med det utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.

I det korte bildet så har aksjen fått en korreksjon ned og finner nå betydelig teknisk støtte rundt NOK 5.00-nivået.

Her er det også støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt for aksjen.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen er positiv.

Aksjen er også i kjøpssignal etter Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, og som den har vært siden november 2020 da aksjen var rundt NOK 1.20.

Det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen indikerer et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen rundt NOK 8.00 – 10.00 og på mellomlang sikt (3-6 måneder) indikeres et potensiale for aksjen rundt NOK 10.00 – 15.00.

Det er som nevnt betydelig teknisk støtte for aksjen nå rundt NOK 5.00-nivået og aksjen vurderes derfor som en svært interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics signaliserer også videre kursoppgang for ALNG-aksjen.

Så slik det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen er nå så indikeres videre kraftig oppgang for aksjen både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.

Det er også positiv volumbalanse for aksjen og med stigende volum ved høyere aksjekurs og fallende volum ved kursnedgang for aksjen.

ALNG-aksjen fikk også sin naturlige plass i modellporteføljen hos Aksjeanalyser.com nå nylig og der med 20 prosent vekting i porteføljen.

Undertegnede eier til informasjon selv aksjer i Awilco LNG ASA (ALNG).

Teknisk Analyse av Awilco LNG (ticker på Euronext Expand Oslo: ALNG):