Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av sine største favorittaksjer på Oslo Børs. Etter å ha konsolidert og korrigert noe ned den seneste tiden så indikerer det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen at videre kraftig oppgang for aksjen nå gjerne er veldig nært forestående. Aksjeanalyser har også tro på at større kontrakter kan være nært forestående og etter at en del kontrakter har blitt ‘forskjøvet’ på i tid ifm koronapandemien. Potensialet for aksjen vurderes til å være betydelig både på helt kort sikt nå og på mellomlang sikt. Aksjeanalyser venter en kraftig reprising av dette selskapet og aksjen i tiden fremover. Videre så tror Aksjeanalyser.com det er store muligheter for at selskapet kan bli kjøpt opp om ikke lenge. Aksjeanalyser.com og undertegnede er selv betydelig investert i selskapet og aksjen her, og er per 16/09-2021 blant selskapets 20 største aksjonærer.

Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR).

Aksjen fremstår som en svært interessant kjøpskandidat og potensialet vurderes som før til å være betydelig opp i fra dagens kursnivå.

Videre så tror Aksjeanalyser.com fortsatt på et nytt bud på selskapet, og at dette gjerne ikke ligger så langt frem i tid.

Det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen signaliserer at aksjen nå kan stå foran et nytt kraftig løft i løpet av den nærmeste tiden.

Potensialet vurderes til å være opp mot NOK 11.00-nivået på helt kort sikt og opp mot NOK 15.00-nivået på 1-3 måneders sikt.

Et eventuelt nytt bud på selskapet ventes å gjerne kunne ligge på mellom NOK 15.00 – 20.00. Aksjeanalyser.com kan naturligvis ikke vite noe sikkert rundt et eventuelt nytt bud på selskapet, men tror dette gjerne kan komme til å skje og i løpet av ikke så lang tid nå.

Slik som nevnt i tidligere analyser av Q-Free (QFR) så vurderer Aksjeanalyser.com Q-Free som et svært interessant selskap og aksje såvel fundamentalt som basert på teknisk analyse.

Teknisk Analyse av Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR)

Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. chart nedenfor) og videre kraftig kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne trenden.

Aksjen har konsolidert de seneste månedene mellom et teknisk motstandsnivå rundt NOK 11.50 og et betydelig teknisk støttenivå rundt NOK 8.50.

MACD momentum-indikator har nå utløst kjøpssignal for QFR-aksjen og samtidig så viser nå RSI og Stochastics momentum-indikatorer på weekly basis en kraftig oversolgt situasjon for aksjen.

Dette er med og underbygger det øvrige tekniske bildet for aksjen som nå signaliserer at en ny vending opp for QFR-aksjen kan være veldig nært forestående.

I første omgang ventes en test av motstandsnivået rundt NOK 11.00, og ved et etablert brudd over NOK 11.00-nivået så vil videre oppgang opp mot NOK 15.00-nivået signaliseres i løpet av kort tid.

Det er positiv volumbalanse for aksjen med økende volum ved kursoppgang og lavere volum ved kursnedgang. Dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover for aksjen.

Ellers og med tanke på at det tidligere i år kom et bud på selskapet til kurs tilsvarende ca NOK 14.40 så fremstår aksjen som en svært interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Dette både basert på teknisk og fundamental analyse og også sett i lys av at det nylig er fremsatt bud på selskapet til en kurs per aksje tilsvarende NOK 14.40.

Slik som nevnt tidligere så ser Aksjeanalyser.com det som sannsynlig med et nytt bud på Q-Free, og vurderer at dette ‘kan komme når som helst’.

Videre så ventes en positiv nyhetsstrøm fra Q-Free, og Aksjeanalyser.com blir ikke veldig overrasket om det skulle bli annonsert flere større kontrakter i tiden fremover. Dette da selskapet har uttalt at en del kontrakter er noe forskjøvet i tid ifm koronapandemien, og Aksjeanalyser.com tror at større kontrakter kan bli annonsert i løpet av den nærmeste tiden.

Til informasjon så har undertegnede selv investert for større beløp i Q-Free ASA (QFR), og er med ca 425.000 aksjer blant selskapets 20 største aksjonærer per 16/09-2021.

Teknisk Analyse av Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR)