Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Slik som nevnt seneste dagene så vil Awilco LNG ASA (ALNG) bli en av de tre aksjene i kommende ‘Ukens Aksjeanalyser’ fra Aksjeanalyser.com

Aksjeanalyser.com ser et betydelig potensiale for ALNG-aksjen både på helt kort sikt og på mellomlang sikt (3-6 måneder).

Aksjeanalyser.com ser gode muligheter for en tredobling for ALNG-aksjen i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder, og en dobling for aksjen på helt kort sikt nå.

————–

Kort om Awilco LNG ASA (Ticker på Euronext Expand Oslo: ALNG)

Awilco LNG is a Norwegian based fully integrated pure play LNG transportation provider, owning and operating LNG vessels intended for international trade.

The Company owns two 156,000 cbm TFDE membrane LNG vessels; WilForce and WilPride.

We have an industrial approach and a long-term commitment to the sector. The Company is listed on Euronext Expand Oslo with the ticker code ALNG.

————–

Torsdag (9.9.2021) kunne man lese i Finansavisen at Flex-LNG sjefen, Øystein Kalleklev spår LNG-boom til vinteren, og at spotratene gjerne vil nå 200.000 dollar dagen.

“Gassprisene ligger på skyhøye nivåer, men foreløpig har ikke de høye prisene gitt noen ‘boost’ i LNG-markedet. Til vinteren tror imidlertid Flex LNG-sjef, Øystein Kalleklev, at spotratene vil nå 200.000 dollar dagen.”

Videre uttaler han: “-Spotratene ligger nå på rundt 70.000 dollar pr dag, som jeg vil karakterisere som hverken bra eller dårlig. Imidlertid strammer normalt markedet seg til i løpet av september og oktober og det tror både vi og markedet vil skje også i år”.

Spotratene ligger altså i dag rundt 70.000 dollar dagen, mens Awilco LNG (ALNG) har sikret rater rundt 80.000 dollar dagen til Q1 2022 og vil kunne treffe svært bra med inngåelse av nye kontrakter i Q1 2022 hvis Flex LNG-sjefen får rett i at ratene kan komme opp rundt 200.000 dollar i Q1 2022.

Kontrakter inngås gjerne for 6-12 måneder og således kan ALNG ha gode muligheter for en kraftig økning i inntekter og resultat i 2022 i forhold til et allerede solid og bra 2021 og hvor ALNG-aksjen i dag prises til en P/E på kun litt over 2 på forventet resultat for 2021.

For Awilco LNG (ALNG) så er 10.000 dollar økning fra dagens nivå på raten ca 0.5 delta på EPS. Det vil si at øker raten fra dagens nivå med 10.000 dollar så gir det en økning på 50 øre i EPS.

Skulle ratene en periode i vinter bli rundt 200.000 dollar og hvis ALNG sine snittrater oppnådd i 2022 for eksempel blir rundt 120.000 – 130.000 dollar dagen, ja så trenger man ikke være et matematisk geni for å skjønne at ALNG-aksjen fort kan flerdobles fra dagens kursnivå rundt NOK 3.30.

ALNG-aksjen prises med dagens aksjekurs til en P/E på rundt 2!! Så her er oppsiden enorm slik Aksjeanalyser.com vurderer det for ALNG-aksjen, og det både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for ALNG-aksjen opp mot 12 kroner i løpet av gjerne bare de neste tre måneder, og ser aksjen opp mot seks kroner i løpet av svært kort tid nå.

Det samlede tekniske bildet for ALNG-aksjen er svært positivt og det er nå nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Det indikeres et potensiale for aksjen rundt seks kroner på helt kort sikt og rundt 12 kroner på 3-6 måneders sikt.

Les mer om dette under den tekniske analysen av ALNG-aksjen nedenfor i saken her.

Undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) eier selv per 10.09.2021 ca 1,2 millioner aksjer i Awilco LNG ASA (ALNG) og er med dette selskapets 7. største aksjonær.

Oversikt over de 20 største aksjonærer i selskapet finner dere her. PS! oversikten her oppdateres visst bare en gang i måneden og i slutten av hver måned: http://www.awilcolng.no/57883-Shareholders

Blant de øvrige største aksjonærer i ALNG finner vi blant annet Torstein Tvenge både personlig og via Tveco AS, og Bertel O Steen og Kristian Falnes. Sistnevnte kom det melding i dag om i børsmelding at har økt noe sin beholdning i ALNG.

De 20 største aksjonærer i ALNG kontrollerer rundt 80 prosent av aksjene, og hvor største eier er Awilco AS (Wilhelmsen familien) med 38,56 prosent eierandel.

————-

Teknisk Analyse av Awilco LNG ASA (ticker på Euronext Expand Oslo: ALNG)

Awilco LNG ASA (ALNG) viser en sterk utvikling og har utløst flere svært positive tekniske signaler nå den seneste tiden.

Aksjen har brutt ut av den langsiktige fallende trenden og signaliserer med det at en ny og positiv trend er etablert hvor videre oppgang signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har også brutt over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 2.85 og har med det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.

Det er også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen etter brudd opp fra en stor symmetrisk konsolideringsformasjon.

Det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen indikerer et kortsiktig potensiale for aksjen rundt NOK 6.00 og på mellomlang sikt indikeres et potensiale for aksjen rundt NOK 12.00.

Det vil nå være betydelig teknisk støtte for aksjen rundt NOK 2.85 – 3.00 nivået ved eventuelle korreksjoner ned.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen er nå så indikeres videre kraftig oppgang for aksjen både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.

Det er også positiv volumbalanse for aksjen og med stigende volum ved høyere aksjekurs og fallende volum ved kursnedgang for aksjen.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen nå er positiv.

Videre så er aksjen i kjøpssignal i henhold til Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, og som den har vært siden slutten av oktober 2020 da aksjen var rundt NOK 1,20 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer også videre kursoppgang for ALNG-aksjen fremover nå.

Basert på dette svært positive tekniske bildet for ALNG-aksjen og det betydelige potensiale som indikeres for aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com ALNG-aksjen som en svært interessant og spennende kjøpskandidat.

Til informasjon så eier undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) selv per 10.09.2021 ca 1,2 millioner aksjer i Awilco LNG ASA (ALNG) og er med dette selskapets 7. største aksjonær, og som det vil fremkomme ved neste oppdaterte oversikt over selskapets 20 største aksjonærer i slutten av måneden den 30. september 2021. http://www.awilcolng.no/57883-Shareholders

Awilco LNG ASA (ticker på Euronext Expand Oslo: ALNG):