Modellporteføljen til Aksjeanalyser.com er per 16/06-2022 opp med solide 45,15 prosent hittil i år. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) per 16/06-2022 opp med 1,22 prosent, mens svenske OMX Stockholm index er ned hele 28 prosent. I USA er S&P500 ned 21 prosent, mens Nasdaq Composite er ned 29 prosent hittil i 2022 og per 16/06.

Beskyttet: Hei igjen kjære alle VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com Her litt nærmere informasjon om undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) sine egne posisjoner hva gjelder Q-Free ASA (QFR) og Aqua Bio Technology ASA (ABT). Aksjeanalyser.com og undertegnede har som dere vet svært stor tro på både QFR og ABT fremover nå, og både på helt kort sikt og på lengre sikt. Aksjeanalyser.com og undertegnede er derfor tungt posisjonert i begge disse aksjene både via aksjer og opsjoner. Dette til informasjon for dere VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com.

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: