Hei igjen kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com

Ja det er visst litt gevinstsikring blant enkelte her i ABT-aksjen ser det ut til i dag, men lavt volum på nedgang og høyt volum på oppgang, altså positiv volumbalanse.

Så dagens lille korreksjon er helt ‘normalt’ og aksjen gikk fra NOK 16.00 til NOK 21.80 på tre dager her, så da er det alltid noen som trader kortsiktig og tar litt gevinst her og der.

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror at den lille konsolidering og lille korreksjon vi ser her nå, er slik som dere ser av grafen her, gjerne tilsvarende som skjedde da aksjen gikk fra rundt 10 til 15 kroner, og nå gikk aksjen fra 16 til nesten 22 kroner på tre dager her.

Det er helt naturlig med en liten konsolidering og en liten korreksjon da. Alltid noen kortsiktige tradere som lar seg friste til å ta en kortsiktig gevinst etter slik oppgang.

Aksjeanalyser.com og undertegnede selv sitter helt rolig på mine ca 210.000 aksjer og til aksjen er rundt NOK 35-40 tror jeg om 1-2 måneder.

Her chart som viser en tilsvarende liten korreksjon og konsolidering, og så dro aksjen kraftig videre oppover deretter. Aksjeanalyser.com og undertegnede tror på tilsvarende utviklingen fremover nå for ABT aksjen som det vi så her nå nylig, og nå da opp mot NOK 35-40 i løpet av 1-2 måneder.

Til informasjon så har undertegnede som nevnt for dere selv kjøpt rundt 210.000 aksjer i ABT med snittkurs rundt NOK 20.00, og har ikke noen som helst planer om å selge aksjer i ABT før den er i NOK 35-40. Slik Aksjeanalyser og undertegnede har nevnt i analyse av ABT at tror aksjen kan stige til i løpet av gjerne bare de neste 1-2 måneder nå.

Det vil fra i morgen (torsdag 08/07-2021, det er et par dager forsinkelse på disse aksjonæroversiktene) fremkomme av ABT sine hjemmesider og der oversikt over 20 største aksjonærer at undertegnede eier rundt 210.000 aksjer og er 12. største aksjonær i ABT.

På selskapets og ABT sine hjemmesider kan dere følge med om dere ønsker og se at jeg ikke kommer til å selge så mye som en eneste aksje, men heller kjøpe mer aksjer, og før aksjen er opp mot dette kursmålet som Aksjeanalyser.com og undertegnede har for ABT-aksjen rundt NOk 35-40 og gjerne i løpet av 1-2 måneder nå.

Så i den grad undertegnede gjør noe i ABT fremover nå så blir det å øke ytterligere posisjonen i ABT-aksjen og som vurderes å være ved et nivå her nå som gir en veldig god kjøpsmulighet i ABT-aksjen etter den seneste korreksjonen i aksjen.

Bare ville dele litt tanker med dere her rundt ABT-aksjen og dagens konsolidering og lille korreksjon.

Dette bare noen tanker og til informasjon her i fra Aksjeanalyser.com og undertegnede rundt ABT-aksjen.

Ellers er det visst litt konsolidering og litt kortsiktig gevinstsikring i QFR-aksjen også om dagene nå, men som nevnt mange ganger tidligere så har Aksjeanalyser.com og undertegnede veldig stor tro på både ABT og QFR både på kort og mellomlang sikt. Hvilken av aksjene som vil gjøre det beste fremover er selvfølgelig umulig å vite og si noe sikkert om, men Aksjeanalyser.com har altså veldig stor tro på begge disse to selskapene og aksjene her.

Så må dere alle ha en riktig fin dag og uke og sommer videre!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com