Hei kjære VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com,

Slik som nevnt i en sak i dag tidlig så fikk undertegnede og noen andre store investorkontakter av undertegnede ikke aksept for bud på Arctic Asset Management sine QFR-aksjer.

Budet som ble gitt og med frist for aksept i dag kl 09.00 var på NOK 9.00 per QFR-aksje.

Undertegnede og noen andre store investorkontakter vurderer nå et nytt bud og da til NOK 10.00 per QFR-aksje.

Undertegnede og andre store investorer har veldig stor tro på Q-Free og QFR-aksjen fremover, og ser veldig frem til Q2 som kommer på fredag fra Q-Free ASA (QFR).

Aksjeanalyser.com og undertegnede vil ved et eventuelt nytt bud nå på Q-Free ASA (QFR) og til NOK 10.00 tilby de av dere VIP medlemmer som måtte ønske det å få kjøpe det antall aksjer dere måtte ønske til NOK 10.00 i Q-Free (og hvis får aksept på budet til NOK 10.00 per QFR aksje fra Arctic Asset Management).

De av dere som ønsker dersom det blir aksept for et slikt nytt bud å kjøpe aksjer til NOK 10.00 i Q-Free (QFR) bes ta kontakt og gi beskjed om hvor mange aksjer dere ønsker å kjøpe. Dette er da bindende og dersom Arctic Asset Management skulle svare ja til et slikt nytt bud på deres aksjer i Q-Free (QFR) til en kurs av NOK 10.00 per aksje i Q-Free (QFR).

Dette til informasjon.

Nytt bud vurderes nå gitt til Arctic Asset Management i løpet av nærmeste dagene (trolig da i morgen ev onsdag) og med akseptfrist torsdag kl 09.00.

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.comhttps://aksjeanalyser.com/