Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.

Til informasjon så er det noen fond (bl.a. Storebrand fond) som trader inn og ut av Q-Free aksjen og selvfølgelig andre aksjer, og selger på styrke og kjøper på svakhet, altså momentum-trading og såkalt swing trading.

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror nå på et nytt oppsving for QFR-aksjen etter seneste kortsiktige korreksjonen ned her i løpet av formiddagen her torsdag 01. juli, og ser aksjen veldig snart over NOK 12.00-nivået, og tror da på videre kraftig oppgang på kort sikt for QFR-aksjen.

Dette forklarer nok en del av de svingninger vi ser i QFR aksjen her nå. Aksjeanalyser.com og undertegnede mener QFR-aksjen er ved et veldig gunstig nivå å kjøpe aksjen her rundt disse nivåene, og undertegnede har selv som nevnt i saker nylig kjøpt 450.000 aksjer og rundt NOK 10.00-nivået, og med tanke på å sitte på aksjene til minst NOK 18-23 nivået.

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror, og som nevnt i seneste analyse av Q-Free, på et veldig nært forestående brudd over NOK 12.00-nivået, og ser da et videre kraftig løft for QFR-aksjen videre deretter og opp mot NOK 18-23 i løpet av kort tid. Dette er slik Aksjeanalyser.com og undertegnede vurderer QFR-aksjen nå.

Dette er jo for øvrig helt normalt og skjer i alle aksjer hele tiden at både investorer og fond trader inn og ut av aksjer. Aksjeanalyser og undertegnede understreker og vil bare si at er akkurat like positiv som før til såvel QFR som til ABT.

Hva gjelder ABT så nevnt Aksjeanalyser her om dagen at mente og mener fortsatt at siste korreksjonen bare er en god kjøpsmulighet, men Aksjeanalyser har altså valgt å sitte 1-3 uker nå på QFR 100% og ser et større potensiale for denne aksjen nå nærmeste ukene, men er altså like positiv til ABT aksjen som har vært før.

Dette bare til informasjon. Ser et stort potensiale for QFR og ABT fremover både på helt kort sikt og på lengre sikt.

Ha en fin dag og uke videre!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com