Hei igjen kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

La meg først av alt si at Aksjeanalyser.com og undertegnede vet ikke noe 100% sikkert, og sitter ikke på noe innsideinformasjon, MEN sitter derimot på mye informasjon generelt om såvel QFR som andre selskaper.

Dette prøver jeg å la bli til glede og god avkastning for dere kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com.

Det jeg her ønsker å dele med dere er absolutt IKKE noe innsideinformasjon, og absolutt IKKE noe jeg vet 100% sikkert, men som jeg har god informasjon rundt likevel, og som jeg ønsker å dele med dere VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com

Det jeg gjerne ønsker å dele med dere her nå i dag er følgende:

Aksjeanalyser.com og undertegnede har som nevnt IKKE noe innsideinformasjon, og vet IKKE noe 100% sikkert, men har god informasjonsflyt og svært mye kontakter rundt omkring alt i fra fondsforvaltere til aksjeanalytikere til aksjemeglere og veldig mange store profesjonelle investorer, selskaper mv…

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror at det store kjente europeiske selskapet som alle vet om, Siemens, er i ferd med å skille ut i eget selskap en av sine divisjoner, og som passer som hånd i hanske med Q-Free (QFR), og Aksjeanalyser.com og undertegnede og flere av mine kontakter har grunn til å tro at Siemens kan være en aktuell ny budgiver av selskapet Q-Free ASA (QFR).

Siemens er som kjent et gigantisk internasjonalt konsern med enorme finansielle muskler, så de har null problem med å sluke Q-Free (som er markedsleder i dette segmentet og bransjen i Europa i dag) og om Siemens byr 18-23 kr per aksjen for Q-Free og bruker en rundt 2,00-2,50 milliarder NOK på å sluke QFR så er det for Siemenes det samme som for oss andre å kjøpe en Soft-Is til 50 kr.

Hvis dere leser på sakene i linkene nedenfor her om Siemens og deres divisjon som driver omtrent i akkurat samme segment og bransje som Q-Free (som er markedsleder i Europa på disse områdene i dag), ja så skjønner dere alle at skal Siemens nå satse stort her så er det svært interessant å sluke Q-Free og da er Siemens størst i Europa i dette segmentet og bransjenn her og får de kjøpt Q-Free til NOK 18-23 per aksje så er det en veldig god og hyggelig pris, og som jeg skriver om i min analyse av Q-Free så ser jeg uavhengig av bud eller ikke bud på Q-Free aksjen opp mot NOK 30 i løpet av bare 2021. Så slik Aksjeanalyser.com og undertegnede vurderer det så er det veldig godt mulig at det nå om kort tid kommer et bud fra Siemens på Q-Free ASA (QFR).

Les gjerne mer rundt både Simenens sine aktiviteter og drift i segmentet og bransjen her…

og her les gjerne mer om Q-Free ASA og deres aktivititer og drift i segmentet og bransjen her…

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror det er mer sannsynlig med at slikt bud enn et nytt bud fra ‘amerikanerne’ som nå nylig gav bud på NOK 14.40 per aksje for Q-Free ASA (QFR) og da med da oppgjør 40% kontant og 60% i aksjer i kjøpende selskap.

Så Aksjeanalyser.com og undertegnede vil nå bare dele litt informasjon her, og understreker med fem streker at dette er IKKE innsideinformasjon, men likevel god informasjon og som jeg og Aksjeanalyser.com finner veldig troverdig og ser det som veldig godt mulig at Siemens kan ønske å kjøpe Q-Free ASA (QFR) og QFR er markedsleder på dette området og bransjen i Europa (i tillegg til at de begynner å bygge seg godt opp i bl.a. USA, og derav trolig denne interessen fra ‘amerikanerne’ som nylig bød NOK 14.40 per aksje for å kjøpe opp Q-Free ASA).

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror på et nytt bud på Q-Free ASA (QFR) i løpet av kort tid, og da i størrelsorden NOK 18.00 – 23.00 og da 100 prosent kontant bud, i motsetning til budet fra amerikanske selskapet nå nylig med NOK 14.40 per aksje og hvorav 40% kontant og 60% i aksjer i kjøpende selskap.

Så dette bare til litt informasjon til dere VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com.

Til informasjon så sitter undertegnede selv nå investert med ca 450.000 aksjer i Q-Free ASA (QFR), og ser aksjen kraftig opp både på helt kort sikt og på mellomlang sikt, og det helt uavhengig av om kommer et nytt bud eller ikke på selskapet.

Så må selvfølgelig, og som alltid, hver og en av dere VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com og investorer gjøre deres egne vurderinger og betraktninger rundt hva dere vil og ønsker å investere penger i av aksjer.

Aksjeanalyser.com og undertegnede kan bare komme med så gode analyser og informasjon som klarer her og har muligheter for å dele av informasjon og analyser til dere alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com.

Så må dere selv gjøre deres investeringsbeslutninger og hva dere vil og ønsker å investere i av ulike aksjer.

Ha en riktig fin torsdag og uke videre kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com!

Med vennlig hilsen,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com