Modellporteføljen til Aksjeanalyser.com er per 16/06-2022 opp med solide 45,15 prosent hittil i år. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) per 16/06-2022 opp med 1,22 prosent, mens svenske OMX Stockholm index er ned hele 28 prosent. I USA er S&P500 ned 21 prosent, mens Nasdaq Composite er ned 29 prosent hittil i 2022 og per 16/06.

Hei igjen alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com Ja nå kan dere alle lese en selskapspresentasjon her av en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer på Oslo Børs, og som Aksjeanalyser.com tror kan dobles i rekordfart nå. Aksjeanalyser.com har svært stor tro på dette selskapet, Aqua Bio Technology (ABT) og Aksjeanalyser.com og undertegnede er selv investert med betydelig beløp og andel i selskapet her nå.

Hei igjen kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

I dag har det vært Generalforsamling i selskapet Aqua Bio Technology (ticker på Oslo Børs: ABT), og det er nettopp blitt publisert en selskapspresentasjon her.

Denne kan dere lese her og få enda mer innsikt i dette svært spennende selskapet, Aqua Bio Technology (ABT), og som altså er en av Aksjeanalyser.com og undertegnede sine største favorittaksjer på Oslo Børs både på helt kort sikt og på lengre sikt.

Aksjeanalyser.com tror på et nært forestående brudd over NOK 14.00-nivået for ABT-aksjen, og ser da for seg at aksjen vil kunne stige raskt videre opp mot NOK 20.00 – 25.00.

Les her den nå nylige analysen av Aqua Bio Technology (ABT) hos Aksjeanalyser.com…

Til informasjon så eier undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) 142.209 aksjer i Aqua Bio Technology (ABT) per i dag og er med det 14. størstse aksjonær i selskapet Aqua Bio Technology (ABT). Dette vil fremkomme på morgendagens aksjonæroversikt på selskapets hjemmesider over 20 største aksjonærer i selskapet. https://aquabiotechnology.com/pages/top-shareholders

Her selskapspresentasjon fra Aqua Bio Technology ASA (ABT):

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

%d bloggere liker dette: