Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Ja Aksjeanalyser.com har som kjent vært en tid nå svært positiv til både Q-Free (QFR) og også det amerikanske selskapet Iteris (ticker på Nasdaq: ITI), og i går kveld etter børsene i USA hadde stengt så kom Iteris med veldig gode resultater for sitt regnskapsmessige Q4 og regnskapsåret 2021, og ikke minst så kom selskapet med veldig positiv guiding for 2022.

Alt i alt så mener Aksjeanalyser.com at denne aksjen er en veldig interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) sitter selv investert med 24.300 aksjer i Iteris Inc. (ticker på Nasdaq i USA: ITI).

Her kan dere lese en av Aksjeanalyser.com sine seneste analyser av det amerikanske selskapet, Iteris Inc. (ticker på Nasdaq i USA: ITI) :

Aksjeanalyser.com tror denne aksjen i USA nå kan få en kraftig oppgang på kort sikt. Aksjeanalyser.com er som kjent svært positive til det norske selskapet Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR), og som det nylig kom et bud på rundt NOK 14.40 per aksje fra et amerikansk selskap. Aksjeanalyser.com har som nevnt før grunn til å tro at dette amerikanske selskapet gjerne kan være Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI). Aksjeanalyser.com har derfor sett nærmere igjen i dag på Iteris Inc. (ITI) her i dag, og i og med at budet består av 40% kontanter og 60% oppgjør i aksjer i kjøpende selskap. Så hva med aksjekursen og selskapet Iteris, og hvordan ser det ut fremover? Dette har Aksjeanalyser.com sett litt nærmere på igjen her i dag. Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen har selv investert et større beløp nå i det amerikanske selskapet Iteris (ticker på Nasdaq: ITI).

Her kan VIP medlemmer lese en oppdatert sak fra i dag tidlig (02/06-2021) rundt seneste resultatpresentasjon fra Iteris Inc. (ticker på Nasdaq i USA: ITI) :

Iteris Reports Record Revenue and Backlog for Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2021.

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com