Aksjeanalyser.com gjentar sine tidligere anbefalinger av denne aksjen i USA (Iteris, ticker på Nasdaq: ITI), og mener aksjen kan stige kraftig i løpet av veldig kort tid nå. Selskapet kom i går med veldig positive resultater for sitt regnskapsmessige Q4 2021, og samtidig kom selskapet med svært positiv guiding for sitt nå regnskapsmessige år 2022. Aksjeanalyser.com mener aksjen er svært interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og ser et veldig stort potensiale for denne aksjen både på helt kort sikt og på lengre sikt.

Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Ja Aksjeanalyser.com har som kjent vært en tid nå svært positiv til både Q-Free (QFR) og også det amerikanske selskapet Iteris (ticker på Nasdaq: ITI), og i går kveld etter børsene i USA hadde stengt så kom Iteris med veldig gode resultater for sitt regnskapsmessige Q4 og regnskapsåret 2021, og ikke minst så kom selskapet med veldig positiv guiding for 2022.

Alt i alt så mener Aksjeanalyser.com at denne aksjen er en veldig interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) sitter selv investert med 24.300 aksjer i Iteris Inc. (ticker på Nasdaq i USA: ITI).

Her kan dere lese en av Aksjeanalyser.com sine seneste analyser av det amerikanske selskapet, Iteris Inc. (ticker på Nasdaq i USA: ITI) :

Aksjeanalyser.com tror denne aksjen i USA nå kan få en kraftig oppgang på kort sikt. Aksjeanalyser.com er som kjent svært positive til det norske selskapet Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR), og som det nylig kom et bud på rundt NOK 14.40 per aksje fra et amerikansk selskap. Aksjeanalyser.com har som nevnt før grunn til å tro at dette amerikanske selskapet gjerne kan være Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI). Aksjeanalyser.com har derfor sett nærmere igjen i dag på Iteris Inc. (ITI) her i dag, og i og med at budet består av 40% kontanter og 60% oppgjør i aksjer i kjøpende selskap. Så hva med aksjekursen og selskapet Iteris, og hvordan ser det ut fremover? Dette har Aksjeanalyser.com sett litt nærmere på igjen her i dag. Aksjeanalyser.com og Bjørn Inge Pettersen har selv investert et større beløp nå i det amerikanske selskapet Iteris (ticker på Nasdaq: ITI).

Her kan VIP medlemmer lese en oppdatert sak fra i dag tidlig (02/06-2021) rundt seneste resultatpresentasjon fra Iteris Inc. (ticker på Nasdaq i USA: ITI) :

Iteris Reports Record Revenue and Backlog for Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2021.

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com