Hei kjære VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har stor tro på at det er det amerikanske selskapet Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI) som er selskapet som nylig bød NOK 14.40 per aksjen i Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR).

Aksjeanalyser.com har derfor i dag sett nærmere på Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI) og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen fremover. Dette vil naturligvis ha stor betydening for et nytt bud fra Iteris da disse (hvis det var som Aksjeanalser.com tror som bød nå på Q-Free) og med 40% oppgjør i kontanter og 60% oppgjør i aksjer i kjøpende selskap.

Les også saken hos Aksjeanalyser.com nå nylig rundt Q-Free (ASA) her: ‘Glemt aksje’ kan flerdobles i løpet av 2021. Aksjeanalyser.com har sett nærmere på et veldig spennende selskap og aksje på Oslo Børs, Q-Free (QFR), og som er et selskap som Aksjeanalyser.com har stor tro på en ordentlig reprising av dette selskapet og aksjen. Selskapet jobber mot en ny businessmodell og aksjen kan ha en EK verdi per aksje på gjerne 30 kroner innen utgangen av 2021.

Det vil således ha naturligvis stor betyding ved et eventuelt nytt bud fra Iteris på Q-Free hvor aksjekursen til Iteris befinner seg på det tidspunkt et nytt bud måtte komme.

Så langt Aksjeanalyser.com kan se og vurderer det så kan Iteris-aksjen nå stå foran et kraftig løft på kort sikt, og som dere kan lese mer om nedenfor her i en tekniske analyse av Iteris-aksjen.

Aksjeanalyser.com er svært positiv til både Q-Free ASA (QFR) og til Iteris Inc. (ITI) og ser store synergier og et stort potensiale ved en sammenslåing av disse to selskapene.

Q-Free ASA (QFR) vurderes videre, og helt uavhengig av oppkjøp, som et svært spennende og interessant selskap og aksje å sitte med fremover både på kort og mellomlang sikt. Dette har Aksjeanalyser.com skrevet mer om i tidligere analysesak rundt Q-Free (ASA).

Til informasjon så er altså Iteris Inc. børsnotert på Nasdaq og med ticker ITI, og har en børsverdi per i dag på litt over det dobbelte av børsverdien for Q-Free ASA (QFR) ved dagens aksjekurs.

Aksjeanalyser.com tror på et nytt og forbedret bud på Q-Free i løpet av den aller nærmeste tiden.

Kort om Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI)

Iteris Inc is engaged in the technology sector as a provider of mobility infrastructure management. The company operates through two segments: Roadway Sensors and Transportation Systems. The Roadway Sensors segment provides various advanced detection sensors and systems for traffic intersection management, communication systems, and roadway traffic data collection applications. The Transportation Systems segment provides traffic engineering and consulting services, as well as performance measurement, traffic analytics, traveler information, and commercial vehicle operating software solutions. Its products include Vantage, VantagePegasus, VantageRadius, SmartCycle, SmartCycle Bike Indicator, SmartSpan, VersiCam, PedTrax, P-Series products, and other products.

Teknisk Analyse av Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI)

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på det amerikanske selskapet Iteris Inc. (ticker på Nasdaq: ITI), og som Aksjeanalyser.com tror det er stor sannsynlighet for at er selskapet som nå nylig gav et indikativt på på Q-Free ASA (QFR) på NOK 14.40 per aksje.

Så i dag har Aksjeanalyser.com sett litt nærmere på Iteris (ticker på Nasdaq: ITI) og hva det tekniske bildet for aksjen signaliserer for den videre utviklingen fremover.

Dette er naturligvis svært interessant med tanke på et eventuelt nytt bud på Q-Free ASA, og hvor det forrige budet bestod av 40% kontantoppgjør og 60% oppgjør i aksjer i kjøpende selskap (som altså Aksjeanalyser.com har grunn til å tro at er Iteris Inc.).

Det samlede tekniske bildet for Iteris Inc (ticker på Nasdaq: ITI) er svært positivt, og aksjen beveger seg innenfor en bratt stigende langsiktig trend som startet i begynnelsen av 2020 (jf. ukediagram).

Aksjen har så langt i 2021 konsoliert innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon (jf. dagdiagra), og mellom et betydelig teknisk støttenivå rundt USD 5.80 og et viktig teknisk motstandsnivå opp mot USD 8.00.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer nå alle videre oppgang for Iteris-aksjen.

Dette igjen indikerer at et etablert brudd over det nå svært viktige motstandsnivået rundt USD 8.00 kan være veldig nært forestående.

Ved et etablert brudd over USD 8.00-nivået så vil det bli utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Iteris-aksjen, og som da fort kan stige opp mot USD 11.00 – 13.00.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjenomsnit og finner god teknisk støtte rundt disse nivåene ved korreksjoner ned (jf. dagdiagram).

Videre så her Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, i kjøpssignal for Iteris (ITI) og som den nå har vært siden aksjen var rundt USD 5.00 i slutten av november 2020 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Iteris Inc (ticker på Nasdaq: ITI) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en veldig interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Potensialet for aksjen vurderes til å kunne være opp mot USD 11.00 – 13.00 på 1-3 måneders sikt.

Dette igjen er veldig positivt i forbindelse med hvis det stemmer som Aksjeanalyser.com har grunn til å tro at det var Iteris som bød nå nylig NOK 14.40 for å kjøpe opp aksjene i Q-Free.

Aksjeanalyser.com vurderer en sammenslåing av Iteris Inc (ticker på Nasdag: ITI) og Q-Free (ticker på Oslo Børs: QFR) som svært interessant og spennende og tror på store synergieffekter for et sammenslåing av disse to selskapene.

Til slutt nevnes det at Aksjeanalyser.com og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) selv eier litt over 100.000 aksjer i Q-Free ASA (ticker på Oslo Børs: QFR), og har ingen som helst planer om å selge disse aksjene med det første her.

Teknisk Analyse av Iteris Inc. (ticker på Nasadaq: ITI)