Modellporteføljen til Aksjeanalyser.com er per 16/06-2022 opp med solide 45,15 prosent hittil i år. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) per 16/06-2022 opp med 1,22 prosent, mens svenske OMX Stockholm index er ned hele 28 prosent. I USA er S&P500 ned 21 prosent, mens Nasdaq Composite er ned 29 prosent hittil i 2022 og per 16/06.

Beskyttet: Viktig informasjon til VIP medlemmer vedrørende modellporteføljen for Norge. Det vil bli gjort enkelte endringer i porteføljen i morgen, tirsdag 13/04-2021. Aksjeanalyser.com øker vektingen i to av sine favorittaksjer på Oslo Børs. Her følger litt informasjon rundt de endringer som nå vil gjøres i modellporteføljen i morgen, tirsdag 13/04-2021. Aksjeanalyser.com ser et svært stort potensiale for disse aksjene nå så velger derfor å øke eksponeringen i hver av disse aksjene fra tidligere 10% vekting i hver av aksjene til nå 20% vekting. Begge aksjene viser et svært positivt teknisk bilde og har utløst sterke kjøpssignaler den seneste tiden. Potensialet for begge aksjene vurderes å være stort både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.

Beskyttet: Viktig informasjon til VIP medlemmer vedrørende modellporteføljen for Norge. Det vil bli gjort enkelte endringer i porteføljen i morgen, tirsdag 13/04-2021. Aksjeanalyser.com øker vektingen i to av sine favorittaksjer på Oslo Børs. Her følger litt informasjon rundt de endringer som nå vil gjøres i modellporteføljen i morgen, tirsdag 13/04-2021. Aksjeanalyser.com ser et svært stort potensiale for disse aksjene nå så velger derfor å øke eksponeringen i hver av disse aksjene fra tidligere 10% vekting i hver av aksjene til nå 20% vekting. Begge aksjene viser et svært positivt teknisk bilde og har utløst sterke kjøpssignaler den seneste tiden. Potensialet for begge aksjene vurderes å være stort både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: