En av Aksjeanalyser.com sine i lang tid favorittaksjer på Oslo Børs er Magnora ASA (MGN). Aksjen er nå opp solide 180 prosent siden Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell gav kjøpssignal for Magnora-aksjen den 13/07-2020. Aksjen har altså rundt tredoblet seg siden Aksjeanalyser.com siden sommeren 2020 har kommet med flere positive analyser av aksjen og har hatt aksjen i sin modellportefølje for Norge i store deler av denne perioden siden i fjor sommer. Aksjeanalyser.com ser fortsatt et veldig stort potensiale for Magnora (MGN). Aksjeanalyser.com er heller ikke alene om å se et stort potensiale for Magnora (MGN) og nå nylig har både meglerhusene Clarkson Platou Securities og Fearnley Securities samt storbanken Danske Bank kommet med positive analyser av Magnora (MGN), og med kursmål for Magnora-aksjen ved hhv NOK 55, NOK 55 og NOK 45. Aksjen handles tirsdag formiddag 23/03-2021 til rundt 29 kroner. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

[23.03.2021] Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har som dere vet i lang tid vært svært positiv til Magnora (MGN), og ser fortsatt et stort potensiale for denne aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com har nå tatt inn igjen Magnora (MGN) i sin modellportefølje for Norge og med 20 prosent vekting i denne aksjen.

Magnora-aksjen kan slik Aksjeanalyser.com vurderer det ha et potensiale for en dobling og til rundt NOK 60 i løpet av bare de neste 3-6 måneder, og opp mot NOK 40 på helt kort sikt.

Aksjeanalyser.com er heller ikke alene om å se et stort potensiale for Magnora (MGN) og nå nylig har både meglerhusene Clarkson Platou Securities og Fearnley Securities samt storbanken Danske Bank kommet med positive analyser av Magnora (MGN).

Les mer om dette nedenfor her

———————

18.3.2021, 12:54 Kilde: TDN Finans

MGN: CLARKSON PLATOU HØYNER KURSMÅL TIL 55 FRA 40, GJENTAR KJØP

Oslo (TDN Direkt): Clarkson Platou Securities høyner sitt kursmål på Magnora til 55 kroner pr aksje, fra tidligere 40 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering torsdag 18/03-2021.

«Som følge av flere nye initiativer fra Magnora oppdaterer vi vår sum-av-delene og løfter kursmålet», skriver meglerhuset.

Siden meglerhuset innledet dekning i februar, har Magnora en vindkraft og solkraftutviklingsportefølje på 775 megawatt i Sør-Afrika og vil samarbeide med TechnipFMC for utvikling av flytende vindkraft.

Avtalen i Sør-Afrika øker sum-av-delene-verdsettelsen med fire kroner pr aksje, mens TechnipFMC-samarbeidet legger til 11 kroner aksjen, forutsatt en 25 prosent sannsynlighet for suksess i årets anbudsrunder for flytende vindkraft i Norge og Skottland.


Denne oppgraderingen av kursmålet for Magnora kom etter nyheten her den 18/03-2021:

18.3.2021, 06:07 Kilde: TDN Finans

MGN: PARTNERSKAP MED TECHNIPFMC FOR Å UTVIKLE FLYTENDE HAVVINDPROSJEKTER

Oslo (TDN Direkt): TechnipFMC har inngått en avtale med Magnora for utviklingsmuligheter innen flytende havvindsprosjekter med selskapet Magnora Offshore Wind.

Det fremgår av en melding fra TechnipFMC onsdag kveld og en melding fra Magnora torsdag morgen.

I Magnora-meldingen vises det til at de 29. januar 2021 kunngjorde en avtale med et ikke-navngitt globalt offshore energiteknologi- og serviceselskap for å etablere en felles selskap for flytende vind. Denne samarbeidspartneren er TechnipFMC, påpekes det i dagens melding.

Magnora har en strategisk posisjon innen sektoren for fornybar energi som eier i havvind-, landvind- og solutviklingsprosjekter, og er en viktig «enabler» innen solenergiteknologier.

I kombinasjon med TechnipFMCs unike teknologier, erfaring med å levere integrerte EPCI-prosjekter og Deep Purple-initiativet for å integrere vind- og bølge-energi med offshore grønn hydrogenlagring, vil partnerskapet gjøre det mulig for Magnora Offshore Wind å realisere betydelige muligheter i det voksende offshore flytende vindmarked, opplyses det.

Magnora Offshore Wind har allerede startet sin virksomhet og begynt arbeidet med en søknad til den første runden med havbunnsleasing gjennom den skotske regjeringens ScotWind Leasing-program. I tillegg vil Magnora Offshore Wind delta i den første søknadsrunden for havvind i Norge, som åpner i 2021, og de vil også vurdere å gå inn i nye markeder de neste månedene.

————————————

Videre så kom meglerhuset Fearnley Securities nå nylig også med en oppdatert analyse og oppjustering av kursmålet for Magnora (MGN):

01.03.2021, 08:24 Kilde: TDN Finans

MGN: FEARNLEY SECURITIES OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 55 (40)

Oslo (TDN Direkt): Fearnley Securities oppjusterer sitt kursmål på Magnora-aksjen til 55 kroner fra 40 kroner, ifølge en oppdatering mandag 01/03-2021.

———————————-

Ellers så var nå nylig også storbanken Danske Bank ute med en positiv analyse av Magnora (MGN) og hvor de oppjusterte sitt kursmål for aksjen fra tidligere NOK 30 til NOK 45 :

19.2.2021, 15:14 Kilde: TDN Finans

MGN: DANSKE BANK OPPJUSTERER KURSMÅLET TIL 45 (30)

Oslo (TDN Direkt): Danske Bank oppjusterer sitt tolvmåneders kursmål på Magnora til 45 kroner fra 30 kroner pr aksje, ifølge en oppdatering fredag.

Hovedårsaken til oppjusteringen stammer fra meglerhusets tro på at Magnoras prosjektportefølje vil vokse raskere enn tidligere ventet.

«Mens aksjekursen har svekket seg i 2021 mener vi at Magnora fortsatt tillegger verdi og demonstrerer sterke vekstambisjoner innen onshore, offshore, vind og solar», skriver Danske Bank.

—————————

Her en oppdatert teknisk analyse av Magnora (MGN) nå i dag 23/03-2021 fra Aksjeanalyser.com:

Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN), en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer i lengre tid på Oslo Børs, viser en sterk utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Aksjen har den seneste tiden utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 29.00 (jf. dag og ukediagram).

Det er med dette utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Magnora-aksjen og ifra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon.

Brudd opp fra slike store konsolderingsformasjoner etterfølges ofte av en svært sterk kursutvikling.

Aksjeanalyser.com tror således at Magnora-aksjen kan stå foran en ny og videre kraftig oppgang etter at aksjen nå seneste 3-4 måneder har konsolidert mellom NOK 20.00 – 30.00.

Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for Magnora-aksjen, og i henhold til den kortsiktige og langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor, så indikeres et potensiale for aksjen opp mot NOK 40.00 på kort sikt og opp mot NOK 50.00 – 60.00 på mellomlang sikt.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter den sterke trenden som aksjen er i både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Magnora (MGN) og som den har vært nå helt siden juli 2020 da aksjen var rundt NOK 10.00 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere positive analyser av aksjen siden sommeren 2020.

Potensialet for aksjen vurderes altså til å være NOK 40.00 på kort sikt og NOK 50.00 – 60.00 på mellomlang sikt (3-6 måneder).

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for Magnora (MGN) vil være om aksjen skulle bryte ned under 50-dagers glidende gjennomsnitt og nedre trendlinje i den stigende trenden, dvs et brudd ned under cirka NOK 26.00 (jf. dagdiagram).

Teknisk Analyse av Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN):