Beskyttet: Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på bitcoin og på hva det tekniske bildet nå indikerer for den videre utviklingen for bitcoin på kort og mellomlang sikt. Lørdag brøt bitcoin for første gang over USD 60.000, mens den får en liten korreksjon ned nå og er i skrivende stund rundt USD 57.866. Så nå er det store spørsmålet da, hvor går veien videre for bitcoin herifra og på kort og mellomlang sikt? Aksjeanalyser.com har ikke fasitsvaret på det naturligvis, men har truffet svært bra med sine tidligere analyser av bitcoin, og har i dag altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for bitcoin og hva dette nå indikerer om den videre utviklingen fremover. For seks måneder siden, den 15. sept. 2020, så skrev Aksjeanalyser.com, blant annet følgende om bitcoin i en analysesak den gang: «Aksjeanalyser.com mener bitcoin nå kan stå foran en veldig kraftig oppgang både på kort og lang sikt, og ser et potensiale for bitcoin helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på gjerne bare 1-2 års sikt. Aksjeanalyser.com tror tiden nå er riktig for å investere i bitcoin igjen, og ser altså en mulig 10-dobling av kursen de neste 1-2 år.» Nå seks måneder senere så har verdien på bitcoin mer enn 5-doblet seg siden Aksjeanalyser.com sin analysesak rundt bitcoin den 15. september 2020. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: