Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Den 15. september 2020 så kunne medlemmer av Aksjeanalyser.com lese blant annet følgende i en analysesak av bitcoin den gang for nå rundt seks måneder siden:

“Potensialet for bitcoin (BTC/USD), og i henhold til den langsiktige stigende trenden, vil være helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på 12 måneders sikt.

Det er etablert en stor omvendt hode-skulder formasjon for bitcoin (BTC/USD) det seneste året, og det ble utløst svært positive tekniske signaler for bitcoin da den brøt over et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 10.000.

Det er nå betydelig teknisk støtte for bitcoin rundt USD 10.000, og videre oppgang forventes fra dette nivået og både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com mener bitcoin nå kan stå foran en veldig kraftig oppgang både på kort og lang sikt, og ser et potensiale for Bitcoin som nevnt her, helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på gjerne 1-2 års sikt.

Aksjeanalyser.com tror tiden nå er riktig for å investere i bitcoin igjen, og ser altså en mulig 10-dobling av kursen de neste 1-2 år.”

Nå rundt seks måneder senere så har verdien på bitcoin mer enn 5-doblet seg siden Aksjeanalyser.com sin analysesak rundt bitcoin den 15. september 2020, og som dere kan lese her:

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på bitcoin (BTC/USD) og hva det tekniske bildet nå indikerer om den videre utviklingen både på kort og lang sikt. Aksjeanalyser.com ser en mulig 10-dobling for bitcoin kursen de neste 1-2 år. Potensialet vurderes til å være veldig stort både på kort sikt (1-3 måneder) og lang sikt (1-2 år).

I morgen, søndag 14. mars, så kan Aksjeanalyser.com sine medlemmer lese en ny og oppdatert analysesak rundt bitcoin og lese mer om hva Aksjeanalyser.com nå mener om bitcoin og den videre utviklingen for bitcoin på kort (1-3 måneder) og mellomlang sikt (6-12 måneder).

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Da ønsker Aksjeanalyser.com dere alle en riktig fin og God Helg videre og en fin uke som kommer!

Mvh,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com