Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på et lite men svært spennende og interessant selskap og aksje i Sverige, C Security Systems AB (notert på Spotlight børsen i Sverige med ticker: CSEC – Aksjer på Spotlight børsen (hvor ca 170 selskaper er notert) kan blant annet handles gjennom Nordnet).

Aksjeanalyser.com ser en mulig dobling og kanskje flerdobling for aksjen i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder.

Aksjen hele tredoblet seg nå nylig på bare halvannen måned, og har så fått en korreksjon ned. Nå tror Aksjeanalyser.com at denne aksjen er ved et svært gunstig nivå å kjøpe aksjen ved, og ser en mulig dobling og kanskje flerdobling igjen for aksjen i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Les mer om dette lenger ned i saken her under teknisk analyse av aksjen. Først litt mer informasjon om selskapet og noen av de seneste nyheter rundt selskapet.

Den 26/02-2021 uttalte sjefen for C Security følgende og i forbindelse med BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2020:

“För 2021 har bolaget tre övergripande mål: massiv försäljningsökning till konsumentmarknaden, etablering på företagsmarknaden samt kostnadseffektiv massproduktion, skriver C Security-chefen.”

KOMMENTAR FRÅN VD Jacob Lundberg, C Security Systems AB

Ett nytt kapitel har inletts

År 2020 inleddes ett nytt kapitel i bolagets historia. Genom förvärvet av Spåra Group AB påbörjade vi en förvandling från nischad spelare på fritidsbåtsmarknaden sedan drygt tio år tillbaka till ett lovande IoT-bolag i teknikens absoluta framkant. Vi har nu förutsättningar att etablera oss i helt nya kundsegment på en global och växande marknad för skydd och övervakning av uppkopplade mobila enheter. Vi har precis påbörjat vår tillväxtresa och den kommer att visa sig i siffrorna framöver. Bolagets omsättning under 2020 påverkades negativt på grund av Covid-19 på exportmarknaden vilket delvis kompenserade med en högre omsättning i Sverige.

Covid-19 har haft en förödande effekt på fritidsbåtsmarknaden. Tillverkare har gjort stora förluster på grund av produktionsuppehåll hos båttillverkare, återförsäljare som slagit igen och uteblivna mässor. Detta har givetvis påverkat underleverantörerna också, däribland vi. Under årets sista kvartal fortsatte Covid-19 sätta spår i nyförsäljningen på exportmarknader. För året som helhet sjönk den med 27%.

I Sverige var marknadsläget annorlunda. Tack vare avsaknaden av nedstängning och det faktum att de flesta svenskar semestrade i Sverige gav en god skjuts på båtmarknaden. En bit in i säsongen lanserade vi C-pod Mini – marknadens minsta och mest innovativa båtlarm för det uppkopplade båtlivet. Den mottogs väl av svenska båtägare och bidrog till att nyförsäljningen i Sverige ökade med 31% under året. Stärkta av framgången i Sverige planerar vi för en lansering av C-pod Mini på våra största exportmarknader.

Vi slutförde förvärvet av intressebolaget Spåra Group AB den 1 oktober. Det markerar startpunkten för ett nytt kapitel i bolagets historia. Spåras teknikplattform skapar helt nya förutsättningar för expansion i nya kundsegment och nya tillämpningar. Med en kombination av låg uppkopplingskostnad, extremt låg strömförbrukning och rörelseigenkänning kan vi lösa kundbehov som tidigare inte varit möjliga. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga föremål. Vårt mål är att bli en ledande global aktör på en starkt växande IoT marknad för uppkopplade rörliga enheter.

Med innovativ solcellsteknik kan vi dessutom ge våra produkter “evigt liv”. Vår första produkt med “evigt liv” kommer att vara en GPS tracker för hundar. Hundägarna kommer snart inte behöva bekymra sig över att ladda batterier eller oroa sig för att de ska ta slut. Övervakning av landdjur på bete är en annan produkt som vi börjat utveckla med finansiering från Jordbruksverket. Vi är precis i inledningen av detta nya kapitel i bolagets historia och flera innovativa produkter kommer att se dagens ljus framöver.

Vi har tre övergripande mål för detta år:

* Massiv försäljningsökning till konsumentmarknaden

* Etablera oss på företagsmarknaden i utvalda skalbara vertikaler

* Kostnadseffektiv massproduktion

Vår satsning framåt bygger på fortsatt högt tempo i produktutveckling och marknadsexpansion. För att snabbt och effektivt anskaffa nytt kapital och samtidigt bredda ägarbasen genom nya institutionella och långsiktiga kvalificerade privata investerare valde vi att göra en riktad nyemission i början av detta år. Jag vill passa på att tacka våra nya aktieägare för deras förtroende.

Avslutningsvis vill jag också ta tillfället i akt att tacka mina kollegor och våra samarbetspartners som tillsammans har möjliggjort denna nystart. Vi har precis påbörjat vår resa mot att bli ett ledande IoT-bolag och jag är stolt över vad vi har åstadkommit så här långt på kort tid och över drivkraften i teamet.

Kort om selskapet C Security Systems AB (notert på Spotlight børsen i Sverige med ticker: CSEC – Aksjer på Spotlight børsen (ca 170 selskaper er notert) kan blant annet handles gjennom Nordnet)

C Security Systems AB med dotterbolag utvecklar och säljer webbaserade larm- och övervakningssystem. Systemet fungerar globalt. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärkena C-pod och Spåra

C Security Systems AB is based in Stockholm, Sweden with expertise in the areas of mobile communications and positioning technologies. The firm is a public company and markets, sells and develops the product C-pod.

C-pod was originally named seaKey and was born through a collaboration between Chalmers University of Technology, Ericsson and Volvo in 1999.

C-pod has been on the market since 2005 and has been installed in boats in more than 50 countries.

We at C Security Systems love boating and strive to provide a hassle-free boat ownership to all our customers. Therefore, we offer support weekdays year round and are constantly working towards providing our customers the easiest and safest security system.

Her noen nyheter rundt selskapet den seneste tiden:

29.1.2021, 17:07 Kilde: Nyhetsbyrån Direkt

C SECURITY: GÖR RIKTAD EMISSION OM UPP TILL 9,2 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Spotlight-listade C Security, som utvecklar webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem för olika fordon, har beslutat om en riktad nyemission om upp till 9,2 miljoner kronor till kursen 0:27 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent baserat på ett vägt genomsnitt för de senaste 30 dagarna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett tiotal institutionella och kvalificerade privata investerare har tecknat aktier i den riktade emissionen.

“Vi är mycket nöjda med det förtroende och intresse som de nya aktieägarna visat företaget. Förutom finansiellt starka och långsiktiga ägare så knyter vi även till oss personer med djupa kunskaper och erfarenheter inom bland annat telecom och internationella affärer, vilket kommer hjälpa oss att förverkliga våra expansionsplaner”, säger Jacob Lundberg som är vd för C Security.

Förutom emissionen har C Security även erhållit en kreditlimit på 10 miljoner kronor före kreditkostnader.

Emissionsbeslutet togs med stöd av tidigare bemyndigande. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 17,3 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

——————–

11.1.2021, 14:15 Kilde: Cision

C Security: Spåra för hundar ser snart dagens ljus

C Security Systems, ledande IoT-bolag inom skydd och övervakning av uppkopplade enheter, meddelar att de kommer att släppa en ny GPS-tracker för hundar inom några månader. Produkten är unik i sitt slag då den får evigt liv tack vare innovativ solcellsteknik. Hundägare kommer inom kort tryggt kunna följa sina hundar utan att behöva bekymra sig över att ladda batterier eller oroa sig för att de ska ta slut.

Evigt liv

GPS-teknik har länge använts för att skydda och övervaka hundar och det finns flera produkter på marknaden. Gemensamt för alla är att de behöver laddas så gott som dagligen för att fungera. Förutom att behöva komma ihåg att ladda finns hela tiden oron över att batterierna ska ta slut om hunden är bortsprungen under längre tid.

– En GPS-tracker för hundar som inte behöver laddas är en fantastisk idé som kommer ge alla hundägare ytterligare trygghet, säger Suzanne Hulthén, grundare och VD för zoo.se, en av Europas största djuraffärer.

– I Spåra för hund har vi byggt in den mest innovativa solcellsteknologin som finns på marknaden, säger Jacob Lundberg, VD för C Security Systems. I kombination med Spåras unika patenterade teknik för låg strömförbrukning får produkten evigt liv – enheten laddar sig själv samtidigt som hundägaren kan följa sin hund i realtid.

Solcellstekniken har utvecklats i en rasande fart under de senaste åren. Den teknik som C Security Systems har valt att använda fungerar i alla ljusförhållanden. Cellerna kan integreras i olika produkter, i detta fall i ett hundhalsband. Integrationen mellan cellen och enheten är testad och verifierad. Solcellen strömförsörjer GPS-trackern väl under alla normala ljusförhållanden.

Var femte hushåll i Europa har en hund

– Vi siktar i första hand på den europeiska marknaden, säger Jacob. I Europa har var femte hushåll hund och det finns totalt över 87 miljoner hundar varav drygt 950 000 i Sverige. Halsbandet är designat för att vara både snyggt och ge hundägare möjlighet att återförenas med hundar som försvunnit eller till och med stulits. Vår affärsidé är ju att skapa trygghet och hjälpa människor att skydda det man älskar och bryr sig om, avslutar Jacob Lundberg.

Lanseringen kommer att påbörjas i Sverige under andra kvartalet och därefter kommer bolaget att gå ut på större exportmarknader under tredje kvartalet. Priset för denna premiumprodukt är ännu inte fastställt. Jämfört med andra produkter på marknaden kommer den att vara mycket konkurrenskraftig.

https://news.cision.com/se/c-security/r/spara-for-hundar-ser-snart-dagens-ljus,c3266238

————

29.12.2020, 14:52 Kilde: Cision

C Security: Betalningslösning på plats i Ryssland

Bolaget har omvärderat sin strategi för Ryssland och valt att övergå till en ny betalningsmodell. Ryska kunder kommer framöver att kunna beställa produkter direkt från Bolaget via en dedikerad e-handel. Den nya modellen har nu verifierats genom ett antal testbetalningar via olika betalningsleverantörer och pengarna har framgångsrikt nått Bolagets konton. Men den nya modellen undanröjs ett stort hinder för att realisera en för Bolaget unik affärsmöjlighet i Ryssland.

Bakgrund

Under 2015 skrev bolaget ett avtal om samarbete med den ryska försäkringskooperationen OSK som organiserar drygt 100 ryska försäkringsbolag. OSK fattade beslut om att C-pod systemet skall vara obligatorisk för deras båtförsäkringskunder. Totalt omfattas cirka 15 000 försäkringstagare. Dessutom beslutade OSK att se över försäkring av vatten- och snöskotrar kopplat till samma krav på installerat C-pod system.

Efter Rysslands annektering av Krim 2014 införde EU omfattande sanktionerna mot Ryssland. Sanktionerna innebär bland annat kraftiga regleringar kring utförsel av kapital. De har medfört stora svårigheter för ryska kunder att betala i Euro. Sanktioner har även drabbat Bolagets kunder som inte kunnat betala för beställda varor. Bolaget har under åren tillsammans med OSK och sin ryska distributör Armada gjort stora ansträngningar för att lösa situationen men hittills utan resultat.

Lösningen

Mot bakgrund av den beklagliga situationen beslutade Bolaget att omvärdera sin strategi och sätta upp ett nytt betalningsflöde för hårdvaran som tidigare skulle gå via vår ryska distributör. Modellen bygger på en egen dedikerad e-handel för ryska slutkonsumenter, med säkra betalflöden. Bolaget har verifierat att modellen fungerar genom flera lyckade testbetalningar. Det nya betalningsflödet och slutkundsförsäljningen kommer möjliggöra att få betalt utan ryska mellanhänder, vilket medför en signifikant snabbare handläggning av betalningar genom moderna betalsätt såsom Paypal, Skrill med flera.

Nästa steg

E-handeln kommer att kompletteras med en tydligare och mer skalbar Go-To-Market strategi, där målbilden är att över tid kunna förse samtliga av de 15 000 ryska försäkringstagarna med den hårdvara som försäkringsbolagen kräver. Preliminärt lanseringsdatum av den ryska e-handeln och implementation av den nya Go-To-Market strategin är satt till slutet av Q1 2021. Vår distributör Armada har parallellt påbörjat arbetet med att uppdatera importtillståndet som har hunnit gå ut. Det beräknas också vara klar i slutet av Q1 2021.

Båtförsäkringar hos försäkringsbolag anslutna till OSK tecknas på tre eller fem år. Försäkringen är villkorad till att kunden har köpt och installerat en C-pod samt förskottsbetalat abonnemanget. Bolagets abonnemangsintäkten per kund är € 458 för tre år respektive € 757 för fem år. Intäkten från hårdvaran, är € 275.

Kilde: https://news.cision.com/se/c-security/r/betalningslosning-pa-plats-i-ryssland,c3262686

Her er videre noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet, C Security Systems AB (ticker: CSEC), og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Børs og aksjekurs  Morningstar

[Oppdatert analyse den, 03.03.2021]:

Teknisk Analyse av C Security Systems AB (notert på Spotlight børsen i Sverige med ticker: CSEC – Aksjer på Spotlight børsen (hvor ca 170 selskaper er notert) kan blant annet handles gjennom Nordnet)

C Security Systems AB (ticker på Spotlight børsen i Sverige: CSEC) er et i dag mindre selskap notert på børs i Sverige, og Aksjeanalyser.com vurderer selskapet og aksjen som svært spennende og interessant.

Aksjeanalyser.com og undertegnede har derfor selv investert i denne aksjen nå nylig, og tror aksjen kan stå foran en kraftig oppgang i tiden fremover både på kort og lang sikt.

C Security Systems AB (ticker: CSEC) er et i dag mindre selskap notert på Spotlight børsen i Sverige, og Aksjeanalyser.com vurderer dette selskapet og aksjen som svært spennende og interessant.

Aksjeanalyser.com og undertegnede har derfor selv investert i denne aksjen nå nylig, og tror aksjen kan stå foran en kraftig oppgang i tiden fremover både på kort og lang sikt.

Aksjen har utløst flere positive tekniske signaler den seneste tiden, og det samlede tekniske bildet for aksjen er svært positivt.

Det er blant annet nå nylig utløst det som heter ‘Golden Cross signal’ for aksjen, og etter at aksjen seneste månedene har brutt over både 50-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt har brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette utløser et kraftige positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen både på kort og lang sikt.

Ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics signaliserer også at en ny vending opp for aksjen trolig er nært forestående.

Aksjen har fått en korreksjon ned i det korte bildet, men finner nå betydelig teknisk støtte rundt både 50 dagers glidende gjennomsnitt og et betydelig teknisk støttenivå rundt SEK 0.35 (jf. dag og ukediagram).

Det er etablert en stigende trend for aksjen siden slutten av 2020, og aksjen befinner seg nå ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i denne stigende trenden.

I henhold til denne stigende trenden som aksjen nå beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen opp mot SEK 1.00 – 1.50 på gjerne så kort tid som de neste 3-6 måneder.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for aksjen (jf. diagram ‘SignalListen’).

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com C Security Systems AB (CSEC) som en svært spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Det skal ellers nevnes at dette er et lite selskap med ikke så høy omsetning i aksjen per dag, og aksjen er volatil, så det innebærer da naturligvis også høy risiko ved å investere i aksjen.

Teknisk Analyse av C Security Systems AB (ticker: CSEC):