Hei kjære alle VIP medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com

Ja Aksjeanalyser.com vil nå fra og med mandag 08/02-2021 starte opp en til modellportefølje, ‘Spotlight modellporteføljen’, og dette blir en modellportefølje som vil bestå av fem aksjer a 20 prosent vekting i hver av aksjene i modellporteføljen.

Den første aksjen som tas inn i modellporteføljen blir den aksjen som Aksjeanalyser.com sine VIP medlemmer nå i helgen her har fått tilgang til å lese analyse og sak rundt her…

Så Aksjeanalyser.com starter altså opp denne nye tjenesten og modellporteføljen ‘Spotlight modellporteføljen’ nå fra mandag 08/02-2021, og så vil det i begynnelsen av hver måned fremover nå komme en ny analyse og aksje inn i denne modellporteføljen slik at den i løpet av neste fem måneder vil bestå av fem aksjer a 20 prosent vekting i hver av aksjene.

Det vil så fra om fem måneder og videre hver måned bli en analyse av ett nøye utvalgt og interessant og spennede selskap på Spotlight børsen og så vil det gjøres løpende vurderinger av aksjer å ha i modellporteføljen ‘Spotlight modellporteføljen’.

Det skal ellers understrekes at av disse 170 selskapene på Spotlight børsen, ja så er mange av selskapene mindre og mellomstore selskaper.

Det gjør imidlertid ikke selskapene noe mindre interessante og spennende som investeringsobjekter.

Her finner dere oversikt over selskaper notert på Spotlight børsen: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/kurser

Aksjeanalyser.com vil legge mye tid og arbeid ned i fortløpende å studere nærmere disse 170 selskapene på Spotlight børsen i Sverige, og vil så komme med analyser og saker rundt sine nøye utvalgte selskaper og aksjer som finner spesielt interessante, og som velger å ta inn i sin modellportefølje ‘Spotlight modellporteføljen’ her på Aksjeanalyser.com.

Aksjeanalyser.com vil bestrebe seg på og jobbe for å finne frem til forhåpentligvis mange gode ‘gullkorn’ blant disse ca 170 selskapene notert på Spotlight børsen, og vil altså hver måned fremover ha en analyse av ett av disse 170 selskapene, og videre så vil Aksjeanalyser.com ha en modellportefølje bestående av fem aksjer notert på Spotlight børsen og med 20 prosent vekting i hver av disse fem aksjene.

Siden dette er mindre og mellomstore selskaper som er notert på den svenske Spotlight børsen (ca 170 selskaper notert der som nevnt), og siden det ikke er så høy omsetning i disse aksjene og volatiliteten kan være stor i aksjene. Så er det naturligvis da også høy risiko ved å investere i slike mindre og mellomstore selskaper og med ikke all verdens likviditet alltid i aksjene.

Så dette er altså IKKE hvor man bør eller skal eller en gang skal tenke på å plassere alle sine sparepenger og formue, og dette er ment som ett tillegg til Aksjeanalyser.com sine øvrige analysetjenester, og hvor hovedfokus ellers er på mellomstore og store børsnoterte selskaper på Oslo Børs og på modellporteføljen for Norge.

Alt etter den enkelte investors risikoprofil så vil Aksjeanalyser.com på generelt grunnlag si at ingen bør investere mer enn mellom 10-30% av sin totale portefølje i denne type aksjer og mindre og mellomstore selskaper med ikke all verdens omsetning i aksjene og høy volatilitet i mange av aksjene. Så det er nå hva Aksjeanalyser.com tenker og mener her.

Så her må som alltid hver og en av dere medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com gjøre deres egne vurderinger rundt børs og aksjer og hva dere finner interessant og ønsker å investere i, og husk alle å ha lest og forstått Disclaimer hos Aksjeanalyser.com, og som dere kan lese her…

Aksjeanalyser.com og undertegnede tror og håper at denne nye tilleggstjenesten kan bli interessant og forhåpentligvis også veldig lønnsom over tid for dere VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com

Her nedenfor er link til den nå første saken og analysen av et av disse selskapene notert på Spotlight børsen i Sverige, og et selskap og en aksje som Aksjeanalyser.com finner svært interessant og ser en betydelig oppside for både på helt kort sikt og på lengre sikt. Dette blir den første aksjen som tas inn i den nye ‘Spotlight modellporteføljen’ her hos Aksjeanalyser.com.

Så vil det altså tas inn fire aksjer til, hver med 20 prosent vekting, i denne nye ‘Spotlight modellporteføljen’ i løpet av de kommende månedene.

“Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på et lite men svært spennende og interessant selskap og aksje i Sverige. Aksjeanalyser.com ser en mulig dobling for aksjen i løpet av kort tid og kanskje flerdobling i løpet av bare de neste 3-6 måneder. Aksjen har doblet seg i løpet av bare halvannen måned, og nå tror Aksjeanalyser.com at aksjen gjerne kan dobles igjen i løpet av kort tid.”

Mvh,

Bjørn Inge Pettersen

Aksjeanalyser.com