Hei kjære alle medlemmer av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på et lite men svært spennende og interessant selskap og aksje i Sverige, C Security Systems AB (notert på Spotlight børsen i Sverige med ticker: CSEC – Aksjer på Spotlight børsen (hvor ca 170 selskaper er notert) kan blant annet handles gjennom Nordnet).

Aksjeanalyser.com ser en mulig dobling for aksjen i løpet av kort tid og kanskje en flerdobling i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Aksjen har doblet seg i løpet av bare halvannen måned, og nå tror Aksjeanalyser.com at aksjen gjerne kan dobles igjen i løpet av kort tid.

Les mer om dette lenger ned i saken her under teknisk analyse av aksjen. Først litt mer informasjon om selskapet og noen av de seneste nyheter rundt selskapet.

Kort om selskapet C Security Systems AB (notert på Spotlight børsen i Sverige med ticker: CSEC – Aksjer på Spotlight børsen (ca 170 selskaper er notert) kan blant annet handles gjennom Nordnet)

C Security Systems AB med dotterbolag utvecklar och säljer webbaserade larm- och övervakningssystem. Systemet fungerar globalt. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärkena C-pod och Spåra

C Security Systems AB is based in Stockholm, Sweden with expertise in the areas of mobile communications and positioning technologies. The firm is a public company and markets, sells and develops the product C-pod.

C-pod was originally named seaKey and was born through a collaboration between Chalmers University of Technology, Ericsson and Volvo in 1999.

C-pod has been on the market since 2005 and has been installed in boats in more than 50 countries.

We at C Security Systems love boating and strive to provide a hassle-free boat ownership to all our customers. Therefore, we offer support weekdays year round and are constantly working towards providing our customers the easiest and safest security system.

Her noen nyheter rundt selskapet den seneste tiden:

29.1.2021, 17:07 Kilde: Nyhetsbyrån Direkt

C SECURITY: GÖR RIKTAD EMISSION OM UPP TILL 9,2 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Spotlight-listade C Security, som utvecklar webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem för olika fordon, har beslutat om en riktad nyemission om upp till 9,2 miljoner kronor till kursen 0:27 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent baserat på ett vägt genomsnitt för de senaste 30 dagarna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett tiotal institutionella och kvalificerade privata investerare har tecknat aktier i den riktade emissionen.

“Vi är mycket nöjda med det förtroende och intresse som de nya aktieägarna visat företaget. Förutom finansiellt starka och långsiktiga ägare så knyter vi även till oss personer med djupa kunskaper och erfarenheter inom bland annat telecom och internationella affärer, vilket kommer hjälpa oss att förverkliga våra expansionsplaner”, säger Jacob Lundberg som är vd för C Security.

Förutom emissionen har C Security även erhållit en kreditlimit på 10 miljoner kronor före kreditkostnader.

Emissionsbeslutet togs med stöd av tidigare bemyndigande. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 17,3 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

——————–

11.1.2021, 14:15 Kilde: Cision

C Security: Spåra för hundar ser snart dagens ljus

C Security Systems, ledande IoT-bolag inom skydd och övervakning av uppkopplade enheter, meddelar att de kommer att släppa en ny GPS-tracker för hundar inom några månader. Produkten är unik i sitt slag då den får evigt liv tack vare innovativ solcellsteknik. Hundägare kommer inom kort tryggt kunna följa sina hundar utan att behöva bekymra sig över att ladda batterier eller oroa sig för att de ska ta slut.

Evigt liv

GPS-teknik har länge använts för att skydda och övervaka hundar och det finns flera produkter på marknaden. Gemensamt för alla är att de behöver laddas så gott som dagligen för att fungera. Förutom att behöva komma ihåg att ladda finns hela tiden oron över att batterierna ska ta slut om hunden är bortsprungen under längre tid.

– En GPS-tracker för hundar som inte behöver laddas är en fantastisk idé som kommer ge alla hundägare ytterligare trygghet, säger Suzanne Hulthén, grundare och VD för zoo.se, en av Europas största djuraffärer.

– I Spåra för hund har vi byggt in den mest innovativa solcellsteknologin som finns på marknaden, säger Jacob Lundberg, VD för C Security Systems. I kombination med Spåras unika patenterade teknik för låg strömförbrukning får produkten evigt liv – enheten laddar sig själv samtidigt som hundägaren kan följa sin hund i realtid.

Solcellstekniken har utvecklats i en rasande fart under de senaste åren. Den teknik som C Security Systems har valt att använda fungerar i alla ljusförhållanden. Cellerna kan integreras i olika produkter, i detta fall i ett hundhalsband. Integrationen mellan cellen och enheten är testad och verifierad. Solcellen strömförsörjer GPS-trackern väl under alla normala ljusförhållanden.

Var femte hushåll i Europa har en hund

– Vi siktar i första hand på den europeiska marknaden, säger Jacob. I Europa har var femte hushåll hund och det finns totalt över 87 miljoner hundar varav drygt 950 000 i Sverige. Halsbandet är designat för att vara både snyggt och ge hundägare möjlighet att återförenas med hundar som försvunnit eller till och med stulits. Vår affärsidé är ju att skapa trygghet och hjälpa människor att skydda det man älskar och bryr sig om, avslutar Jacob Lundberg.

Lanseringen kommer att påbörjas i Sverige under andra kvartalet och därefter kommer bolaget att gå ut på större exportmarknader under tredje kvartalet. Priset för denna premiumprodukt är ännu inte fastställt. Jämfört med andra produkter på marknaden kommer den att vara mycket konkurrenskraftig.

https://news.cision.com/se/c-security/r/spara-for-hundar-ser-snart-dagens-ljus,c3266238

————

29.12.2020, 14:52 Kilde: Cision

C Security: Betalningslösning på plats i Ryssland

Bolaget har omvärderat sin strategi för Ryssland och valt att övergå till en ny betalningsmodell. Ryska kunder kommer framöver att kunna beställa produkter direkt från Bolaget via en dedikerad e-handel. Den nya modellen har nu verifierats genom ett antal testbetalningar via olika betalningsleverantörer och pengarna har framgångsrikt nått Bolagets konton. Men den nya modellen undanröjs ett stort hinder för att realisera en för Bolaget unik affärsmöjlighet i Ryssland.

Bakgrund

Under 2015 skrev bolaget ett avtal om samarbete med den ryska försäkringskooperationen OSK som organiserar drygt 100 ryska försäkringsbolag. OSK fattade beslut om att C-pod systemet skall vara obligatorisk för deras båtförsäkringskunder. Totalt omfattas cirka 15 000 försäkringstagare. Dessutom beslutade OSK att se över försäkring av vatten- och snöskotrar kopplat till samma krav på installerat C-pod system.

Efter Rysslands annektering av Krim 2014 införde EU omfattande sanktionerna mot Ryssland. Sanktionerna innebär bland annat kraftiga regleringar kring utförsel av kapital. De har medfört stora svårigheter för ryska kunder att betala i Euro. Sanktioner har även drabbat Bolagets kunder som inte kunnat betala för beställda varor. Bolaget har under åren tillsammans med OSK och sin ryska distributör Armada gjort stora ansträngningar för att lösa situationen men hittills utan resultat.

Lösningen

Mot bakgrund av den beklagliga situationen beslutade Bolaget att omvärdera sin strategi och sätta upp ett nytt betalningsflöde för hårdvaran som tidigare skulle gå via vår ryska distributör. Modellen bygger på en egen dedikerad e-handel för ryska slutkonsumenter, med säkra betalflöden. Bolaget har verifierat att modellen fungerar genom flera lyckade testbetalningar. Det nya betalningsflödet och slutkundsförsäljningen kommer möjliggöra att få betalt utan ryska mellanhänder, vilket medför en signifikant snabbare handläggning av betalningar genom moderna betalsätt såsom Paypal, Skrill med flera.

Nästa steg

E-handeln kommer att kompletteras med en tydligare och mer skalbar Go-To-Market strategi, där målbilden är att över tid kunna förse samtliga av de 15 000 ryska försäkringstagarna med den hårdvara som försäkringsbolagen kräver. Preliminärt lanseringsdatum av den ryska e-handeln och implementation av den nya Go-To-Market strategin är satt till slutet av Q1 2021. Vår distributör Armada har parallellt påbörjat arbetet med att uppdatera importtillståndet som har hunnit gå ut. Det beräknas också vara klar i slutet av Q1 2021.

Båtförsäkringar hos försäkringsbolag anslutna till OSK tecknas på tre eller fem år. Försäkringen är villkorad till att kunden har köpt och installerat en C-pod samt förskottsbetalat abonnemanget. Bolagets abonnemangsintäkten per kund är € 458 för tre år respektive € 757 för fem år. Intäkten från hårdvaran, är € 275.

Kilde: https://news.cision.com/se/c-security/r/betalningslosning-pa-plats-i-ryssland,c3262686

Her er videre noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet, C Security Systems AB (ticker: CSEC), og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Børs og aksjekurs  Morningstar

[Oppdatert analyse den, 06.02.2021]:

Teknisk Analyse av C Security Systems AB (notert på Spotlight børsen i Sverige med ticker: CSEC – Aksjer på Spotlight børsen (hvor ca 170 selskaper er notert) kan blant annet handles gjennom Nordnet)

C Security Systems AB (ticker på Spotlight børsen i Sverige: CSEC) er et i dag mindre selskap notert på børs i Sverige, og Aksjeanalyser.com vurderer selskapet og aksjen som svært spennende og interessant.

Aksjeanalyser.com og undertegnede har derfor selv investert i denne aksjen nå nylig, og tror aksjen kan stå foran en kraftig oppgang i tiden fremover både på kort og lang sikt.

Aksjen har utløst flere positive tekniske signaler den seneste tiden, og det samlede tekniske bildet for aksjen er nå svært positivt.

Det er blant annet utløst det som heter ‘Golden Cross signal’ for aksjen, og etter at aksjen seneste månedene har brutt over både 50-dagers glidende gjennomsnitt og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette utløser kraftige positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen både på kort og lang sikt.

Ulike momentum-indikatorer signaliserer også videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen er nå iferd med å bryte opp fra en konsolideringsformasjon, og hvor aksjen den seneste tiden har konsolidert mellom et teknisk støttenivå rundt SEK 0.30 og et teknisk motstandsnivå rundt SEK 0.40.

Fredag endte aksjen opp 16,71 prosent til SEK 0.419.

Neste viktige tekniske nivå for aksjen er nå rundt SEK 0.50, og basert på det samlede svært positive tekniske bildet som aksjen nå viser, ja så tror Aksjeanalyser.com at et brudd over SEK 0.50-nivået gjerne er nært forestående.

Det vil i så fall utløse enda et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da vil møte lite teknisk motstand før rundt SEK 1.00 (jf. ukediagram).

Aksjen har de seneste månedene etablert en bratt stigende trend, og i henhold til denne trenden så kan aksjen ha et potensiale opp mot SEK 1.00 på kort sikt (1-3 måneder) og opp mot SEK 2.00 på mellomlang sikt (3-6 måneder).

Videre så er aksjen nå i ferd med å bryte ut av en fallende trend som aksjen har beveget seg innenfor de seneste par årene (jf. ukediagram).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for aksjen (jf. diagram ‘SignalListen’).

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for aksjen så vurderer Aksjeanalyser.com C Security Systems AB (CSEC) som en svært spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Aksjeanalyser.com og undertegnede har altså selv investert i denne aksjen, og ser aksjen opp mot SEK 1.00 på kort sikt og opp mot SEK 2.00 på mellomlang sikt.

Det skal ellers nevnes at dette er et lite selskap med ikke så høy omsetning i aksjen per dag, og aksjen er volatil, så det innebærer da naturligvis også høy risiko ved å investere i aksjen.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av C Security Systems AB (ticker: CSEC):