Modellporteføljen til Aksjeanalyser.com er per 16/06-2022 opp med solide 45,15 prosent hittil i år. Til sammenligning så er Oslo Børs (OSEBX) per 16/06-2022 opp med 1,22 prosent, mens svenske OMX Stockholm index er ned hele 28 prosent. I USA er S&P500 ned 21 prosent, mens Nasdaq Composite er ned 29 prosent hittil i 2022 og per 16/06.

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en aksje og et selskap i Sverige, og som Aksjeanalyser.com hadde en positiv analyse av i januar. Den gang skrev Aksjeanalyser.com blant annet at ser en mulig flerdobling for aksjen i tiden fremover. Aksjen doblet seg i løpet av svært kort tid, og har så fått en kortsiktig korreksjon ned nå den seneste uken. Nå tror Aksjeanalyser.com at denne aksjen igjen kan stå foran en ny kraftig oppgang, og ser en mulig dobling for denne aksjen fra dagens nivå og i løpet av kort tid (1-2 måneder). Nå er nylig børsåret 2020 over, og Aksjeanalyser.com banket grundig igjen Oslo Børs (OSEBX), og med sin modellportefølje for Norge. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge, endte i 2020 med en svært solid avkastning på hele 55,13 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i 2020 endte opp langt mer beskjedne og kun 4,56 prosent i 2020. I 2019 hadde Aksjeanalyser.com med sin modellportefølje for Norge en avkastning på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i 2019 var opp 16,98 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en aksje og et selskap i Sverige, og som Aksjeanalyser.com hadde en positiv analyse av i januar. Den gang skrev Aksjeanalyser.com blant annet at ser en mulig flerdobling for aksjen i tiden fremover. Aksjen doblet seg i løpet av svært kort tid, og har så fått en kortsiktig korreksjon ned nå den seneste uken. Nå tror Aksjeanalyser.com at denne aksjen igjen kan stå foran en ny kraftig oppgang, og ser en mulig dobling for denne aksjen fra dagens nivå og i løpet av kort tid (1-2 måneder). Nå er nylig børsåret 2020 over, og Aksjeanalyser.com banket grundig igjen Oslo Børs (OSEBX), og med sin modellportefølje for Norge. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge, endte i 2020 med en svært solid avkastning på hele 55,13 prosent, mens Oslo Børs (OSEBX) i 2020 endte opp langt mer beskjedne og kun 4,56 prosent i 2020. I 2019 hadde Aksjeanalyser.com med sin modellportefølje for Norge en avkastning på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i 2019 var opp 16,98 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på et veldig spennende selskap i Sverige, og slik Aksjeanalyser.com og undertegnede vurderer det, Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE)

Dette selskapet har slik Aksjeanalyser.com vurderer det, en svært solid ledelse og styre og ansatte som har en veldig bred og god erfaring fra markedene innenfor spillmarkedet som selskapet opererer innenfor.

Selskapet og deres ledelse og styre og ansatte gjør, og slik Aksjeanalyser.com og undertegnede her (Bjørn Inge Pettersen) vurderer det, en svært solid jobb for å bygge opp selskapet her og gjør mange gode investeringer og oppkjøp av selskaper som de tydeligvis har svært stor kunnskap og forståelse rundt og som passer veldig godt inn i deres satsing videre fremover om å vokse og bli et mye større selskap og aktør innenfor denne svært spennende og interessante spillsektoren.

Det anbefales ellers å lese her en nylig (her i fra 30. november 2020) analyse av dette selskapet, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det så er dette en grundig og god analyse gjort av selskapet her og levert av Analysguiden av Aktiespararna her fra 30 .november 2020. Her kan dere lese mye og god informasjon og tanker de deler med investorer rundt dette selskapet, Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE)

Analys Three Gates: «Stor potential i ett fullspäckat 2021»

Klikk for å få tilgang til three_gates_q3_2020_11_30.pdf

Aksjeanalyser.com og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) har selv gjort sine egne vurderinger rundt selskapet her, Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE), og har sett nærmere på selskapet både med sine tekniske analyser og andre tanker og vurderinger rundt selskapet.

Apropos og i forhold til analyse gjort og levert som nevnt ovenfor her fra Analysguiden av Aktiespararna her fra 30 .november 2020, så kom det den 18. januar 2021 følgende nyhet fra selskapet:

«18.1.2021, 07:57 · Nyhetsbyrån Direkt

THREE GATES: KÖPER TYSKA SPELSTUDION GAMEXCITE (NY)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Three Gates köper tyska Gamexcite som förlägger och utvecklar PC-, konsol- och mobilspel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären består dels av en kontant köpeskilling på 0,6 miljoner euro, dels av 0,25 miljoner euro i nyemitterade aktier. Dessutom kan en omsättningsbaserad tilläggsköpeskilling utgå på max 0,8 miljoner euro.

Huvudprojektet för Gamexcite är mobilspelet Asterix & Friends («A&F»), som nyligen porterades från Flash till Unity och under andra kvartalet 2021 kommer att återlanseras med nytt spelinnehåll och nya funktioner, vilket enligt pressmeddelandet väntas generera en signifikant ökning av intäkterna. Efter återlanseringen planerar Gamexcite för ett nytt spel baserat på Asterix, som förväntas mjuklanseras sent i 2021 eller början av 2022.

För närvarande har A&F en spelarbas omfattande 100.000 månatligen aktiva användare och genererar nettointäkter på cirka 3,7 miljoner kronor årligen.

I anslutning till förvärvet genomförs en finansiering på totalt 19,8 miljoner kronor, omfattande en riktad emission på 15,7 miljoner, samt en kvittningsemission på 4,1 miljoner.

Emissionen är riktad till en mindre grupp investerare. Teckningskursen har fastställts till 0:54 kronor per aktie, vilket är cirka 10 procent rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste tio handelsdagarna till och med 13 januari.

Vidare föreslår Three Gates styrelse ett namnbyte till Jumpgate AB.

«Det föreslagna namnbytet är ett led i omdaningen av bolaget från att vara en enskild spelstudio till en listad grupp av spelbolag. Med namnbytet vill styrelsen och ledningen ytterligare tydliggöra att det är ett nytt bolag som byggs upp», heter det i pressmeddelandet.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion Nyhetsbyrån Direkt»

Videre her så litt mer informasjon ellers her rundt selskapet, Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE)

Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE)

«Om Three Gates Three Gates AB (TG eller bolaget) är en spelkoncern bestående av den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Tivola Games, baserat i Hamburg. Bolaget grundades år 2011 och börs-noterades i september 2016 på NGM Nordic MTF. Koncernen producerar egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag.

Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med ett antal starka industri-partners och en utförlig produktportfölj. Bolaget verkar inter-nationellt och distribuerar sina spel globalt.En stor styrka i bolaget är den meriterade ledningen och styrelsen. VdDon Geyer har mer än 30 års erfarenhet av projekt och organisations-ledning och har ett värdefullt omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin.

Ledningen har bred kompetens med en bakgrund inom en mängd olika roller inom spelindustrin. Inom styrelsen återfinns kompetens inom allt från finansiering till produktutveckling och erfarenhet från bland annat Rovio och deras megasuccé Angry Birds. Three Gates har en mängd spelsläpp ibagaget, där noterbara titlar i närtid är 8 to Glory och MainStream Fishing. Spelstudion har gått från att vara en studio huvudsakligen inriktad på tekniska uppdrags-jobb till att jobba med större licenser och globala samarbetspartners. 8 to Glory utvecklades tillsammans med PBR, den internationella federationen för tjurridning, och släpptes som det officiella spelet för ligan.

8 to Glory släpptes både som konsolspel och för mobilen och Three Gates samarbetade med THQ Nordic för distributionen av spelet.Bolaget har även utvecklat spelet Project Blue Book: The Game, det tillhörande spelet till drama tv-serien Project Blue Book. Serien produceras av Oscars-och Golden Globe-vinnare Robert Zemeckis, känd från bland annat Forrest Gump och Back to the Future. Serien har fått ett varmt mottagande och har blivit en av HISTORY’s högst betygsatta serier.

Efter smyglanseringar under året så har spelet nu släpptsglobalt den 20:e augusti som mobilspel på IOS och Android. Förvärvet av Tivola Games meddelades i slutet av 2019 och slutfördes i början av året. Tivola Games har en bred och etablerad spelportfölj med totalt över 100 miljoner nedladdningar,främst inom segmentet kvinnormellan18–26 år.

Tivolas spelportföljd har i dagsläget omkring 15miljoner nedladdningar årligen. Spelen befinner sig huvudsakligen inom kategorin familjespel, med titlar såsom ”Cat Hotel”, ”PetWorld 3D” och ”Horse World”. Förvärvet har kraftigt ökat Three Gates erbjudande, något som inte minst är märkbart på siffrorna i de senaste två kvartalsrapporterna.»

ABOUT Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE)

INSPIRATION
Our team is inspired by the possibilities of the gaming frontier. We are looking to innovate and push the limits of new technical opportunities as well as derive creative and original solutions. Three Gates Studios is all about creating new and innovative games that engage players and deliver memorable experiences.

TEAM
We are a group of experienced cross-disciplinary game development veterans. Before coming together in 2011 to focus on creating great games our team members have worked on a variety of projects from AAA games and large scale simulations to 3D visualization and animated films.

MISSION
The mission of Three Gates Studios is to conceive, develop and produce high quality core gaming entertainment experiences that players cherish and distribute them in a variety of revenue models on a global scale.

Her er videre noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet, Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE), og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Børs og aksjekurs  Morningstar

[Oppdatert analyse den, 01.02.2021]:

Teknisk Analyse av Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE)

Selskapet Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE) er som nevnt i saken her, et selskap som Aksjeanalyser.com og undertegnede selv (Bjørn Inge Pettersen) har veldig stor tro på fremover,og det både på kort og lang sikt.

Her følger for øvrig en oppdatert teknisk analyse av aksjen Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE).

Aksjen (GATE) har utløst flere svært positive tekniske signaler nå den seneste måneden, og aksjen har blant annet brutt over både 50-dagers glidende gjennomsnitt og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så nærmer 50-dagers glidende gjennomsnitt seg 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Et eventuelt brudd for 50-dagers glidende gjennomsnitt over 200-dagers glidende gjennomsnitt vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal fra det som heter ‘Golden Cross signal’.

Det er også veldig positiv volumbalanse i aksjen og den kraftige oppgangen for aksjen nå nylig fra rundt SEK 0.60 til SEK 1.39 skjedde på økende volum, mens den seneste korreksjon ned har skjedd på fallende volum.

Dette gir altså ytterligere positive tekniske signaler for GATE-aksjen, og når aksjen nå også etter seneste korreksjonen påtreffer et viktig teknisk støttenivå rundt SEK 1.00, ja så indikerer nå det samlede tekniske bildet for aksjen at den gjerne står foran en ny videre kraftig oppgang i tiden fremover.

Videre så underbygger også ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics at aksjen trolig kan stå foran videre kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har også brutt ut av en fallende trend (jf. ukediagram), og dette har utløst svært positive tekniske signaler nå for den videre utviklingen for aksjen på kort og mellomlang sikt.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen, så vurderes potensialet for aksjen å kunne være opp mot rundt SEK 2.00 – 2.50 på gjerne så kort tid som de neste 1-2 måneder, og videre så ser Aksjeanalyser.com et mulig potensiale for aksjen opp mot SEK 4.00 på 3-6 måneders sikt.

Det skal ellers understrekes til slutt her, at aksjen er volatil og da innebærer der naturligvis også høy risiko ved å investere i aksjen.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av Three Gates AB (ticker: GATE og notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE):

%d bloggere liker dette: