Hei kjære alle medlemmer av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på et annet spennende selskap på Oslo Børs, Goodtech (GOD), og hvor Aksjeanalyser.com vurderer aksjen til å kunne være en god doblingskandidat i løpet av en 3-4 måneders tid, slik aksjen nå seneste cirka fire måneder har doblet seg.

Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere på dette spennende og interessante selskapet på Oslo Børs, og på hva blant annet det tekniske bildet for aksjen nå signaliserer om den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Les mer om dette under den tekniske analysen av aksjen fra Aksjeanalyser.com litt lenger nedenfor i saken her i dag.

Først litt kort informasjon rundt dette selskapet, Goodtech (ticker på Oslo Børs: GOD)

Om Goodtech (kilde: https://www.goodtech.no/ )

Goodtech er et ledende nordisk teknologikonsern. Vi leverer prosjekter, tjenester og produkter for industri, energi, miljø og infrastruktur som skaper verdi for våre kunder gjennom økt effektivitet og forbedret helse, miljø og sikkerhet.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 450 millioner og har i underkant av 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

– Vår visjon er at Goodtech skal være førstevalget for industriell effektivitet.

Vår kjernevirksomhet:

– Digitalisering, automatisering, robotisering og biogass

Her noen aktuelle nyheter nå seneste tiden rundt selskapet Goodtech ASA (ticker på Oslo Børs: GOD)

19.1.2021, 10:45 · Kilde: TDN Finans

GOD: TILDELT OPPDRAG FOR OMBYGGING AV AVLØPSRENSEANLEGG

Oslo (TDN Direkt): Goodtech på Åland er tildelt oppdraget med ombygging av Kattastrands avløpsrenseanlegg gjennom en partneravtale med Härnösand Energi & Miljö.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Kontrakten gjelder i første omgang for fase 1, prosjekteringsfasen, som vil danne grunnlaget for prosjektet i fase 2. Dersom forutsetningene for gjennomføring er tilstede vil kontrakten for fase 2 prosjektentreprisen, inngås. Størrelsen på totalprosjektet ved gjennomføring av begge fasene vil bli endelig avklart i fase 1, men estimeres til cirka 35-40 millioner svenske kroner, opplyses det.

Kilde: NS, finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70

—————————

17.01.2021 – En sak fra Finansavisen.no og skrevet av Stig Myrseth i Dovre Forvaltning

Grønt er skjønt

“Denne uken slippes Goodtech inn i Dovre-porteføljen. Aksjen er billig på P/B, P/S og for den saks skyld inntjening i motsetning til andre ESG-aksjer hvor vanvittig prising er regelen.

Det er for tiden ingen analyser på selskapet, men Carnegie gjorde en emisjon for en måned siden. Det vil ikke komme som noe sjokk om de slipper en analyse med høyt kursmål i nær fremtid.”

Kilde: https://finansavisen.no/nyheter/portefoljer/2021/01/17/7609064/en-bla-bolge-i-det-sorte-gullet

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Oslo Børs/Euronext   Nordnet   Morningstar

[Oppdatert analyse den, 21.01.2021]:

Teknisk Analyse av Goodtech ASA (ticker på Oslo Børs: GOD)

Goodtech ASA (ticker på Oslo Børs: GOD) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende og positiv trend (jf. dag og ukediagram).

Aksjen har nylig utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal, og etter at aksjen brøt opp fra en stor triangel konsolideringsformasjon (jf. dagdiagram).

Videre så har aksjen utløst flere andre positive tekniske signaler den seneste tiden og har brutt over flere viktige tekniske motstandsnivåer, og som nå seneste når aksjen brøt over et viktig nivå rundt NOK 14.50 (jf. dagdiagram).

Det bør nå være god teknisk støtte for aksjen rundt dette nivået her ved NOK 14.50.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter at aksjen er i en svært positiv trend både på kort og mellomlang sikt.

Videre så ser vi at aksjen har brutt opp fra en tidligere stigende trend (jf. ukediagram) og nå etablert en enda brattere stigende trend. Detter er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for aksjen, og signaliserer en høyere stigningstakt for aksjen i tiden fremover innenfor denne nye brattere stigende trenden som aksjen nå beveger seg innenfor (jf. ukediagram).

Ellers så er Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, også i kjøpssignal for Goodtech (GOD), og som den nån har vært siden slutten av juli 2020 da aksjen var rundt NOK 7.00 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Aksjen har altså mer enn doblet seg siden Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell ‘SignalListen’ utløste kjøpssignal for aksjen i slutten av juli 2020.

Det samlede tekniske bildet er nå svært positivt for Goodtech (GOD) og Aksjeanalyser.com ser et videre stort potensiale for denne spennende aksjen og selskapet.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det samlede tekniske bildet for aksjen så sees et potensiale for aksjen opp mot NOK 25.00 – 30.00 på 3-6 måneders sikt.

Det skal til slutt nevnes at aksjen er volatil og dermed innebærer et naturligvis også høy risiko ved å investere i aksjen.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av Goodtech ASA (ticker på Oslo Børs: GOD):