Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på en av sine største favorittaksjer på Oslo Børs, og som nå er hele firedoblet siden Aksjeanalyser.com sin positive analyse av aksjen den 26/08-2020. Aksjeanalyser.com ser nå en mulig ny flerdobling for aksjen i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder. Aksjeanalyser.com har aksjen i sin modellportefølje for Norge for sine medlemmer, og med der 20 prosent vekting i denne aksjen. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå per 23/12-2020 opp med solide 86,31 prosent, og siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 6,38 prosent. I 2019 hadde Aksjeanalyser.com med sin modellportefølje for Norge en avkastning på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i 2019 var opp 16,98 prosent. Så langt i 2020 nå som vi nærmer oss slutten av året, ja så er modellporteføljen for Norge hos Aksjeanalyser.com per 23/12-2020 opp med solide 43,47 prosent i 2020, mens Oslo Børs (OSEBX) så langt i 2020 er opp marginale 2,38 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere igjen på REC Silicon (ticker på Oslo Børs: RECSI, tidligere: REC) og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen på kort og mellomlang sikt.

Aksjeanalyser.com tror REC Silicon (RECSI) fortsatt har et betydelig potensiale, og det både på kort og lang sikt. Les mer under Aksjeanalyser.com sin oppdaterte tekniske analyse av REC-aksjen lenger ned i saken her.

Aksjeanalyser.com har i flere måneder vært svært positiv til REC Silicon (ticker på Oslo Børs: RECSI), og har sett nærmere igjen på aksjen her i dag.

Aksjeanalyser.com hadde her den 26/08-2020 og for sine medlemmer, en svært positiv analyse av REC Silicon (RECSI), og skrev den gang blant annet følgende om REC-aksjen:

«Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på REC Silicon (REC) og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen på kort og mellomlang sikt. Aksjeanalyser.com tror REC Silicon (REC) nå kan være ved et svært gunstig nivå å kjøpe aksjen på, og Aksjeanalyser.com ser et betydelig potensiale for REC-aksjen både på kort og lang sikt».

Den gang var REC-aksjen i NOK 3.45, mens aksjen i dag er rundt NOK 15.00.

Aksjen har altså mer enn firedoblet seg siden Aksjeanalyser.com nærmest ropte løp og kjøp aksjen da den ved analysen hos Aksjeanalyser.com den 26/08-2020 var rundt NOK 3.45.

Nå tror Aksjeanalyser.com at Rec Silicon (RECSI) kan flerdobles igjen i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder, og Aksjeanalyser.com har for sine medlemmer 20 prosent vekting i aksjen i modellporteføljen for Norge.

Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå per 23/12-2020 opp med solide 86,31 prosent, og siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 6,38 prosent.

I 2019 hadde Aksjeanalyser.com med sin modellportefølje for Norge en avkastning på solide 40,57 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i 2019 var opp 16,98 prosent.

Så langt i 2020 nå som vi nærmer oss slutten av året her den 23/12-2020, ja så er modellporteføljen for Norge hos Aksjeanalyser.com opp med solide 43,47 prosent i 2020, mens Oslo Børs (OSEBX) så langt i 2020 er opp marginale 2,38 prosent.

Les også:

4.11.2020, 07:36 – TDN Finans
REC: ARCTIC SECURITIES OPPGRADERER TIL KJØP OG SETTER KURSMÅL 19

Oslo (TDN Direkt): Arctic Securities oppgraderer Rec Silicon-aksjen til kjøp fra hold samtidig som kursmålet oppjusteres til 19 fra 3,5 kroner, ifølge en analyse tirsdag 04/11-2020.

Meglerhuset trekker frem selskapets to nylig annonserte partnerskap, som kan legge grunnlaget for oppstart av Moses Lake, noe som vil kunne føre til produksjon ved anlegget ved årsslutt 2022. Videre trekker de frem at underliggende trender knyttet til karbon og elektrifisering er gunstig for Rec.

Kilde: Infront TDN Direkt
———
29.10.2020, 07:41 – TDN Finans
REC: VURDERER IKKE LENGER SALG AV BUTTE

Oslo (TDN Direkt): REC Silicon vurderer ikke lenger å selge fabrikken Butte. Det kommer frem av selskapets kvartalsrapport torsdag 29/10-2020.

REC skriver at de er i en sterkere finansiell posisjon og at ny kapital tillater å beholde Butte. REC påpeker at Butte-fabrikken er viktig for selskapet, og skriver at de ser sterke kommersielle, teknologiske og operasjonelle synergier mellom Butte og Moses Lake.

Videre planlegger selskapet i fremtiden å ekspandere produksjonskapasiteten for spesialiserte silisiumgasser i Butte.

Kilde: Infront TDN Direkt
———
28.10.2020, 08:37 – TDN Finans
REC: PARETO SECURITIES OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 25 (6), GJENTAR KJØP

Oslo (TDN Direkt): Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på Rec Silicon-aksjen til 25 kroner pr aksje fra tidligere 6 kroner samtidig som de gjentar sin kjøpsanbefaling. Det fremgår av analyse fra meglerhuset onsdag 28/10-2020.

Pareto Securities legger vekt på at risikoen i aksjen er redusert som følge av at de to samarbeidsavtalene som ble inngått i oktober øker mulighetene for åpning av Moses Lake-anlegget.

Kilde: Infront TDN Direkt

REC Silicon ASA (ticker på Oslo Børs: REC)

REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, delivering high-purity polysilicon and silicon gas to the solar and electronics industries worldwide. We combine over 30 years of experience and proprietary technology with the needs of our customers, with annual production capacity of more than 20,000 MT of polysilicon from our two US-based manufacturing plants. Listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: REC), the Company is headquartered in Fornebu, Norway.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Oslo Børs   Nordnet   Morningstar

[Oppdatert analyse den, 22.12.2020]:

Teknisk Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: RECSI)

Rec Silicon (RECSI) aksjen har altså vist en svært sterk utvikling de seneste månedene, og etter mange flere veldig positive nyheter rundt selskapet, og Aksjeanalyser.com tror aksjen nå kan stå foran videre kraftig oppgang både på kort og lang sikt.

Etter å ha konsolidert en stund mellom NOK 10.00 og NOK 12.50 så brøt aksjen nylig opp fra denne konsolideringsformasjonen, og har med dette nå utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.

Aksjen møter nå lite teknisk motstand før rundt NOK 20.00, og deretter opp mot øvre trendlinje i den bratt stigende trenden som aksjen nå beveger seg innenfor,  rundt NOK 35.00 – 40.00 (jf. dag og ukediagram).

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle videre oppgang for REC-aksjen på kort sikt, og det indikerer igjen at aksjen gjerne kan komme opp mot NOK 25.00 – 35.00 nivået i løpet av kort tid (1-3 måneder).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, har vært i kjøpssignal for REC-aksjen siden aksjen var rundt NOK 3.90 i midten av juli 2020 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette indikerer at både den kortsiktige og langsiktige trenden for REC-aksjen har vendt til positiv, og er et kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for REC Silicon (RECSI) så vurderer Aksjeanalyser.com potensialet for aksjen til å være rundt NOK 25.00 – 35.00 på gjere bare 1-3 måneders sikt, og NOK 40.00 – 50.00 på 6-12 måneders sikt.

Aksjen er som kjent for de fleste svært volatil (altså svinger veldig mye) så det er naturligvis da også høy risiko ved å investere i aksjen.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det så har aksjen fortsatt et veldig stort potensiale både de neste 1-3 måneder og de neste 6-12 måneder.

Aksjeanalyser.com har for øvrig REC Silicon (ticker på Oslo Børs: RECSI) i sin modellportefølje for Norge og med 20 prosent vekting i aksjen, og ser altså et videre stort potensiale for aksjen i tiden fremover.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 25.00 – 35.00 på kort sikt (1-3 måneder) og NOK 40.00 – 50.00 på mellomlang sikt (6-12 måneder).

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: RECSI):