Beskyttet: Viktig melding til alle medlemmer av Aksjeanalyser.com i forbindelse med modellporteføljen for Norge! Aksjeanalyser.com tar i dag inn en til aksje i modellporteføljen. Aksjeanalyser.com ser gode muligheter for kraftig oppgang for denne aksjen, og det både på kort og lang sikt. Aksjen vil tas inn i modellporteføljen med en vekting i aksjen på 20 prosent. Kjøpskurs blir som alltid satt lik gjennomsnittlig kurs av høyeste og laveste kurs den dagen en aksje tas inn i modellporteføljen, og tilsvarende med salgskurs når en aksje tas ut av modellporteføljen. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå per 11/12-2020 opp med solide 75,72 prosent og siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 5,15 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: