Beskyttet: Viktig melding til alle medlemmer av Aksjeanalyser.com i forbindelse med modellporteføljen for Norge! Aksjeanalyser.com tar i dag inn en til aksje i modellporteføljen, og også dette er et svært spennende selskap, og en aksje som Aksjeanalyser.com ser en mulig flerdobling for på 12 måneder sikt. Aksjeanalyser.com tror aksjen kan dobles i løpet av bare de neste 1-3 måneder. Aksjen vil tas inn i modellporteføljen med en vekting i aksjen på 20 prosent. Kjøpskurs blir som alltid satt lik gjennomsnittlig kurs av høyeste og laveste kurs den dagen en aksje tas inn i modellporteføljen, og tilsvarende med salgskurs når en aksje tas ut av modellporteføljen. Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå opp med solide 80,09 prosent og siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 4,29 prosent. Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: