Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com, og som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har i dag sett nærmere igjen på verdens største og mest kjente kryptovaluta, bitcoin (BTC).

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til bitcoin, og har i dag sett nærmere igjen på bitcoin (BTC/USD) og mener som ved forrige analyse den 18/09-2020 at det nå kan være riktig tidspunkt å investere i bitcoin igjen for å sitte 1-2 år.

Aksjeanalyser.com hadde nå nylig, for vel en måned siden den 18/09-2020, en analysesak av bitcoin og som den gang lå rundt USD 10.800.

Aksjeanalyser.com spurte den gang: Bitcoin har falt fra en topp rundt 20.000 dollar i desember 2017 – til rundt 10.600 dollar i dag. Hva nå?

Svaret som Aksjeanalyser.com kom frem til etter å ha sett nærmere på bitcoin da for vel en måned siden var: Bitcoin har et ekstremt potensial nå

Aksjeanalyser.com skrev i sin forrige analysesak om bitcoin blant annet følgende:

“Et etablert brudd over USD 12.400-nivået kan være nært forestående, og vil isåfall utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for bitcoin (BTC/USD).”

Nå de seneste dagene handles bitcoin til rundt USD 13.000, og har nå den seneste uken altså brutt over dette svært viktige tekniske nivået rundt USD 12.400. Bitcoin har dermed utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal.

Potensialet for Bitcoin (BTC/USD) kan nå være, slik Aksjeanalyser.com vurderer det, helt opp mot USD 125.000 på 1-2 års sikt. Altså en mulig tidobling for bitcoin de neste 1-2 år.

Betalingstjeneste-giganten Paypal kunngjorde onsdag 21/10-2020 at den vil la kunder kjøpe kryptovaluta på deres betalingstjenester.

Samt allerede fra tidlig neste år vil kunne bruke kryptovaluta for å kjøpe varer og tjenester.

Så langt i år er bitcoin-oppgangen på rundt 80 prosent til nå søndag 25/10-2020 rundt USD 12.980 dollar.

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til bitcoin, og har truffet veldig bra med mange av sine analyser av bitcoin de senere år, og helt siden første analyse Aksjeanalyser.com hadde av bitcoin den 12. desember 2014: “Skal bitcoin til himmels igjen?” Den gang var bitcoin rundt USD 350, mens den i dag er rundt USD 12.980.

Selv om bitcoin har falt i fra en topp rundt 20.000 dollar den 17. desember 2017 og til i dag rundt 12.980 dollar, så er bitcoin fremdeles opp med rundt 3.600 prosent siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av bitcoin den gang 12. desember 2014.

Vi snakker altså en 37-dobling av bitcoin siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse den 12. desember 2014 til i dag.

Nå mener Aksjeanalyser.com at bitcoin kan stå foran en ny veldig kraftig oppgang de neste 1-2 årene, og ser et potensiale for Bitcoin (BTC/USD) fra dagens USD 10.000-nivå og opp mot USD 125.000 om 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har altså truffet svært bra tidligere med sine mange positive analyser av bitcoin, og så får vi se om Aksjeanalyser.com treffer like bra denne gangen.

Les gjerne også (kilde: DN.no og sak den 17/09-2020):

Spår bitcoinkurs på 500.000 dollar

Tvillingene Tyler og Cameron Winklevoss, som mener de hadde ideen til Facebook og inngikk et forlik med grunnlegger Mark Zuckerberg på flere hundre millioner kroner før børsnoteringen, er en av de største bitcoin-investorene.

Det antas de sitter på rundt 1 prosent av alle bitcoin – verdt over en milliard dollar.

– En tidobling?

Råvareanalytiker Mike McGlone hos Bloomberg Intelligence mener bitcoinkursen skal høyere.

– Jeg ser ikke hva som kan stanse bitcoin fra å gjøre hva den har gjort de siste ti årene. Og det er å gå høyere, sier han i et nytt intervju med Coindesk.”

Bitcoin (BTC/USD)

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin (BTC/USD) viser en positiv utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Bitcoin har utløst flere svært positive tekniske signaler de seneste månedene, og har blant annet brutt over over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram).

Videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser nå en stigende tendens.

Detter er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for bitcoin nå er positiv.

Etter å ha konsolidert den seneste tiden mellom et betydelig teknisk støttenivå rundt USD 10.000 og et motstandsnivå rundt USD 12.400, så har bitcoin nå de seneste dagene brutt over og etablert seg over det viktige USD 12.400-nivået.

Det bør nå være god teknisk støtte ved korreksjoner ned for bitcoin rundt USD 12.000 – 12.400.

Slik Aksjeanalyser.com skrev om i sin forrige analysesak om bitcoin, så er det nå blitt utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for bitcoin etter at den nå har brutt over og etablert seg over det viktige tekniske nivået rundt USD 12.400.

Potensialet for bitcoin (BTC/USD) er nå, og etter dette bruddet over det viktige USD 12.400-nivået, opp mot USD 20.000 – 25.000 på rundt 3 måneders sikt.

RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer at det kan gjerne komme en liten konsolidering nå rundt disse nivåene ved USD 13.000 før videre oppgang, mens MACD momentum-indikator signaliserer videre oppgang for bitcoin i tiden fremover.

Et etablert brudd over all-time high, rundt USD 20.000 (jf. ukediagram) er det som nå vil kunne utløse nye svært positive tekniske signaler for bitcoin (BTC/USD) og da vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang.

Potensialet for bitcoin (BTC/USD), og i henhold til den langsiktige stigende trenden, vil være helt opp mot USD 125.000 på gjerne så bare 1-2 års sikt.

Det er etablert en stor omvendt hode-skulder formasjon for bitcoin (BTC/USD) det seneste året, og det ble utløst svært positive tekniske signaler for bitcoin da den brøt over et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 10.000.

Det er nå betydelig teknisk støtte for bitcoin både rundt USD 12.400-nivået og rundt USD 10.000, og videre oppgang forventes fra dagens nivå og det både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for bitcoin (jf. diagram ‘SignalListen’).

Aksjeanalyser.com mener bitcoin nå kan stå foran en veldig kraftig oppgang både på kort og lang sikt, og ser altså et potensiale for bitcoin som nevnt her, helt opp mot USD 125.000 på gjerne bare 1-2 års sikt.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for bitcoin vil være om den skulle falle under både USD 12.400-nivået og så under USD 10.000-nivået.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet i dag er for bitcoin, så er det veldig lite som tyder på at det vil skje, og videre kraftig oppgang ventes, slik Aksjeanalyser.com vurderer det, for bitcoin både på kort og lang sikt.

Så skal det til slutt nevnes at bitcoin er svært volatil, som øvrige kryptovaluta, og da innebærer det naturligvis også svært høy risiko ved å investere i bitcoin eller andre kryptovaluta.

NÅ kan du frem t.o.m. 31/10-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD):