Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på bitcoin (BTC/USD) og hva det tekniske bildet nå indikerer om den videre utviklingen både på kort og lang sikt. Aksjeanalyser.com ser en mulig 10-dobling for bitcoin kursen de neste 1-2 år. Potensialet vurderes til å være veldig stort både på kort sikt (1-3 måneder) og lang sikt (1-2 år). Aksjeanalyser.com har helt siden 2014 hatt en lang rekke positive analyser av bitcoin og har truffet svært bra med sine analyser av bitcoin. bitcoin er opp hele 2.900 prosent siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av bitcoin den 12. desember 2014 (den gang var bitcoin rundt USD 350 mens den i dag er rundt USD 10.600). Vi snakker altså en 30-dobling av bitcoin siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse den 12. desember 2014 til i dag. Aksjeanalyser.com tror tiden nå er riktig for å investere i bitcoin igjen, og ser altså en mulig 10-dobling av kursen de neste 1-2 år. Les mer om dette i saken her i dag.

Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til bitcoin, og har i dag sett nærmere igjen på bitcoin (BTC/USD) og mener det nå kan være riktig tidspunkt å investere i bitcoin igjen for å sitte 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har selv i disse dager investert i bitcoin og med 1-2 års sikt.

Potensialet for Bitcoin (BTC/USD) kan nå være, og slik Aksjeanalyser.com vurderer det, helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på 1-2 års sikt. Altså en mulig tidobling for bitcoin de neste 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har i mange år vært svært positiv til bitcoin, og har truffet veldig bra med mange av sine analyser av bitcoin de senere år, og helt siden første analyse Aksjeanalyser.com hadde av bitcoin den 12. desember 2014: «Skal bitcoin til himmels igjen?» Den gang var bitcoin rundt USD 350, mens den i dag er rundt USD 10.600.

Selv om bitcoin har falt i fra en topp rundt 20.000 dollar den 17. desember 2017 og til i dag rundt 10.600 dollar. Ja så er bitcoin fremdeles opp med rundt 2.900 prosent siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse av bitcoin den gang 12. desember 2014.

Vi snakker altså en 30-dobling av bitcoin siden Aksjeanalyser.com sin første positive analyse den 12. desember 2014 til i dag.

Nå mener Aksjeanalyser.com at bitcoin kan stå foran en ny veldig kraftig oppgang de neste 1-2 årene, og ser et potensiale for Bitcoin (BTC/USD) fra dagens USD 10.000-nivå og opp mot USD 100.000 – 125.000 om 1-2 år.

Aksjeanalyser.com har altså truffet svært bra tidligere med sine mange positive analyser av bitcoin, og så får vi se om Aksjeanalyser.com treffer like bra denne gangen.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

NÅ kan du frem t.o.m. 21/09-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com! Fornyer du ditt VIP medlemskap så får du naturligvis lagt til 12 mnd medlemskap fra etter utløpet av din nåværende medlemsperiode! Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

17.09.2020 – DN.no

Børsnotert selskap stoler ikke på dollar – kjøper hva de kan av bitcoin

– Dette er ikke spekulasjon

Styret i det børsnoterte amerikanske konsulentselskapet Microstrategy, bestemte seg i august for å flytte halvparten av kontantreservene på 500 millioner dollar til kryptovalutaen bitcoin. Forklaringen var at styret ikke så på tradisjonelle bankinnskudd som en trygg investering.

Toppsjefen i Microstrategy spådde bitcoin nedenom og hjem. Nå plasseres reservene i kryptovalutaen. – Vi innså plutselig at vi satt på et isfjell med 500 millioner dollar som var i ferd med å smelte.

– Vi innså plutselig at vi satt på toppen av et isfjell verdt 500 millioner dollar som var i ferd med å smelte, sier toppsjef og grunnlegger Michael Saylor i et intervju med Coindesk.

For syv år siden sa Saylor at bitcoin ikke ville overleve: Da lå kursen på rundt 600 dollar.

– Hvis jeg bare hadde visst hva jeg nå den gang, sier han i intervjuet.

Det pågår en konsolidering i bitcoinmarkedet. Antall store investorer, såkalte «hvaler» som sitter på over 1000 bitcoin på en konto, fortsetter å øke, ifølge Glassnode, som analyserer blokkjeden hvor alle transaksjoner lagres.

—–

Spår bitcoinkurs på 500.000 dollar

Tvillingene Tyler og Cameron Winklevoss, som mener de hadde ideen til Facebook og inngikk et forlik med grunnlegger Mark Zuckerberg på flere hundre millioner kroner før børsnoteringen, er en av de største bitcoin-investorene.

Det antas de sitter på rundt 1 prosent av alle bitcoin – verdt over en milliard dollar.

De to skrev i et innlegg nylig at «amerikanske dollar ikke lenger har en pålitelig verdi» og argumenterte for hvorfor de mener a bitcoinkursen skal nå 500.000 dollar – nesten en 50-dobling fra dagens kurs.

——

– En tidobling?

Råvareanalytiker Mike McGlone hos Bloomberg Intelligence mener bitcoinkursen skal høyere.

– Jeg ser ikke hva som kan stanse bitcoin fra å gjøre hva den har gjort de siste ti årene. Og det er å gå høyere, sier han i et nytt intervju med Coindesk.

Hovedårsaken er tilbudet av bitcoin, som er begrenset til maksimalt 21 millioner enheter. Han sier i intervjuet at det gjør bitcoin potensielt til en tryggere plassering enn gull, hvor ingen vet hvor mye som finnes under jordens overflate.

Kilde: DN.no 17/09-2020

Bitcoin (BTC/USD)

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin (BTC/USD) viser en positiv utvikling innenfor både en kortsiktig og langsiktig stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Bitcoin har utløst flere svært positive tekniske signaler de seneste månedene, og har blant annet brutt over over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram).

Videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser nå en stigende tendens.

Detter er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for bitcoin nå er positiv.

Bitcoin (BTC/USD) konsoliderer i det korte bildet mellom et betydelig teknisk støttenivå rundt USD 10.000 og et motstandsnivå rundt USD 12.400 (jf. dagdiagram).

Et etablert brudd over USD 12.400-nivået kan være nært forestående, og vil isåfall utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for bitcoin (BTC/USD).

Potensialet for bitcoin (BTC/USD) vil ved et slikt brudd over USD 12.400-nivået, være opp mot USD 20.000 – 25.000 på rundt 3 måneders sikt.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer videre oppgang for bitcoin på kort sikt, og dette signaliserer at et brudd over USD 12.400-nivået kan være veldig nært forestående.

Et etablert brudd over all-time high, rundt USD 20.200 (jf. ukediagram) vil videre utløse svært positive tekniske signaler for bitcoin (BTC/USD) og da vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang.

Potensialet for bitcoin (BTC/USD), og i henhold til den langsiktige stigende trenden, vil være helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på 12 måneders sikt.

Det er etablert en stor omvendt hode-skulder formasjon for bitcoin (BTC/USD) det seneste året, og det ble utløst svært positive tekniske signaler for bitcoin da den brøt over et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 10.000.

Det er nå betydelig teknisk støtte for bitcoin rundt USD 10.000, og videre oppgang forventes fra dette nivået og både på kort og lang sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for bitcoin (jf. diagram ‘SignalListen’).

Aksjeanalyser.com mener bitcoin nå kan stå foran en veldig kraftig oppgang både på kort og lang sikt, og ser et potensiale for Bitcoin som nevnt her, helt opp mot USD 100.000 – 125.000 på gjerne 1-2 års sikt.

Aksjeanalyser.com har selv kjøpt bitcoin rundt dagens nivåer og med i utgangspunktet 1-2 års sikt på investeringen.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for bitcoin vil være om kursen skulle etablere seg under USD 10.000-nivået og falle under 200-dagers glidende gjennomsnitt (som i dag er rundt USD 9.000).

Så skal det til slutt nevnes at bitcoin er svært volatil, som øvrige kryptovaluta, og da innebærer det naturligvis også svært høy risiko ved å investere i bitcoin eller andre kryptovaluta.

Utviklingen for kursen til bitcoin kan du følge med på f.eks. her:

https://www.coindesk.com/price/bitcoin

Teknisk Analyse av Bitcoin (BTC/USD):