Hei kjære alle medlemmer og følgere av Aksjeanalyser.com,

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på Scana ASA (ticker på Oslo Børs: SCANA), og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og lang sikt. Aksjeanalyser.com vurderer Scana-aksjen som en interessant kjøpskandidat både på kort og mellomlang sikt, og tror på en videre kraftig oppgang for aksjen i tiden fremover.

NÅ kan du i sommer frem til 31/08-2020 få hele 34% rabatt på fornyelse eller nytt VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com! Fornyer du ditt VIP medlemskap så får du naturligvis lagt til 12 mnd medlemskap fra etter utløpet av din nåværende medlemsperiode! Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for Scana ASA (SCANA) opp mot NOK 2.50 på kort sikt (1-3 måneder). Les mer lenger ned i saken her under teknisk analyse av Scana ASA (SCANA) her hos Aksjeanalyser.com i dag, mandag 31/08-2020.

· Oslo Børs

SCANA: Vant stor forankringskontrakt i LNG-markedet

DSME i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems AS kontrakt på levering av forankringsutstyr og analyser til to flytende lagringsenheter for LNG.
– Dette er en stor kontrakt for oss, og den bekrefter nok en gang den ledende kompetansen våre ingeniører har på robuste og kostnadseffektive forankringssystemer. Vi er selvsagt svært glade og fornøyde med at et stort og anerkjent verft som DSME ser verdien av ekspertisen og løsningene våre og gir oss tillit i dette prosjektet, uttaler Torkjell Lisland, administrerende direktør i Seasystems AS.
– Gledelig utvikling Den fysiske leveransen fra Seasystems består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere. Disse skal DSME installere på to flytende lagringsenheter (FSU-er) som verftet har under bygging. Produksjonen av skrogbraketter og kjettingstoppere er planlagt å starte i november. Leveransene til DSME vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året. Seasystems leverer i tillegg analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav.
Systemet som skal leveres til DSME er basert på teknologi som selskapet allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien. – Kontrakten viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter. Dette bekrefter nok en gang at vi oppnår de strategiske målene vi setter oss gjennom hardt arbeid og gode samarbeidspartnere, sier Lisland. Han legger til at Front Energy, et selskap basert i Arendal, har vært viktig for å sikre avtalen med DSME.
Har ambisjoner i det grønne skiftet. Seasystems har en klar strategi om å bli en stor aktør innen sitt segment i det grønne skiftet. – Omleggingen til grønn energi tar tid. Mange anser gass som en mellomfase, og da er det naturligvis gledelig med kontrakter i LNG-segmentet mens vi venter på at det grønne skiftet virkelig skyter fart, sier den administrerende direktøren.
Fakta om Seasystems AS og Scana ASA. Seasystems AS leverer robuste og kosteffektive systemløsninger innen forankring til olje & gass, fiskeoppdrett og flytende vindkraft. Selskapet har hovedkontor i Vestby i Norge. Seasystems er heleid av Scana ASA, som er notert på Oslo Børs OSEBX. Les mer om Seasystems og Scana på http://www.seasystems.no og http://www.scana.no.

Kilde: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=512549

———-

· Oslo Børs

Rapport 1. halvår 2020: Ny strategi med spisset satsning mot de maritime bransjene. God ordreinngang meg høy ordrereserve sikrer bra aktivitet

Scana har gjennomført en grundig strategiprosess, og det ble på generalforsamlingen i mai 2020 vedtatt at selskapet strategi skal endres til å bli et globalt maritimt selskap med fokus på utstyr og servicetjenester til den globale skipsnæringen og olje- og gassindustrien, hvor navneendring og flytting av hovedkontor til Bergen er en del av denne prosessen. Scana ASA fikk i 2. kvartal inntekter på NOK 83 millioner (NOK 112 millioner i samme periode 2019) og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 4 millioner (NOK 6 millioner). For 1.halvår var inntektene NOK 159 millioner (NOK 190 millioner i samme periode i 2019) og EBITDA på NOK 6 millioner (NOK 6 millioner). Ordreboken ved utgangen av 2. kvartal var på NOK 250 millioner (NOK 235). Netto rentebærende gjeld er pr 30.06.20 på NOK 73 millioner (NOK 53 millioner på samme tidspunkt i 2019). -Vi har levert et kvartal og første halvår som viser lønnsomhet og fortsatt bra økning i ordrereserven i konsernet sier Styrk Bekkenes. Konsernsjefen er i sum fornøyd med at konsernet kan vise til både økt ordreinngang i et krevende marked.

Scana ASA (ticker på Oslo Børs: SCANA)

Scana ASA is an industrial investment company with following five portfolio companies. Scana Steel is a supplier of steel products to customer specifications, including marine shafts and riser systems. Scana Property is a real estate company that manages and develops properties in Norway and Sweden.

Scana Offshore is in the business of systems for offloading, mooring, turret and swivel to floating production and storage vessels. Scana Valve Control is a provider of valve control systems. Scana Steel Booforge produces forks for lifting solutions and forging and heat treatment of steel products. Of all these, Scana manages to derive maximum profit from the Steel business.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside   Investor Relations   Oslo Børs   Nordnet   Morningstar

[Oppdatert analyse den, 31.08.2020]:

Teknisk Analyse av Scana ASA (ticker på Oslo Børs: SCANA)

Scana ASA (ticker på Oslo Børs: SCANA) viser en positiv utvikling og videre oppgang signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har utløst en rekke svært positive tekniske signaler den seneste tiden.

Blant annet så har aksjen brutt over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og videre så har 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt over 200-dagers glidende gjennomsnitt (det som heter: Golden Cross signal), jf dagdiagram.

Dette gir sterke positive signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort og mellomlang sikt.

Videre så signaliserer både RSI, Stochastics og MACD momentum-indikatorer videre oppgang for aksjen på kort sikt.

Aksjen tok godt i mot ned mot et viktig teknisk støttenivå nå nylig, rundt NOK 1.00 – 1.10 (jf. dag og ukediagram).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, utløste kjøpssignal for Scana (SCANA) rundt 20. april da aksjen var i NOK 0.92 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Det er ellers utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Scana ASA (SCANA) fra en stor rektangel formasjon (jf. ukechart og mellom NOK 0.50 – 1.00), og potensialet iht dette signalet er opp mot NOK 2.00 – 2.50.

Basert på det samlede svært positive tekniske bildet nå for Scana ASA (SCANA) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en svært spennende og interessant kjøpskandidat.

Potensialet for aksjen vurderes til å være i første omgang opp mot NOK 2.00 – 2.50 på 1-3 måneders sikt.

Et eventuelt brudd over NOK 2.50-nivået vil utløse nye kraftige tekniske kjøpssignaler for aksjen.

Det som eventuelt vil kunne endre på det i dag svært positive tekniske bildet for Scana ASA (SCANA) vil være om aksjen skulle bryte ned under NOK 1.00-nivået.

Teknisk Analyse av Scana ASA (ticker på Oslo Børs: SCANA):